Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

EMI Personalijuhtimise Keskus OÜ

Personalijuhtimise Keskuse missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust.

Personalijuhtimise Keskuse õppekavad tipp- ja kesktaseme juhile sisaldavad kaasaegseid juhtimiskompetentse ja uusi juhtimistrende, õppekavad personalijuhile ja sekretärile vajalikke kutsestandardist johtuvaid oskusi ja teadmisi.Oleme keskendunud praktilistele probleemikäsitlustele. Püüame aidata personalitöötajaid ja sekretäre nende töös vajalike kompetentside arendamisel.

Lektorid on oma erialal töötavad tippspetsialistid, kes on pikaajalise lektoristaaziga ja kellega meie oleme juba 15 aastat koostööd teinud.

Me õpime, arendame ennast ja oma organisatsioone ning oleme laienevas Euroopas eestlasele omaselt ikka edukad.

Reg. nr: 10235655
Arveldusarve: 221010344894, Swedbank 767
IBAN: EE72 2200 221010344894, Swedbank BIC/swift kood: HABAEE2X

Koolitusluba: 6384HTM

Tühistamine: Registreerimise tühistamine telefoni teel vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse algust.
Hilisemal teatamisel (mitteosalemisel) peetakse meie kulutuste katteks maksumusest kinni 10%.
Jätame endale õiguse erandjuhul muuta koolituse toimumisaega.

Maksetähtaeg: Vähemalt kolm tööpäeva enne koolituse algust.

Tasumine: Pangaülekandega meie poolt väljastatud arve alusel, erandina sularahas enne koolituse algust.

Koolitushindadele lisandub käibemaks.

 

Firma nimi: EMI Personalijuhtimise Keskus OÜ
Aadress: Sütiste tee 21, 13419 Tallinn
Koduleht: www.personalikeskus.ee
Kontaktisik: Siiri Krus
Telefon: +372 516 4388
E-post: info@personalikeskus.ee

Koolitused

 • Sekretäritöö lühikursus – personalitöö lisaoskused

  Koolituse eesmärk on anda sekretärile tööks vajalikke teadmisi.

  • 07.03.2023 (2 päeva (16 akadeemilist tundi))    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 16.05.2023 (2 päeva (16 akadeemilist tundi))    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  Hind: 320€ (+km)
 • Personaliuuringud

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi personaliuuringute läbiviimiseks.

  • 14.12.2022 (5 tundi)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 08.06.2023 (5 tundi)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  Hind: 140€ (+km)
 • Töö analüüs, tööde hindamine

  Koolituse eesmärk on anda töö analüüsi alaseid teoreetilisi teadmisi ja nõuandeid ametikohtade hindamise praktiliseks läbiviimiseks.

  • 13.12.2022 (8 tundi)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 07.06.2023 (8 tundi)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  Hind: 160€ (+km)
 • Töötajate hindamine, hindamisvestlus

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi hindamissüsteemi loomiseks organisatsatsioonis ja nõuandeid töötajate hindamise praktiliseks läbiviimiseks.

  • 09.02.2023 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 20.04.2023 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  Hind: 160€ (+km)
 • Tööseadused, personalidokumendid

  Koolituse eesmärk on anda personalitööks vajalikke teadmisi töölepingu seadusest ja töökaitse korraldamisest.

  • 07.03.2023 (2 päeva (16 akadeemilist tundi))    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 16.05.2023 (2 päeva (16 akadeemilist tundi))    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  Hind: 320€ (+km)
 • Töökorraldus ja kaasaegne ametijuhend

  Koolituse eesmärk on tutvustada töökorralduse protseduuri ja harjutada tulemuskeskse ametijuhendi koostamist.

  • 05.12.2022 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 06.03.2023 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 15.05.2023 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • vaata veel ...
  Hind: 160€ (+km)
 • Suhtlemisoskuse arendamine

  Koolitus annab ülevaate organisatsioonisiseste suhete arendamise võimalustest ja on suunatud sellele, kuidas olla edukas ja efektiivne suhtlemisel, kuidas ennast kehtestada ja osata ennetada konflikte organisatsioonis.

  • 21.04.2023 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  Hind: 160€ (+km)
 • Sisekommunikatsioon, suhtekorraldus

  Koolituse eesmärk on omandada teadmisi organisatsiooni sisekommunikatsiooni arendamise võimalustest.

  • 09.12.2022 (5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 19.05.2023 (5 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  Hind: 140€ (+km)
 • Personalitöötaja pädevuskursus – 12 päevane kursus

  Koolituse eesmärk on anda uusimaid teoreetilisi teadmisi personalitöö kaasaegsel tasemel korraldamiseks ja nõuandeid praktiliseks tegevuseks.
  Pädevusprogramm on koostatud personalispetsialist tase 5 kutsestandardiga kehtestatud oskustest ja nõustest lähtuvalt

  • 06.02.2023 (12 päeva (90 akt))    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 06.03.2023 (12 päeva (90 akt))    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 17.04.2023 (12 päeva (90 akt))    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • vaata veel ...
  Hind: 1800€ (+km)
 • Personalitöö põhikursus

  Koolituse eesmärk on anda personalitööks vajalikke teadmisi personalitöö funktsioonidest, töökorraldusest ja töösuhteid reguleerivatest seadustest ning nõuandeid praktiliseks tegevuseks

  • 06.03.2023 (4 päeva (32 akadeemilist tundi))    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 15.05.2023 (4 päeva (32 akadeemilist tundi))    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  Hind: 640€ (+km)
 • Personalijuhtimise ABC

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade personalijuhtimise põhifunktsioonidest ja nõuandeid praktiliseks tegevuseks.

  • 06.02.2023 (4 päeva (32 akadeemilist tundi))    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 17.04.2023 (4 päeva (32 akadeemilist tundi))    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  Hind: 640€ (+km)
 • Personali värbamine ja valik

  Koolituse eesmärk on tutvustada personali planeerimise, värbamise ja valiku põhimõtteid ning harjutada valikuintervjuu läbiviimist.

  • 06.02.2023 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 17.04.2023 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • vaata veel ...
  Hind: 160€ (+km)
 • Personali arendamine ja koolituse kavandamine

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi organisatsioonis toimiva koolitussüsteemi loomiseks ja juhtimiseks.

  • 07.02.2023 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 18.04.2023 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • vaata veel ...
  Hind: 160€ (+km)
 • Organisatsioonikultuur

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi organisatsioonikultuuri arendamise võimalustest, muutuste läbiviimisest ja organisatsioonisisesest kärjääriplaneerimisest.

  • 08.12.2022 (6 h)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 09.03.2023 (6 h)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • 18.05.2023 (6 h)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  • vaata veel ...
  Hind: 160€ (+km)
 • Motiveerimine, töö tasustamine, tasusüsteem

  Koolituse eesmärk on omandada teadmisi töötasustamise põhimõistetest, töötajate motiveerimise võimalustest.

  • 19.04.2023 (1 päev)    /    Tallinn, Raja 15 (Mektory maja)
  Hind: 160€ (+km)

Meie sõbrad