Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Practus

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele, toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Viime läbi kõigile avatud koolitusi, asutusesiseseid tellimuskoolitusi kui ka konsultatsioone.

Koolituste kvaliteedi tagamiseks peame tähtsaks kaasata valdkonna parimaid asjatundjaid, kes on end ühtlasi tõestanud heade pedagoogidena.

Koolitaja tööd toetavad:

 • õppekavad,mis tuginevad teooriale ja praktilisele töökogemusele;
 • õppekeskkond,mis loob vajalikud eeltingimused õpiväljundite saavutamiseks;
 • tagasiside,mis keskendub koolitusel osaleja õpiväljundite saavutamise hindamisele;
 • õppetöö korraldus, mis toetab koolituse sujuvat läbiviimist.

Practus lähtub täienduskoolitusasutusena õppetöö läbiviimisel ja kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse standardi nõuetest.

Vastavalt 01.07.15 jõustunud Täiskasvanute koolituse seadusele on Practus OÜ kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi täienduskoolitusasutusena nr. 308

Praktilisus

Firma nimi: Practus OÜ
Aadress: Tehnika 59-1 Tallinn 10122
Koduleht: https://practus.ee/
Telefon: +372 5342 1810
E-post: info@practus.ee

Koolitused

 • Väärteomenetlus ja dokumentide koostamine

  Kursus keskendub menetlusdokumentide (eelkõige väärteoprotokolli ja otsuse) vormistamisele, tõendamisele kuuluvate asjaolude väljaselgitamisele ja tõendite kogumisele.
  Eraldi peatutakse ka karistuse mõistmise küsimustel ning väärteomenetluse ja haldusmenetluse eristamisel (haldusmenetlusest tõendite ülevõtmisel väärteomenetlusse).

  • 16.11.2018 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Narva mnt 7C, Park Inn by Radisson Central
  Hind: 194€ (+km)
  Soodus: 174€ (+km)
  Koolitaja:
  Practus
 • Õigusest mittejuristile ehk seaduse lugemise õpetus

  Koolituse läbinu saab tervikpildi Eestis kehtivast õigussüsteemist ja selle rakendamise metoodikast oma töös, oskab õigusallikatest vajalikku õigusnormi üles leida ja tunneb tõlgendamisvõtteid, teab õigusnormide struktuuri ja põhimõisteid.

  • 08.11.2018 (7 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Narva mnt 7C, Park Inn by Radisson Central
  Hind: 159€ (+km)
  Soodus: 139€ (+km)
  Koolitaja:
  Practus
 • Eesti keel ametikeelena

  Koolituse eesmärk on suurendada osaleja võimet koostada ortograafiliselt veatut ja korrektselt sõnastatud teksti.

  • 05.12.2018 (7 akadeemilist tundi.)    /    Tallinn, Park Inn by Radisson Central (Narva mnt 7C)
  Hind: 108€ (+km)
  Koolitaja:
  Practus
 • Isikuandmete kaitse praktikas ja saabuvad muutused

  Koolituse eesmärgiks on anda isikuandmete töötlejatele praktikas kasutatavaid teadmisi ja oskusi isikuandmete kaitse põhiprintsiipidest ning olulistest uuendustest isikuandmete kaitse üldmääruse kontekstis.

  • 09.11.2018 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Narva mnt 7C, Park Inn by Radisson Central
  Hind: 164€ (+km)
  Soodus: 134€ (+km)
  Koolitaja:
  Practus
 • Haldusmenetlus ja haldusakti koostamine

  Koolituse eesmärgiks on tagada osalejale teadlikkus, oskus ja julgus leida iseseisvalt igale juhtumile sobilik lahendus ning leida samaaegselt kliendisõbralikku ja isiku suhtes nõudlikku juhtumi lahenduse viisi.

  • 09.11.2018 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Narva mnt 7C, Park Inn by Radisson Central,
  Hind: 159€ (+km)
  Soodus: 139€ (+km)
  Koolitaja:
  Practus

Meie sõbrad