Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Huvi Koolituskeskus

Huvi koolituskeskus pakub koolitusi, õppematerjale ja õppemänge lasteaiaõpetajatele, lapsevanematele ja kõikidele teistele, kes soovivad saada uusi teadmisi- oskusi, kuidas toetada ning õpetada last, arvestades tema ealisi oskusi ja individuaalseid võimeid.

Huvi OÜ kuulub Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Koolituste sisu:

 • kirjaoskuse kujunemist toetava keskkonna loomine ja toimimine
 • lugemis-ja kirjutamisoskust arendavad tegevused ja mängud
 • lugema ja kirjutama õpetamise meetodid
 • tegevused raamatuga
 • õpitu nähtavaks tegemine
 • lapse arengumapp ja arenguvestlused
 • lastevanemate pedagoogiline nõustamine
 • anda ülevaade lapseeas enamlevinud kõnepuuete olemusest, tunnustest ja tekkemehanismidest
 • tutvustada kõne arendamise meetodeid ja võtteid tööks kõne üldise alaarenguga lastega koolieelses eas.
 • õpetaja eneseteostus ja enesehoid (eesmärgid, toimetulek, tasakaal, jõustamine

Koolituste eesmärk on pakkuda teoreetilisi teadmisi ning praktilisi nõuandeid kirjaoskust toetava keskkonna loomiseks, laste lugemis-ja kirjutamiseelduste edendamiseks. Anda ülevaade lapseeas enamlevinud kõnepuuete olemusest, tunnustest ja tekkemehanismidest. Tutvustada meetodeid ja võtteid keskkonna kohandamiseks kõnepuuetega laste õpetamisel koolieelses eas. Mõistab õpitu nähtavaks tegemise vajalikkust. On oma töös eesmärgistaja, analüüsija,  planeerija ja ajakasutaja. Oskab rakendada uusi teadmisi ning teab, kuidas parendada kodu ja lasteaia vahelist koostööd

Huvi OÜ väärtustab loovust ja pühendumist. Arvestame, kohandame koolitusteemasid  vastavalt kliendi vajadustele ning soovidele. Hindame kõrgelt meeskonnatööd, korrektsust, lojaalust, hoolivust ja praktilisi teadmisi.

Oma teadmiste jagamisel peame ikka silmas Jaapani vanasõna Meister ei õpeta, vaid loob õpetliku olukorra.

Huvi OÜ e-pood pakub laias valikus arendavaid ja kvaliteetseid lapsesõbralikke puidust mänguasju, didaktilisi õppemänge, lugemismänge ning töölehtede kogumikke.

Toetame lapsevanemaid, pakume lugemisnõustamist,  kooliks ettevalmistavat individuaalõpet, mis on mõeldud 5-8 aastastele kodustele, samuti koolipikendusega lasteaia ja algklasside lastele.

Pakume meeskonnaüritusi arvestades just Teie asutuse soove ja vajadusi. Võtke meiega ühendust ja lepime täpsemalt kokku. Võite kirjutada koolitushuvi@gmail.com või helistage 55938233 Jelena Sepp.

Tuleme Teie asutusse kohale, väljasõidule või pakume ise Teile koolituskoha koos lõuna- või õhtusöögiga, majutusega, saunaga jne. Koolituse aja ja kestvuse saame läbirääkida.

Firma nimi: Huvi OÜ
Koduleht: https://huvikoolituskeskus.wordpress.com/
Kontaktisik: Jelena Sepp
Telefon: 55938233
E-post: koolitushuvi@gmail.com

Koolitused

 • Meeskonnakoolitused

  Pakume meeskonnaüritusi arvestades just Teie asutuse soove ja vajadusi. Võtke meiega ühendust ja lepime täpsemalt kokku

  • Tellimuskoolitus    /    Eesti, Tellimuskoolitus firmale või meeskonnale.
  Hind: Kokkuleppel€ (+km)
 • Meeskonnatöö ja selle toimimine muudatustes

  Osaleja saab teadsmisi kuidas muudatustes toime tulla ja et meeskonnatöö oleks samal ajal edukas. Koolituse lõpus osalejad oskavad hinnata oma meeskonna tugevusi ja neid muudatustes enda kasuks tööle panna.

  • Tellimuskoolitus    /    Eesti, Tellimuskoolitus
  Hind: Hind kokkuleppel€
 • Motivatsioon endas ja kuidas see üles leida

  Osalejad saavad teadmisi motivatsioonist. Kuidas motivatsiooni tekitada ja hoida, et see mind aitaks. Praktilisi oskusi kuidas ennast ja teisi motiveerida.

  • Tellimuskoolitus    /    Eesti, Tellimuskoolitus
  Hind: Hind kokkuleppel€
 • Mina kui väärtuste ja muudatuste juhtija

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskusi kuidas olla meeskonnatöös väärtuste ja muudatuste juhtija.

  • Tellimuskoolitus    /    Eesti, Tellimuskoolitus
  Hind: Hind kokkuleppel€
 • Leia oma tee muutustes ja muudatustes

  Osaleja saab teadmisi muutustest ja muudatusest. Kuidas need kaks asja mõjutavad meie igapäeva elu kodus, tööl ja meeskonna. Osaleja mõistab koolituse lõpus, kui oluline on olla muutuste ja muudatuse osa ja neid osata omaks võtta. Saab selgeks, et kõige tähtsam inimene oled Sina.

  • Tellimuskoolitus    /    Eesti, Tellimuskoolitus
  Hind: Hind kokkuleppel€
 • Õpetaja eneseteostus ja enesehoid

  Koolitus aitab eesmärgistada ja analüüsida enda tegevust õpetajana, teadlikustada enda tugevusi ning annab oskuse ennast ja teisi inimesi jõustada.

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, Tellimuskoolitus
  • vaata veel ...
  Hind: 45€

Meie sõbrad