Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus.
Paindlikud õppekavad, tunnustatud koolitajad, kaasaegne tehnoloogia, hubased ruumid, professionaalsed koolitusjuhid ja kliendikesksus on loonud õpikeskkonna, mis pakub parimaid võimalusi isiksuse arenguks ja elukestvaks õppeks.

Pakume võimalust:

  • saada enese tundmisel ja tööalaste valikute ning õppimisvõimaluste osas abi ja tuge karjäärinõustajalt
  • õppida uus eriala esma- ja ümberõppekursustel;
  • kaasajastada tööalaseid teadmisi ja oskusi täienduskoolitustel;
  • arendada elukestva õppe võtmepädevusi (keeleoskus, infotehnoloogiline ja ettevõtlus-pädevus jt).
  • osaleda moodulõppes (vt lähemalt siit)
  • rakendada VÕTA võimalusi (vt lähemalt siit)
  • korraldada koolitusi-õppepäevi vastavalt tellija soovidele;
  • läbi viia seminare (ruumide rent, toitlustus).
  • korraldada ettevõtete sisekoolitused (vt lähemalt siit)

khk-inimesedKoolitusi viivad läbi Tartu Kutsehariduskeskuse kogenud õpetajad, tunnustatud koolitajad erinevatest koolitusorganisatsioonidest ning praktikud.

Õppetöö toimub kooli õppehoonetes aadressil Kopli 1 ja Põllu 11, kus paiknevad kaasaegselt sisustatud õppetöökojad ja klassiruumid. Kokkuleppel viime koolitust läbi ka tellija juures või kasutame ühiselt kokku lepitud võimalusi.

Kohtumiseni koolitustel!

Firma nimi: Tartu Kutsehariduskeskus
Aadress: Kopli 1 A, Tartu
Koduleht: http://khk.ee/koolitus/
Telefon: 736 1831
E-post: koolitus@khk.ee

Koolitused

Meie sõbrad