Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Hansa Konverentsid

Hansa Konverentside eesmärk on olla elukestva õppe arengusuuna edendaja ja uuenduslike lahenduste pakkuja täiskasvanute koolitusturul.

Hansa Konverentside meeskonnal on viie aasta pikkune varasem kogemus Eesti koolitus -ja konverentsiturul. See on andnud meile unikaalse kogemuse, millele tuginedes saame anda Teile soovitusi ja ettepanekuid, nõustame klienti alati hea meelega. Aitame koostada just Teie vajadustest lähtuva programmi alates visuaalse imagoloogia väljatöötamisest kuni ürituse projekti elluviimiseni.

Missioon – miks loodi Hansa Konverentsid?
Hansa Konverentside missioon on pakkuda koolitustel, seminaridel ja konverentsidel professionaalseid lektoreid, kvaliteetset korraldustööd, asetades rõhku kliendi mugavusele ja heaolule. Pakume professionaalset nõustamist, et selgitada välja Teie soovid ja vajadused. Sõbraliku ja pühendunud meeskonnana oleme alati huvitatud parima lahenduse leidmisest Teie organisatsioonile. Meile on oluline, et Teie koolituspäev on eesmärgipärane ja tulemuslik.

Väärtused – mida peame tähtsaks?

 • Kompetentsus – oleme oma asjaajamises professionaalsed ja korrektsed ning nõuame seda ka teistelt. Ettevõtte meeskond omab põhjalikke teadmisi koolitusvaldkonnast, et olla pädev ja usaldusväärne koostööpartner Teie ettevõttele. Kompetentsuse tõstmiseks ja säilitamiseks peame väga oluliseks organisatsiooni arengut ja iga töötaja arengut organisatsioonis.
 • Paindlikkus – oleme paindlikud organisatsiooni töökorralduses ning suhtlemisel partnerite ja klientidega, püüdes alati leida osapooltele parimaid lahendusi.
 • Tulemustele suunatus – meie tegevus on eesmärgistatud, suunatud maksimaalse efektiivsuse ja väga heade tulemuste saavutamisele.
 • Vastutus ühiskonna ees – tunnetame vastutust ühiskonna ees. Tegutseme inim- ja looduskeskkonna suhtes vastutustundlikult.
 • Iga inimese väärtustamine – oleme üksteise vastu ausad ja avameelsed. Oluline on iga töötaja isiklik ja tööalane areng organisatsioonis.
 • Koostöö – hindame tulemuste saavutamisel meeskonnatööd, toetame üksteist erinevates tööde etappides. Oleme alati valmis koostööks partnerite ja klientidega, selgitama välja nende vajadused ja ootused, et saavutada soovitud eesmärgid. Väärtustame kliendikogemuse juhtimist ja häid koostöösuhteid.
Firma nimi: Hansa Konverentsid OÜ
Koduleht: http://www.hansakonverentsid.ee
Kontaktisik: Kaia Kitsnik
Telefon: (+372) 56 933 318
E-post: kaia@hansakonverentsid.ee

Koolitused

 • Turundus ja müük – koostöö ning võimalused

  Osakondadevaheline koostöö on ettevõttes üheks takistuseks, miks ühised eesmärgid saavutamata jäävad. Kas ei liigu info, on koosolekud ette valmistamata ja tulemusteta või napib teadmisi ja oskuseid. Üheks võimaluseks tulemusteni jõudmisel on turunduse ja müügi omavaheline tõhus koostöö.

  • 23.11.2018 (1 päev )    /    Tallinn, Lõõtsa 6 (Zapp Konverentsikeskuse seminariruum)
  Hind: 176€ (+km)
 • Muutustega toimetulek

  Koolitus näitab osalejatele kuidas:
  1. enda tegevusi ja soove tulemuslikumalt eesmärgistada ning ettevõetut kontrollida ja seega ka tõenäolisemalt ellu viia;
  2. valitud eesmärke suurema pühendumise huvides iseendale paremini “maha müüa”;
  3. keskendudes eesmärkide innustavale jõule, saab iseennast, kui oma motivatsiooni peamist allikat fookusesse asetades, olla tulemuslikum nii tööalaselt kui igapäevaelus.

  • 12.12.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Tartu mnt 44 ("Seiklustesse” seminarisaal)
  Hind: 189€ (+km)
  Soodus: 142€ (+km)
 • Meeskonna efektiivne juhtimine. Kolmepäevane praktiline koolitus

  Koolituse eesmärk on tuletada meelde juhtimise põhioskused ning läbi arutluste, (grupi)tööde ja praktiliste tegevuste leida uusi võimalusi ja lahendusi juhi töös ette tulevatele erinevatele olukordadele.

  • 22.11.2018 (3 päeva (18 akadeemilist tundi))    /    Tallinn, Tartu mnt 44 seminariruum
  Hind: 458€ (+km)
 • Mina ja minu meeskond – ühiselt tulemusteni

  Koolitusel vaadeldavate teemade kasutamisel muutuvad osalejate poolt juhitavad meeskonnad veelgi edukamaks. Juhid on võimelised oma tegevusi ja tulemusi analüüsima, seadma eesmärke, juhendama oma meeskonda ning andma tagasisidet meeskonnaliikmetele nende soorituste kohta.

  • 15.11.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Tartu mnt 44 (“Seiklustesse” seminarisaalis)
  Hind: 178€ (+km)
 • Konsolideerimine. 3-osaline kursus “Arvestuse fööniks-kontsern”

  Kursus on mõeldud Teile, kelle tulevased tööülesanded või otsused sõltuvad Teie konsolideerimise alastest teadmistest ja oskustest.

  • 03.04.2019 (3 päeva)    /    Tallinn, Tartu mnt 44 ("Seiklustesse” seminarisaal)
  Hind: 468€ (+km)
  Soodus: 379€ (+km)
 • Tuleohutuse seaduse koolitus tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavatele isikutele

  Koolitusel anname ülevaate tuleohutuse seadusest, tuleohutust reguleerivatest rakendusaktidest ja määrustest. Selgitame olulisemaid muudatusi, mida tuleb teada vastavalt määrusele “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” (SM määrus 30.03.2017 nr 17).

  • 25.10.2108 (1 päev)    /    Tallinn, Toompuiestee 10 (EPIK saal)
  Hind: 158€ (+km)
 • Tõhus ajakasutus. Kuidas saavutada vähemaga rohkem?

  Aeg on kõige õiglasem ressurss, mida meil kõigil on ühepalju. Me ei saa seda juhtida, küll aga efektiivselt kasutada, planeerides ja kontrollides oma tegevusi.
  Kui tunned, et aega on vähe ja palju olulisi tegevusi jääb tegemata või lükkub edasi, siis on see koolitus just Sulle!

  • 14.12.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Tartu mnt 44, “Seiklustesse” seminarisaal
  Hind: 179€ (+km)
  Soodus: 138€ (+km)

Meie sõbrad