Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Hansa Konverentsid

Hansa Konverentside eesmärk on olla elukestva õppe arengusuuna edendaja ja uuenduslike lahenduste pakkuja täiskasvanute koolitusturul.

Hansa Konverentside meeskonnal on viie aasta pikkune varasem kogemus Eesti koolitus -ja konverentsiturul. See on andnud meile unikaalse kogemuse, millele tuginedes saame anda Teile soovitusi ja ettepanekuid, nõustame klienti alati hea meelega. Aitame koostada just Teie vajadustest lähtuva programmi alates visuaalse imagoloogia väljatöötamisest kuni ürituse projekti elluviimiseni.

Missioon – miks loodi Hansa Konverentsid?
Hansa Konverentside missioon on pakkuda koolitustel, seminaridel ja konverentsidel professionaalseid lektoreid, kvaliteetset korraldustööd, asetades rõhku kliendi mugavusele ja heaolule. Pakume professionaalset nõustamist, et selgitada välja Teie soovid ja vajadused. Sõbraliku ja pühendunud meeskonnana oleme alati huvitatud parima lahenduse leidmisest Teie organisatsioonile. Meile on oluline, et Teie koolituspäev on eesmärgipärane ja tulemuslik.

Väärtused – mida peame tähtsaks?

 • Kompetentsus – oleme oma asjaajamises professionaalsed ja korrektsed ning nõuame seda ka teistelt. Ettevõtte meeskond omab põhjalikke teadmisi koolitusvaldkonnast, et olla pädev ja usaldusväärne koostööpartner Teie ettevõttele. Kompetentsuse tõstmiseks ja säilitamiseks peame väga oluliseks organisatsiooni arengut ja iga töötaja arengut organisatsioonis.
 • Paindlikkus – oleme paindlikud organisatsiooni töökorralduses ning suhtlemisel partnerite ja klientidega, püüdes alati leida osapooltele parimaid lahendusi.
 • Tulemustele suunatus – meie tegevus on eesmärgistatud, suunatud maksimaalse efektiivsuse ja väga heade tulemuste saavutamisele.
 • Vastutus ühiskonna ees – tunnetame vastutust ühiskonna ees. Tegutseme inim- ja looduskeskkonna suhtes vastutustundlikult.
 • Iga inimese väärtustamine – oleme üksteise vastu ausad ja avameelsed. Oluline on iga töötaja isiklik ja tööalane areng organisatsioonis.
 • Koostöö – hindame tulemuste saavutamisel meeskonnatööd, toetame üksteist erinevates tööde etappides. Oleme alati valmis koostööks partnerite ja klientidega, selgitama välja nende vajadused ja ootused, et saavutada soovitud eesmärgid. Väärtustame kliendikogemuse juhtimist ja häid koostöösuhteid.
Firma nimi: Hansa Konverentsid OÜ
Koduleht: http://www.hansakonverentsid.ee
Kontaktisik: Kaia Kitsnik
Telefon: (+372) 56 933 318
E-post: kaia@hansakonverentsid.ee

Koolitused

 • Tulemuslik koosolek – korraldus ja läbiviimine

  Koolituse eesmärk on leida praktilisi lahendusi muutusteks ja olla veelgi tulemuslikum koosolekute korraldamisel ning nende läbiviimisel.

  • 18.05.2018 (3 tundi)    /    Tallinn, Zapp Konverentsikeskuse seminarisaal Lõõtsa 6
  Hind: 154€ (+km)
  Soodus: 128€ (+km)
 • Kuidas suurendada oma tegevuste tulemuslikkust

  Koolituse eesmärk on leida jätkuvalt soov ennast motiveerida, näha oma rolli nii töökoha kui ka iseenda eesmärkide saavutamisel ja ka vastutada nende eesmärkideni jõudmise eest ja saada positiivne “süst”, et senisest rohkem oma kasutamata võimalusi ja olemasolevat potentsiaali kasutada.

  • 13.04.2018 (3,5 tundi)    /    Tallinn, “Seiklusjutte maalt ja merelt” seminarisaal Tartu mnt 44
  Hind: 164€ (+km)
  Soodus: 138€ (+km)
 • Isikuandmete kaitse praktikas

  Koolituse eesmärk on saada teada praktikult isikuandmete kaitse olulisimatest aspektidest ja sellest, mis muutub ettevõtete jaoks 2018. aasta mais jõustuva andmekaitse üldmäärusega.
  25. mail 2018 jõustub Euroopa Liidu andmekaitsemäärus.

  • 29.03.2018 (5 akt)    /    Tallinn, Projektieksperdi õppeklass, Endla tn 4
  Hind: 120€ (+km)
 • Maksud aastal 2018 (dividendide ja laenude uus maksukäsitlus)

  Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade 2018. aasta maksuseaduse muudatustest ja maksuküsimustega seotud probleemidest (500 euro maksuvaba tulu arvestus, dividendide ja laenude uus maksukäsitlus jne).

  • 23.03.2018 (3 tundi)    /    Tallinn, Projektieksperdi õppeklass, Endla tänav 4
  Hind: 110€ (+km)
 • Konsolideerimine. 3-päevane sülearvutipõhine jätkukursus

  Kursusel lahendame keerukamaid ettetulevaid olukordi konsolideerimises. Keskendume näidetele, mille lahendamine võib enam kaasa tuua kitsaskohti, sh välisvaluuta tehingud, omavahelised kontsernisisesed tehingud, edasilükkunud tulumaksukohustus jt näited. Lisaks käsitleme kolmandal päeval avalikustamise nõudeid nii RTJ-de kui IFRS-i alusel.

  • 27.03.2018 (3 päeva)    /    Tallinn, Tartu mnt 44 seminarisaal
  Hind: 465€ (+km)
  Soodus: 378€ (+km)
 • Tegevuse / toote / teenuse / investeeringu tasuvus. Kahepäevane finantskursus Tasuvuse ahel

  Praktiliste näidete ja teooria abil selgitatakse tasuvuse koostisosi, mis alustel tasuvust hinnata, milliste meetodite abil tuletada uute toodete või investeeringute mõju tulevaste perioodide tasuvusele ja kuidas suunata tasuvuse arengut finantssihtidel põhineva eelarveprotsessi kaudu. Sülearvutipõhine praktikum järgib head praktikult-praktikule tava. Kursuse kestel lahendame ülesandeid MS Excelis.

  • 12.04.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, “Seiklusjutte maalt ja merelt” seminarisaal, Tartu mnt 44
  Hind: 436€ (+km)
  Soodus: 329€ (+km)
 • Mina ja minu meeskond: Oskuslikud läbirääkimised

  Koolituse eesmärk on saada läbi arutluste, (grupi)tööde ja praktiliste tegevuste uusi lahendusi ja kogemusi töös ette tulevatele erinevatele olukordadele.

  • 11.05.2018 (1 päev)    /    Tallinn, "Seiklusjutte maalt ja merelt" seminarisaalis Tartu mnt 44
  Hind: 178€ (+km)
  Soodus: 132€ (+km)
 • Eesmärgikeskne e-suhtlus: põhimõtted, õigekiri ja hea stiil

  Praktiline koolitus! Koolitusel tutvustatakse selge keele põhimõtteid, sõnumi lugejakeskset esitamist ja viimaste aastate uuendusi eesti õigekirjas, sh suur- ja väiketähe ning kirjavahemärkide kasutamises.

  • 12.04.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Technopolis Ülemiste Zapp Konverentsikeskuse seminariruum Lõõtsa 6
  Hind: 164€ (+km)
  Soodus: 128€ (+km)
 • Suhetekeskne müük – Kuidas suurendada oma müügitulemusi

  Kui Sinu müügitulemused ei ole enam sellised, nagu soovid ja kliendid ei ole alati valmis Sinuga suhtlema, siis on see programm just Sinule!

  • 23.03.2018 (7 akt)    /    Tallinn, Tartu mnt 44 seminariruum
  Hind: 189€ (+km)
 • Konsolideerimine. 3-osaline kursus “Arvestuse fööniks-kontsern”

  Kursus on mõeldud Teile, kelle tulevased tööülesanded või otsused sõltuvad Teie konsolideerimise alastest teadmistest ja oskustest.

  • 11.04.2018 (3 päeva)    /    Tallinn, Tartu mnt 44 seminarisaal
  Hind: 465€ (+km)
  Soodus: 378€ (+km)
 • Positiivne teenindamine. Praktiline koolitus teenindus- müügi- ja ostuspetsialistidele

  Koolituse eesmärk ei ole lihtsalt “harida” osalejaid, vaid esile kutsuda nähtavaid positiivseid muutusi inimeste hoiakutes, suhtlemisel klientidega ja töö tulemustes.

  • 17.05.2018 (1 päev)    /    Tallinn, "Seiklusjutte maalt ja merelt" seminariruumis Tartu mnt 44
  Hind: 164€ (+km)
  Soodus: 129€ (+km)
 • Tõhus ajakasutus. Kuidas saavutada vähemaga rohkem?

  Kui tunned, et aega on vähe ja palju olulisi tegevusi jääb tegemata või lükkub edasi, siis on see seminar just Sulle!

  • 10.05.2018 (1 päev)    /    Tallinn, “Seiklusjutte maalt ja merelt” seminarisaal, Tartu mnt 44
  Hind: 169€ (+km)
  Soodus: 136€ (+km)

Meie sõbrad