Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Hansa Konverentsid

Hansa Konverentside eesmärk on olla elukestva õppe arengusuuna edendaja ja uuenduslike lahenduste pakkuja täiskasvanute koolitusturul.

Hansa Konverentside meeskonnal on viie aasta pikkune varasem kogemus Eesti koolitus -ja konverentsiturul. See on andnud meile unikaalse kogemuse, millele tuginedes saame anda Teile soovitusi ja ettepanekuid, nõustame klienti alati hea meelega. Aitame koostada just Teie vajadustest lähtuva programmi alates visuaalse imagoloogia väljatöötamisest kuni ürituse projekti elluviimiseni.

Missioon – miks loodi Hansa Konverentsid?
Hansa Konverentside missioon on pakkuda koolitustel, seminaridel ja konverentsidel professionaalseid lektoreid, kvaliteetset korraldustööd, asetades rõhku kliendi mugavusele ja heaolule. Pakume professionaalset nõustamist, et selgitada välja Teie soovid ja vajadused. Sõbraliku ja pühendunud meeskonnana oleme alati huvitatud parima lahenduse leidmisest Teie organisatsioonile. Meile on oluline, et Teie koolituspäev on eesmärgipärane ja tulemuslik.

Väärtused – mida peame tähtsaks?

  • Kompetentsus – oleme oma asjaajamises professionaalsed ja korrektsed ning nõuame seda ka teistelt. Ettevõtte meeskond omab põhjalikke teadmisi koolitusvaldkonnast, et olla pädev ja usaldusväärne koostööpartner Teie ettevõttele. Kompetentsuse tõstmiseks ja säilitamiseks peame väga oluliseks organisatsiooni arengut ja iga töötaja arengut organisatsioonis.
  • Paindlikkus – oleme paindlikud organisatsiooni töökorralduses ning suhtlemisel partnerite ja klientidega, püüdes alati leida osapooltele parimaid lahendusi.
  • Tulemustele suunatus – meie tegevus on eesmärgistatud, suunatud maksimaalse efektiivsuse ja väga heade tulemuste saavutamisele.
  • Vastutus ühiskonna ees – tunnetame vastutust ühiskonna ees. Tegutseme inim- ja looduskeskkonna suhtes vastutustundlikult.
  • Iga inimese väärtustamine – oleme üksteise vastu ausad ja avameelsed. Oluline on iga töötaja isiklik ja tööalane areng organisatsioonis.
  • Koostöö – hindame tulemuste saavutamisel meeskonnatööd, toetame üksteist erinevates tööde etappides. Oleme alati valmis koostööks partnerite ja klientidega, selgitama välja nende vajadused ja ootused, et saavutada soovitud eesmärgid. Väärtustame kliendikogemuse juhtimist ja häid koostöösuhteid.
Firma nimi: Hansa Konverentsid OÜ
Koduleht: http://www.hansakonverentsid.ee
Kontaktisik: Kaia Kitsnik
Telefon: (+372) 56 933 318
E-post: kaia@hansakonverentsid.ee

Koolitused

Meie sõbrad