Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Preismann Koolitus OÜ

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust.

Oleme seadnud oma prioriteediks keerukamate ja tõlgendamist vajavate küsimuste käsitlemise ning kõigi aktuaalsust omavate uute seaduste ja seadusemuudatuste põhjaliku tutvustamise vastavatele sihtgruppidele erinevates õigusvaldkondades nii era- kui avaliku õiguse sfääris. 

Lektoritena esinevad meie koolitustel seadusloomes osalenud tippjuristid, kohtunikud, sh Riigikohtust, Tartu Ülikooli õppejõud, mh advokaadid, Justiitsministeeriumi ametnikud, ametkondade juhid jpt omal alal praktiseerivad tippspetsialistid. Pöörame suurt tähelepanu sellele, et koolitustel oleks esinejaid nii seaduseloojate kui ka praktikute hulgast. Osalejad saavad koolituste käigus ka vastuseid neid huvitavatele konkreetsetele küsimustele.

Lisaks oleme korraldanud koolitusi psühholoogia-, suhtlemis- ja juhtimisalastel teemadel (nt meeskonnatöö, ajaplaneerimine, projektijuhtimine, stress ja tööstress, klienditeenindus jm), kus lektoriteks on olnud samuti oma ala põhjalikult tundvad professionaalid.

Korraldame ettevõtete/asutuste jaoks ka sisekoolitusi, mille programm koostatakse vastavalt tellija vajadustele ja eesmärkidele.

Meie koolitustel on olnud osalejaid lisaks juristidele, spetsialistidele ja ettevõtete/asutuste juhtidele pea kõigist äri- ja eluvaldkondadest, sh riigiasutustest ning kohalikest omavalitsustest. Koolitustel osalenute rahulolust annab märku täienev püsiklientide hulk ning positiivne tagasiside.

Enesetäiendamine on investeering tulevikku ja edukuse alus!

Firma nimi: Preismann Koolitus OÜ
Aadress: K. A. Hermanni 3-13A, 10121 Tallinn
Koduleht: www.preismann.ee
Telefon: 646 0002
E-post: koolitus@preismann.ee

Koolitused

 • Autoriõigus töölepingutes ja töövõtusuhetes

  Kas müügikuulutuse tarvis tehtud foto autost, sotsiaalmeedias avaldatud reisipildid, internetist endale kogutud naljapiltide kogu, lepingu projekt, seaduse tõlge, lõpetamata romaan, näidendi pealkiri, avalikul peol esitatud rahvalaul, uudispildid erakonna miitingust, teaduskonverentsi […]

  • 11.09.2019 (6,33 akadeemilist tundi auditoorset õpet.)    /    Tallinn, kesklinn, asukoht täpsustamisel
  Hind: 129€ (+km)
 • Nõuete aegumine praktikas

  Koolituse eesmärk on käsitleda nõuete aegumise ja tasaaarvestuse viimase aja praktilisi probleeme. Koolitus baseerub suures osas teemakohaste uute Riigikohtu lahendite analüüsil. Mh selgitatakse aegumise tähtaja peatumist, katkemist jm. Aegumist ja tasaarvestust käsitletakse ka koosmõjus pankroti- ja täitemenetlusega.

  • 09.10.2019 (6,33 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus)
  Hind: 129€ (+km)

Meie sõbrad