Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Tallinna Arvutikool

Tallinna Arvutikool on Eestis üks suurematest arvuti- ja juhtimiskoolitusfirmadest, kus koolitab üle 20 koolitaja-eksperdi, lisaks on projektidesse kaasatud erinevate valdkondade tunnustatud eksperdid. Äripäeva koolitusfirmade TOP-is oleme olnud aastaid edukamate koolitusfirmade hulgas.

Tallinna Arvutikool – esimene arvutikool Eestis!

Tallinna Arvutikool loodi 01. veebruaril 1993. a.

Tallinna Arvutikooli eesmärgiks on olla ettevõtetele ja asutustele professionaalne partner töötajate juhtimis- ja arvutialaste teadmiste arendamisel ning suurte koolitusprojektide juhtimisel.

MOTO: Koostöö ja IT professionaalne kasutamine tagavad edu!

 

Firma nimi: Tallinna Arvutikool
Aadress: Suur-Sõjamäe 10A, Tallinn 11415
Koduleht: https://akoolitus.ee/index.php
Telefon: 5175606
E-post: arvutikool@akoolitus.ee

Koolitused

 • Dokumendimallide loomine wordis – meistriklass

  Eesmärgid:
  – Vastavalt oma asutuse asjaajamiskorrale ja dokumentide loetelule osata korrektselt luua asutuse dokumendimalle
  – Korrastada vajadusel olemasolevaid dokumendimalle ja vorme

  • 11.11.2020 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
  Hind: 220€ (+km)
 • Ms Excel raamatupidajatele (baas- ja kesktase)

  Programm on loodud Eesti Raamatupidajate Kogu ja Tallinna Arvutikooli koostöös.
  Koolituse sihtrühm on raamatupidajad, MS Exceli alg- ja baastasemel kasutajad, kellel on vajadus luua lihtsamaid tabeleid, teha päringuid olemasolevates tabelites ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone töö efektiivsemaks muutmiseks.

  • 26.11.2020 (7 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
  Hind: 170€ (+km)
 • E-koostöö: sisekoolitus – efektiivne ajajuhtimine ms outlookis

  Hea koostööoskus eeldab iga koostöögrupi liikme oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida. Kohest efekti annab võtmeisikute professionaalsus e-koostöö korraldamisel, alustades tipp- ja keskastmejuhtidest.

  • Tellimuskoolitus    /    Eesti, Ettevõttes kohapeal või Tallinna Arvutikoolis, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn
  Hind: kokkuleppel € (+km)
 • Kaugtöö MS Teamsis: reaalajas e-koostöö keskuse kasutamine

  MS Teams on võimalusterohke ja efektiivne meeskonnatöö, kaugtöö, koosolekute, veebinaride pidamise ja info jagamise keskus.

  • 30.11.2020 (3 ak tundi)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a või veebikoolitusena
  Hind: 75€ (+km)
 • Professionaalne dokumentide loomine MS Wordi abil (pikad dokumendid)

  Koolitus on mõeldud eelkõige neile, kes peavad koostama pikemaid tekste ja neid vormindama vastavalt etteantud nõuetele ja reeglitele. Sellisteks dokumentideks võivad olla näiteks aruanded, projektid, juhend- või õppematerjalid, raamatute käsikirjad, lõputööd jm dokumendid, mis sisaldavad peatükke, alapealkirju, pilte, tabeleid, sisukorda ja muid pika dokumendi elemente.

  • 29.10.2020 (12 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
  • 19.11.2020 (12 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
  • 17.12.2020 (12 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
  • vaata veel ...
  Hind: 220€ (+km)
 • Ajajuhtimine Outlookis baastasemele

  Ajajuhtimise ja MS Outlooki kasutamise baaskoolitus. Kolm koolitust ühes:
  – ajajuhtimise teoreetilised teadmised (lihtsad ja töökindlad mõttemudelid)
  – MS Outlooki tehnilised oskused (sh serverlahenduse, kaugtöö ja mobiilse töö võimalused)
  – enda e-töökorralduse praktiline korraldamine (fookus: enda efektiivsus)

  • 27.11.2020 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10
  Hind: 150€ (+km)
 • Digitaalsete dokumentide loomine MS Wordi abil

  Koolitus on mõeldud kõigile, kes puutuvad kokku erinevate tekstide koostamise ja dokumentide loomisega – nii algajad kui ka tekstitöötluse kogemusega (näiteks sekretärid, juhiabid, assistendid, büroojuhid, referendid, projektijuhid, aga ka kõik teised spetsialistid ja soovijad).

  • 10.11.2020 (7 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
  • 21.12.2020 (7 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
  • vaata veel ...
  Hind: 195€ (+km)
 • Praktiline Exceli makrode koolitus nullist alustajale

  Koolituse eesmärk on omandada VBA programmeerimise ABC lihtsal ja praktilisel viisil. Eesmärgiks on arusaam, et tegemist on objektimudeliga, ja programmeerimine käib läbi omaduste muutmise – otsustuste ja tegevuste; meetoditel ja funktsioonidel on argumendid jne.

  • 08.12.2020 (2 päeva (16 akt))    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
  Hind: 270€ (+km)
 • Revit Structure baaskoolitus

  Koolituse eesmärk on tutvustada Revit Structure tarkvara ülesehitust ja kasutajaliidest ning läbi ehitise konstruktiivse osa modelleerimise jõuda dokumentatsiooni koostamiseni.

  • 03.11.2020 (2 või 3 päeva)    /    Tallinn, Lõõtsa 4
  Hind: 600€ (+km)
 • Tabelarvutus ja andmete analüüs edasijõudnutele

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja tutvustada tabelarvutuse tööriistu ja võimalusi andmete edasiseks käitlemiseks. Õpetada haldama Excelis suuri andmetabeleid, kasutama ühistabeleid ja erinevaid Exceli funktsioone.

  • 17.11.2020 (3 päeva (15 akt))    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
  • 09.12.2020 (3 päeva (15 akt))    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
  • vaata veel ...
  Hind: 280€ (+km)
 • Professionaalne arvutikasutamine (MS Excel JA MS Word koolitus)

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi tekstitöötluse, tabelarvutuse tööriistade ja võimaluste osas, mis aitavad saavutada arvutikasutamisel olulist ajalist võitu.

  • 26.10.2020 (15 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10
  • 23.11.2020 (15 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10
  • 14.12.2020 (15 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10
  • vaata veel ...
  Hind: 280€ (+km)
 • MS PowerPoint edasijõudnutele

  Koolituse eesmärk on tutvustada PowerPointi võimalusi mahukate esitluste haldamisel, esitlusmallide ja kujunduste loomist ja kasutamist ning esitluste avaldamise erinevaid võimalusi.

  • 09.11.2020 (1 päev)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
  • vaata veel ...
  Hind: 180€ (+km)
 • MS PowerPoint põhikoolitus

  Koolituse eesmärk on koostada professionaalse väljanägemisega, hästi struktureeritud ja vajalikku infot sisaldavaid esitlusi.

  • 22.10.2020 (1 päev)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10
  • vaata veel ...
  Hind: 180€ (+km)
 • Tabelarvutuse võlu avastamine (MS Exceli koolitus baastasemele)

  Koolituse eesmärk on Excelis tabelarvutuse võlu avastamine ning omandada oskused, mis aitavad saavutada töös olulist ajalist võitu.

  • 05.11.2020 (12 akt)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
  • 07.12.2020 (12 akt)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
  • vaata veel ...
  Hind: 220€ (+km)
 • Revit Architecture baaskoolitus

  Koolitus on mõeldud arhitektidele ja ehitusala projekteerijatele, kes soovivad omandada Autodeski professionaalse töövahendi Revit Architecture peamisi töövõtteid ja baasteadmisi.

  • 09.12.2020 (2 või 3 päeva)    /    Tallinn, Lõõtsa 4
  • vaata veel ...
  Hind: 900€ või 600€ (+km)
 • PivotTable – Kokkuvõtted liigendtabeliga

  Koolituse eesmärk on anda praktilised oskused mahukatest tabelitest kokkuvõtete tegemiseks, mille abil saavutatakse olulist ajalist võitu.

  • 12.11.2020 (5 akt)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10
  Hind: 155€ (+km)
 • Efektiivne ajajuhtimine MS Outlookis juhtidele ja edasijõudnutele

  Hea koostööoskus eeldab koostöögrupi liikmete oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida.
  Oluline on teada koostöögrupi tavasid, luues ühiseid hoiakuid ja väärtusi, säästes ka teiste ajakasutust.

  • 13.11.2020 (1 päev (6 akadeemilist tundi))    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10
  Hind: 205€ (+km)
 • AutoCAD baaskoolitus

  Koolituse eesmärgiks on juhendada joonestajat kasutama arvutipaketi AutoCAD 2D tehnilisi võtteid jooniste valmistamisel. AutoCAD-i töökeskkonnas antakse ülevaade töölehest (graafiline piirkond, menüüd, ikoonid, käsurida, tekstiread jne.) ning klaviatuuri kasutamise võimalustest. Kirjeldatakse kahemõõtmeliste jooniste valmistamisel kasutatavaid olulisemaid käske ja dialoogaknaid: joonise seadistamiseks, joonisosade vaatlemiseks, uute objektide lisamiseks ja nende modifitseerimiseks, joonise avamiseks, sulgemiseks ja väljatrükkimiseks, joonise objektidest teabe saamiseks ning joonise varustamiseks tekstide ja mõõtmetega.

  • 02.12.2020 (2 päeva (12 akt))    /    Tallinn, Lõõtsa 4 või Suur-Sõjamäe 10a
  • vaata veel ...
  Hind: 250€ (+km)
 • Arvutikasutaja baaskoolitus

  Koolitus algajatele arvutikasutajatele või iseõppijatele, kes soovivad oskuslikult kasutada failitöötluse, tekstitöötluse, tabelarvutuse ja Interneti võimalusi.

  • 02.11.2020 (15 akt)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a
  • 01.12.2020 (15 akt)    /    Tallinn, Suur-Sõjamäe 10
  • vaata veel ...
  Hind: 250€ (+km)

Meie sõbrad