Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Huvi Koolituskeskus

Huvi koolituskeskus pakub koolitusi, õppematerjale ja õppemänge lasteaiaõpetajatele, lapsevanematele ja kõikidele teistele, kes soovivad saada uusi teadmisi- oskusi, kuidas toetada ning õpetada last, arvestades tema ealisi oskusi ja individuaalseid võimeid.

Huvi OÜ kuulub Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Koolituste sisu:

  • kirjaoskuse kujunemist toetava keskkonna loomine ja toimimine
  • lugemis-ja kirjutamisoskust arendavad tegevused ja mängud
  • lugema ja kirjutama õpetamise meetodid
  • tegevused raamatuga
  • õpitu nähtavaks tegemine
  • lapse arengumapp ja arenguvestlused
  • lastevanemate pedagoogiline nõustamine
  • anda ülevaade lapseeas enamlevinud kõnepuuete olemusest, tunnustest ja tekkemehanismidest
  • tutvustada kõne arendamise meetodeid ja võtteid tööks kõne üldise alaarenguga lastega koolieelses eas.
  • õpetaja eneseteostus ja enesehoid (eesmärgid, toimetulek, tasakaal, jõustamine

Koolituste eesmärk on pakkuda teoreetilisi teadmisi ning praktilisi nõuandeid kirjaoskust toetava keskkonna loomiseks, laste lugemis-ja kirjutamiseelduste edendamiseks. Anda ülevaade lapseeas enamlevinud kõnepuuete olemusest, tunnustest ja tekkemehanismidest. Tutvustada meetodeid ja võtteid keskkonna kohandamiseks kõnepuuetega laste õpetamisel koolieelses eas. Mõistab õpitu nähtavaks tegemise vajalikkust. On oma töös eesmärgistaja, analüüsija,  planeerija ja ajakasutaja. Oskab rakendada uusi teadmisi ning teab, kuidas parendada kodu ja lasteaia vahelist koostööd

Huvi OÜ väärtustab loovust ja pühendumist. Arvestame, kohandame koolitusteemasid  vastavalt kliendi vajadustele ning soovidele. Hindame kõrgelt meeskonnatööd, korrektsust, lojaalust, hoolivust ja praktilisi teadmisi.

Oma teadmiste jagamisel peame ikka silmas Jaapani vanasõna Meister ei õpeta, vaid loob õpetliku olukorra.

Huvi OÜ e-pood pakub laias valikus arendavaid ja kvaliteetseid lapsesõbralikke puidust mänguasju, didaktilisi õppemänge, lugemismänge ning töölehtede kogumikke.

Toetame lapsevanemaid, pakume lugemisnõustamist,  kooliks ettevalmistavat individuaalõpet, mis on mõeldud 5-8 aastastele kodustele, samuti koolipikendusega lasteaia ja algklasside lastele.

Firma nimi: Huvi OÜ
Aadress: Aruküla tee 4, Kostivere, Harjumaa
Koduleht: https://jmadisson.wordpress.com/
Kontaktisik: Jelena Sepp
Telefon: 55938233
E-post: lugemishuvi@gmail.com

Koolitused

Meie sõbrad