Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

RA Koolitused

RA Koolitused on koolitusasutus, mille eesmärgiks on pakkuda koolitusi praktikuilt praktikutele, et võimaldada rakendust õpitule koheselt peale koolitust. RA Koolitused loodi eesmärgiga pakkuda asutustele ja ettevõtetele kvaliteetseid ja interaktiivseid koolitusi, spetsialiseerudes peamiselt tööohutuse valdkonnale.

Teeme tihedat koostööd tööohutusteenuseid pakkuva ettevõtte Riskianalüüs OÜ-ga, pakkudes oma koolitusprogrammides näiteid ja lahendusi, mis pärinevad tegelikust töökeskkonnast.

Eristume oma koolituste paindlikkuse, kaasajastatuse ning praktiliste ülesannete ja koolitusmaterjali kvaliteedi poolest.

RA Koolituste visioon on saada tunnustatuimaks ohutusega seotud koolitusi pakkuvaks ettevõtteks Eestis.

RA Koolituste  missioon on praktiliste teadmiste abil anda teie töötajatele ohutusalaseid ja juhtimisalaseid teadmisi, et parendada seeläbi ettevõtete ning asutuste töökeskkonda ja töötajate produktiivsust ning rahuolu.

Pakume nii avalikke kui sisekoolitusi:

 • töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete 24-tunnist töötervishoiu- ja tööohutusalast väljaõppe koolitust
 • töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete 8-tunnist täiendõppe koolitust
 • töökeskkonnaspetsialistide täiendõppe koolitusi,
 • tööandja (tööandja esindaja) täiendõppe koolitusi, kui ta täidab töökeskkonnaspetsialisti kohustusi
 • koostöös Eesti Punase Ristiga (koolitusluba nr. 6101 HTM) korraldame nii eesti- kui venekeelseid esmaabiandjate välja- ja täiendõppe koolitusi.
 • Tuletöötegija väljaõpet, ka ettevõttes kohapeal
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku koolitust
 • Töötajate tuleohutusalase väljaõppe koolitust ettevõttes koos praktilise kustutusharjutusega
 • Psühholoogilise esmaabi koolitust
 • Tulemusliku suhtlemise koolitusprogrammi töökeskkonnas
 • Isikukaitsevahendite-alaseid seminare

Igale koolituse läbijale väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta.

Seda, kuidas korraldada ettevõttes töökeskkonnaalast tööd ja seega tõsta ettevõtte üldist töökultuuri ja tööohutuse taset, ei määra mitte ainult ettevõtte juhtkond/töökeskkonnanõukogu vaid paljuski ka allüksuste ja kesktaseme juhid.

Teie ohutusalased teadmised ja eeskuju on tihti töötajate ohutuse võti!
Meie koolitused annavad teie töötajatele mitte ainult määruses loetletud teemade kohustuslikud ettekanded vaid ka palju enamat: tahame seadusesätete juurde ka selgitada MIKS  ja KUIDAS tuleks nõudeid täita, et parendada ettevõtte töökeskkonda ja sealtkaudu ka töötajate rahulolu.

RA Koolitused ainsana korraldab Eestis tasuta ohtutusklubi. Klubi seminarid annavad nii tööandjale kui töötajale, nii juhile, töökeskkonnaspetsialistile kui töökeskkonnavolinikule vajalikku ja ajakohast teadmist sellest, kuidas töötervishoidu ja tööohutust organisatsioonis korraldada, samuti võimaluse kolleegide ja ohutusvaldkonna erinevate asjatundjate-lektoritega meie mugavas klubiõhkkonnas tassi kohvi, tee ja tervisliku suupiste kõrvalmõtteid vahetada, nõu küsida ja anda ning abi saada Teid huvitavas ohutusalases küsimuses.

RA Infokeskus OÜ on Sotsiaalministeeriumis registreeritud “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete välja- ja täiendusõppekursuste ning töökeskkonnaspetsialistide täiendõppekursuste ja tööandja või tööandja esindaja täiendõppekursuste läbiviimiseks. Kehtib kuni 14.04.2017

Meie koolituste lektorid on oma ala spetsialistid, praktikud, kes oma igapäevases töös tegelevad töötervishoiu- ja tööohutuse küsimustega reaalses töökeskkonnas. Kasutame oma koolitustel alati ka reaalseid ohutusvahendeid, mida osalejad saavad proovida ning kohapeal kasutama õppida.
Täispäeva pikkustel koolitustel on hinna sisse arvestatud lõuna ja see toimub meiega samas majas asuvas Paala Puhvetis. Samuti on meie kohvipausi laual alati tervislikud ja maitsvad suupisted.

Koolituste toimumise koht: RA Koolitused koolitusklass, Väike-Paala 1, Tallinn (Siemensi maja, V korrus, kohe lifti kõrvaluks paremat kätt).
Parkimine: TASUTA maja taga kliendiparklas. Parkimiseks liikuge maja taha vasakult poolt hoonet, keelumärgi alt läbi.
Ühistranspordi kasutajatele: meie juurde Peterburi teel asuvasse Väike-Paala peatusse sõidavad bussid nr 54 (Estonia-Mereakadeemia) ja nr 55 (Pae-P.Pinna) ning trammid nr 2 (Kopli-Ülemiste) ja nr 4 (Vana-Lõuna-Ülemiste), nii bussi-kui trammipeatused asuvad kohe meie maja kõrval.

Aitame Teie ettevõttes korraldada ja läbi viia Teile vajalikke ohutusalaseid sisekoolitusi ja töötajate täiendjuhendamisi. Arvestame koolituse korraldamisel Teie soove, vajadusi, ettevõtte spetsiifikat ning viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.

Kui tunnete huvi mõne eelpoolnimetatud koolituse vastu või ei leidnud siit nimekirjast Teile vajalikku sisekoolituse teemat, siis palun kirjeldage oma soov kodulehe päringuvormil või võtke meiega ühendust e-posti aadressil: info@rakoolitus.ee või telefonil 5844 44 58.
Vastame heameelega Teie täiendavatele küsimustele, arutame läbi teie vajadused ja soovid, koostame teile sobiva pakkumise ning viime läbi kvaliteetse koolituse teie poolt soovitud ajal ja kohas.

Ühtlasi on meil rõõm teatada, et rendime vabade aegade olemasolul välja oma koolitusruume kõikidele soovijatele, ka nädalavahetustel! Ootame Sind külla!

RA Koolitused seminariruumides on võimekas esitlustehnika, mis toetab eduka seminari või koolituse või miks mitte ühise filmiõhtu läbiviimist. Pakume soodsate rendihindadega kahte erinevat seminariruumi: väiksem nõupidamiste ruum, mis on ideaalne koht väiksemateks seminarideks ning koosolekuteks ning suurem seminariruum koolituste läbiviimiseks.

Firma nimi: RA Koolitused OÜ
Aadress: Väike-Paala 1, Tallinn
Koduleht: www.rakoolitus.ee
Kontaktisik: Krista Silbaum
Telefon: 5844 4458
E-post: info@rakoolitus.ee

Koolitused

 • Ohutusjuhendite ja töötervishoiualaste dokumentide koostamine

  Tööohutusalne dokumentatsioon korda – kuidas seda teha?

  • 19.01.2021 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 140€ (+km)
  Soodus: 125€ (+km)
  Koolitaja:
  RA Koolitused
 • Hädaolukordade lahendamise koolitus haridus- ja hoolekandeasutustele

  Koolitus on haridusasutuses määratud kriisimeeskonnaliikmetele, – vastutajatele ning lisaks ka töökeskkonnaspetsialistidele ja – volinikele. Oodatud on loomulikult ka kõik teised, kes teema kohta huvi tunnevad.

  • 11.11.2020 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Laki 17
  • vaata veel ...
  Hind: 125€ (+km)
  Soodus: 116,25€ (+km)
  Koolitaja:
  RA Koolitused
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõppekoolitus

  Mis on uut tööohutusmaastikul?
  Täiendõppekoolitusel arutame muuhulgas kõiki seaduse muudatusi. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste eesmärgiks oli soodustada ohutu töökeskkonna loomist, töötaja tervisekahjustuste ennetamist ja et paraneks õigusselgus ning väheneks tööandjate halduskoormus töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel.

  • 12.11.2020 (1 päev (09.00 - 16.00))    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 08.02.2021 (1 päev (09.00 - 16.00))    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 03.05.2021 (1 päev (09.00 - 16.00))    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • vaata veel ...
  Hind: 96€ (+km)
  Soodus: 78€ (+km)
  Koolitaja:
  RA Koolitused
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku kohustused

  Mis on tuleohutuse eest vastutava töötaja ülesanded ja kuidas korraldada evakuatsiooni oma ettevõttes või asutuses?

  • 28.10.2020 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1, V korrus
  • vaata veel ...
  Hind: 94€ (+km)
  Koolitaja:
  RA Koolitused
 • Esmaabiandjate väljaõpe

  Esmaabiandja väljaõppekoolitusel saad teadmised ja oskused osutamaks esmast abi õnnetusjuhtumi või haigestumise korral.

  • 29.10.2020 (2 päeva (9.00-16.00))    /    Pärnu, Papiniidu 5
  • 12.11.2020 (2 päeva (9.00-16.00))    /    Pärnu, Papiniidu 5
  • 26.11.2020 (2 päeva (9.00-16.00))    /    Pärnu, Papiniidu 5
  • 17.12.2020 (2 päeva (9.00-16.00))    /    Pärnu, Papiniidu 5
  • 28.12.2020 (2 päeva (9.00-16.00))    /    Pärnu, Papiniidu 5
  • vaata veel ...
  Hind: 70€ (+km)
  Soodus: 65€ (+km)
  Koolitaja:
  RA Koolitused
 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekoolitus

  Oled töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu liige või hoopis alustav töökeskkonnaspetsialist?
  Sellel koolitusel saad täpselt teada, millised on sinu õigused ja kohustused, kui oled valitud töökeskkonnavolinikuks või määratud töökeskkonnanõukogu liikmeks.

  • 30.11.2020 (3 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1, V korrus
  • 12.01.2021 (3 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1, V korrus
  • vaata veel ...
  Hind: 172€ (+km)
  Soodus: 159€ (+km)
  Koolitaja:
  RA Koolitused
 • Esmaabiandjate täiendõpe

  Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppekursusel omandatud teadmisi ja oskusi, sealhulgas teadvustada inimese ellujäämise seisukohalt tähtsamad elutalitlused. Korrata üle esmaabialased põhiteadmised ja oskused, kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni).

  • 29.10.2020 (1 päev (9.00-16.00))    /    Pärnu, Papiniidu 5
  • vaata veel ...
  Hind: 40€ (+km)
  Koolitaja:
  RA Koolitused

Meie sõbrad