Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Majanduspartner OÜ

Majanduspartner OÜ pakub kvaliteetseid juhtimiskoolitusi organisatsiooni strateegilise juhtimise ja eestvedamise teemadel.

Organisatsiooni juhtimise ja ja juhtimisoskuste temaatika on võtmetähtsusega valdkond organisatsiooni effektiivse ja tulemusliku tegutsemise alusena. Organisatsiooni juhtimine sõltub sisemistest ja välistest teguritest, töötajate juhtimisalastest kompetentsidest ja oskustest, organisatsiooni sisemisest korrastatusest , ülesannete ja funktsioonide loogilisusest, inimeste käitumisest jms paljudest muudest teguritest.

OÜ MAJANDUSPARTNER koostab juhtimisvaldkonna koolituskava, mis aitab kaasa organisatsioonis töötavate inimeste juhtimisalaste kompetentside arengule ja toetab organisatsiooni strateegiliste eesmärkide realiseerimist.

Firma nimi: Majanduspartner OÜ
Koduleht: http://majanduspartner.ee/
Kontaktisik: Toomas Türnpuu
Telefon: 372 50 67751
E-post: toomas@majanduspartner.ee

Koolitused

 • Tekkepõhine finantsarvestus avalikus sektoris

  Koolituste eesmärk on anda süsteemne ülevaade tekkepõhise eelarvestamise meetoditest ja tekkepõhise finantsarvestuse juurutamise protsessidest,   arendada ametnike ja/või töötajate tekkepõhise eelarve koostamise oskusi ning tõsta nende finantsalaseid kompetentse.

  • Tellimuskoolitus    /    Eesti, Tellimuskoolitus
  Hind: kokkuleppel€
 • Avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse mõõdikud, hindamine ja juhtimine

  Koolituse käigus antakse ülevaade avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise süsteemist, mis integreerib endas nii strateegilist kui operatiivset vaadet ning nii finantsilist kui mittefinantsilist vaadet.
  Koolituse käigus avatakse avaliku sektori organisatsiooni tulemuslikkuse hindamise ja juhtimise temaatika, antakse ülevaade tulemuslikkuse hindamise põhimõtetest, uutest lähenemistest ja kontseptsioonidest antud valdkonnas ja eriti avalikus sektoris.
  Koolituse käigus toimub praktiline organisatsiooni  mõõdikute süsteemi arendamine rühmatööde käigus.

  • Tellimuskoolitus    /    Eesti, Tellimuskoolitus
  Hind: kokkuleppel€
 • Strateegiline juhtimine ja eestvedamine organisatsioonis

  OÜ Majanduspartner pakub organisatsioonidele strateegilise juhtimise kursust, kus avatakse strateegilise juhtimise mõiste, sisu ja meetodid.

  • Tellimuskoolitus    /    Eesti, Tellimuskoolitus
  Hind: kokkuleppel€

Meie sõbrad