Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Huvi Koolituskeskus

Huvi koolituskeskus pakub koolitusi, õppematerjale ja õppemänge lasteaiaõpetajatele, lapsevanematele ja kõikidele teistele, kes soovivad saada uusi teadmisi- oskusi, kuidas toetada ning õpetada last, arvestades tema ealisi oskusi ja individuaalseid võimeid.

Huvi OÜ kuulub Eesti Hariduse Infosüsteemi.

Koolituste sisu:

 • kirjaoskuse kujunemist toetava keskkonna loomine ja toimimine
 • lugemis-ja kirjutamisoskust arendavad tegevused ja mängud
 • lugema ja kirjutama õpetamise meetodid
 • tegevused raamatuga
 • õpitu nähtavaks tegemine
 • lapse arengumapp ja arenguvestlused
 • lastevanemate pedagoogiline nõustamine
 • anda ülevaade lapseeas enamlevinud kõnepuuete olemusest, tunnustest ja tekkemehanismidest
 • tutvustada kõne arendamise meetodeid ja võtteid tööks kõne üldise alaarenguga lastega koolieelses eas.
 • õpetaja eneseteostus ja enesehoid (eesmärgid, toimetulek, tasakaal, jõustamine

Koolituste eesmärk on pakkuda teoreetilisi teadmisi ning praktilisi nõuandeid kirjaoskust toetava keskkonna loomiseks, laste lugemis-ja kirjutamiseelduste edendamiseks. Anda ülevaade lapseeas enamlevinud kõnepuuete olemusest, tunnustest ja tekkemehanismidest. Tutvustada meetodeid ja võtteid keskkonna kohandamiseks kõnepuuetega laste õpetamisel koolieelses eas. Mõistab õpitu nähtavaks tegemise vajalikkust. On oma töös eesmärgistaja, analüüsija,  planeerija ja ajakasutaja. Oskab rakendada uusi teadmisi ning teab, kuidas parendada kodu ja lasteaia vahelist koostööd

Huvi OÜ väärtustab loovust ja pühendumist. Arvestame, kohandame koolitusteemasid  vastavalt kliendi vajadustele ning soovidele. Hindame kõrgelt meeskonnatööd, korrektsust, lojaalust, hoolivust ja praktilisi teadmisi.

Oma teadmiste jagamisel peame ikka silmas Jaapani vanasõna Meister ei õpeta, vaid loob õpetliku olukorra.

Huvi OÜ e-pood pakub laias valikus arendavaid ja kvaliteetseid lapsesõbralikke puidust mänguasju, didaktilisi õppemänge, lugemismänge ning töölehtede kogumikke.

Toetame lapsevanemaid, pakume lugemisnõustamist,  kooliks ettevalmistavat individuaalõpet, mis on mõeldud 5-8 aastastele kodustele, samuti koolipikendusega lasteaia ja algklasside lastele.

Pakume meeskonnaüritusi arvestades just Teie asutuse soove ja vajadusi. Võtke meiega ühendust ja lepime täpsemalt kokku. Võite kirjutada koolitushuvi@gmail.com või helistage 55938233 Jelena Sepp.

Tuleme Teie asutusse kohale, väljasõidule või pakume ise Teile koolituskoha koos lõuna- või õhtusöögiga, majutusega, saunaga jne. Koolituse aja ja kestvuse saame läbirääkida.

Firma nimi: Huvi OÜ
Aadress: Aruküla tee 4, Kostivere, Harjumaa
Koduleht: https://jmadisson.wordpress.com/
Kontaktisik: Jelena Sepp
Telefon: 55938233
E-post: lugemishuvi@gmail.com

Koolitused

 • Loov- ja rollimängud eelkoolieas

  Koolituse tulemusel saab õppija ülevaate erinevatest loov-ja rollimängudest. Oskab kasutada loov- ja rollimänge toas, õues ning lõimitud tegevustes. Oskab nõustada lapsevanemat lapse mängulistes tegevustes.

  • 20.11.2019 (8 akt)    /    Tallinn, Narva mnt 51
  Hind: 55€
 • Mänguvõtteid lugemisoskuse arendamiseks eelkoolieas

  Koolituse läbimisel õpetaja praktiseerib ja rakendab erinevaid individuaal ja rühmatöö tehnikaid lugema-ja kirjutamaõpetamise valdkonnas eelkoolieas.

  • 09.10.2019 (32 akt, millest kontaktõpet 27 tundi, iseseisevõpet 5 tundi.)    /    Tallinn, Toompuistee 37 (Go Hotell Shnelli)
  Hind: 145€
 • Taaskasutatavast materjalist meisterdamine ja kaunistused läbi aastaringi

  Koolituse läbinud õpetaja kasutab ja rakendab õppetegevuste kavandamisel, rühma kaunistamisel ja õpikeskkonna loomisel taaskasutatavatest materjalidest meisterdamist ja kaunistusi.

  • 18.10.2019 (24 akadeemilist tundi, millest kontaktõpet 18 tundi, iseseisevõpet 6 tundi)    /    Tallinn, Narva mnt 51
  Hind: 92€ (+km)
 • Lasteaiaõpetaja abi koolitus. Õpetaja abi – oluline inimene lapse kasvukeskkonnas

  Koolitus on praktiline ning õppeprotsessis lähtutakse aktiivõppe põhimõtetest. Õppimise toetamiseks on kasutusel valik õppijakeskseid õppemeetodeid: temaatiline õppemäng, juhitud arutelu, praktilised harjutused rühmades, juhendatud iseseisev töö, reflektsiooniharjutused jt.

  • 04.10.2019 (36 akt (millest kontaktõpet 30 tundi, iseseisvat õpet 6 tundi))    /    Tallinn, Toompuistee 37 (Go Hotell Shnelli)
  Hind: 155€
 • Õpetaja roll tänapäeval

  Õpetajate päeva eel ootame alushariduse töötajaid saama osa elamusest, mis koosneb: motiveerivast, praktilisest ja elamusi pakkuvast täis päevast, kuhu on lõimitud teema: „Õpetaja roll tänapäeval!“
  Päeva teises pooles on igal osalejal võimalus valmistada päris isiklik võimsa väe ja energiaga väeehe, millega enda ellu armastust, positiivsust ja küllust tuua! Kõik on Sinu elus võimalik!
  Luba endale ja oma tublile töötajale üks tore elamust täis päev!

  • 04.10.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Mere pst 6 (Roseni Torn)
  Hind: 72€
 • Pedagoogiline nõustamine.

  Koolituse tulemusel suudab õppija koostada lapse arengumappi, viib edukalt läbi arenguvestlusi ning omab esmaseid pedagoogilise nõustamisalaseid teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud lapsevanema nõustamiseks.

  • 11.10.2019 (24 akadeemilist tundi, millest kontaktõpet 18 tundi, iseseisevõpet 6 tundi)    /    Tallinn, Narva mnt 51
  Hind: 105€ (+km)
 • Meeskonnakoolitused

  Pakume meeskonnaüritusi arvestades just Teie asutuse soove ja vajadusi. Võtke meiega ühendust ja lepime täpsemalt kokku

  • Tellimuskoolitus    /    Eesti, Tellimuskoolitus firmale või meeskonnale.
  Hind: Kokkuleppel€ (+km)
 • Projektiõpe kui paljude võimalustega õppemeetod

  Osalejad saavad teadmisi ja praktilisi oskusi projektiõppest ja sellest erinevatest rakendamise võimalustest lastega töös.
  II õppepäeval külastame Tallinna Endla lasteaeda, kus toimib projektipõhine õpe.

  • 24.10.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Toompuistee 37 ja Endla 21
  Hind: 75€
 • Meeskonnatöö ja selle toimimine muudatustes

  Osaleja saab teadsmisi kuidas muudatustes toime tulla ja et meeskonnatöö oleks samal ajal edukas. Koolituse lõpus osalejad oskavad hinnata oma meeskonna tugevusi ja neid muudatustes enda kasuks tööle panna.

  • Tellimuskoolitus    /    Eesti, Tellimuskoolitus
  Hind: Hind kokkuleppel€
 • Motivatsioon endas ja kuidas see üles leida

  Osalejad saavad teadmisi motivatsioonist. Kuidas motivatsiooni tekitada ja hoida, et see mind aitaks. Praktilisi oskusi kuidas ennast ja teisi motiveerida.

  • Tellimuskoolitus    /    Eesti, Tellimuskoolitus
  Hind: Hind kokkuleppel€
 • Mina kui väärtuste ja muudatuste juhtija

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja praktilisi oskusi kuidas olla meeskonnatöös väärtuste ja muudatuste juhtija.

  • Tellimuskoolitus    /    Eesti, Tellimuskoolitus
  Hind: Hind kokkuleppel€
 • Leia oma tee muutustes ja muudatustes

  Osaleja saab teadmisi muutustest ja muudatusest. Kuidas need kaks asja mõjutavad meie igapäeva elu kodus, tööl ja meeskonna. Osaleja mõistab koolituse lõpus, kui oluline on olla muutuste ja muudatuse osa ja neid osata omaks võtta. Saab selgeks, et kõige tähtsam inimene oled Sina.

  • Tellimuskoolitus    /    Eesti, Tellimuskoolitus
  Hind: Hind kokkuleppel€
 • Õpetaja eneseteostus ja enesehoid

  Koolitus aitab eesmärgistada ja analüüsida enda tegevust õpetajana, teadlikustada enda tugevusi ning annab oskuse ennast ja teisi inimesi jõustada.

  • Tellimuskoolitus    /    Tallinn, Tellimuskoolitus
  • vaata veel ...
  Hind: 45€

Meie sõbrad