Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

TJO Konsultatsioonid

TJO Konsultatsioonid on juhtimissüsteemide arendamisega ja organisatsioonide efektiivsuse tõstmisega tegelev juhtimiskonsultatsiooni- ja koolitusfirma.

TJO Konsultatsioonid on Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mis alustas tegevust 1997. aastal. Tänaseks on ettevõttest saanud Eesti üks juhtivatest konsultatsioonifirmadest juhtimissüsteemide arendamise, strateegilise juhtimise ja tootmise efektiivsuse tõstmise alal.

TJO Konsultatsioonid missiooniks on aidata kaasa organisatsioonide tulemuslikkuse suurenemisele.

Meie mõtteviisi aluseks on tervikliku juhtimise põhimõtted ning veendumus, et mistahes muudatust organisatsioonis ja selle juhtimises tuleb teostada läbi seal töötavate inimeste mõtlemisviisi muutumise kaudu.

Käsitleme iga organisatsiooni tervikliku süsteemina.

Meie põhitegevuseks on:

 • organisatsiooni efektiivsuse tõstmise projektide elluviimine
 • juhtimissüsteemide arendamine, arvestades erinevate standardite nõudeid
 • strateegiate ja strateegiliste arengukavade väljatöötamine ning tugi elluviimisel
 • tugi erinevate EL (Euroopa Liidu) abirahade taotlemisel
 • juhtimissüsteemide ja juhtimise tulemuslikkuse tõstmise alaste koolituste läbiviimine

Konsultatsioonid:
Valdav osa meie tegevusest on seotud konsultatsiooniprojektide läbiviimisega. Selliste projektide tegevus toimub reeglina organisatsioonisisese arendustööna. Loomulikult hõlmab see nõustamise, koolitamise, juhendamise, modereerimise jpt metoodikate rakendamist. Parimad lahendused tekivad reeglina konsultandi ning kliendi tihedast ja sisulisest koostööst.

Koolitused:

 • Korraldatavate koolituste läbiviimise läbivaks põhimõtteks on pakkuda klientidele vahetult praktikas rakendatavaid teadmisi oma ala juhtivate ekspertide poolt.
 • Viime läbi ka spetsiaalselt sihtrühmade vajadustele kohandatud arenguprogramme (nt tootmisjuhi arenguprogramm, kvaliteedijuhi arenguprogramm, juhi juhtimisoskuste arenguprogramm, lean-põhimõtete rakendamine, Six Sigma Green Belt).

Organisatsioonisiseseid koolitusi oleme valmis vastavalt kokkulepetele läbi viima Teie poolt soovitud paigas ning kohandama ja muutma kursuse sisu nii, et investeering tooks Teile maksimaalset kasu.

TJO Konsultatsioonid on Eesti Töötukassa koostööpartner, st soovi korral on võimalik meie koolitustel osaleda Töötukassa poolse toetusega.

Firma nimi: TJO Konsultatsioonid OÜ
Aadress: Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Koduleht: www.tjo.ee
Telefon: 665 9525
E-post: info@tjo.ee

Koolitused

 • Pideva parendamise (Kaizen) rakendamine

  Iga ettevõte peab olema valmis jätkuvalt kohanema turul toimuvate muudatustega. Selle eelduseks on meeskonna valmisolek ja pidevalt paljude erinevate parenduste (kaizen) elluviimine.

  • 18.06.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 290€ (+km)
 • Seadmete efektiivsuse tagamine: OEE ja SMED (kiired tootevahetused)

  Koolitusel tutvustatakse lean-tootmises laialt rakendatavat üheminutiliste üleminekute saavutamise metoodikat ja näidatakse, kuidas selle abil üleminekute aega oluliselt vähendada.

  • 09.05.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 290€ (+km)
 • Veakindlus (poka-yoke) ja 0-defekti

  Vigadeta tootmise ja veakindluse suurendamise koolitus õpetab osalejatele mõistma defektide või eksimuste tekkimise mehhanisme. Lisaks selgitatakse kuidas vähendada vigade tekkimise võimalusi alates toote ja protsessi kavandamisest kuni toote kasutamiseni.

  • 28.05.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 290€ (+km)
 • TPM, seadmete süsteemse hoolduse tagamine

  Koolituse käigus vaadeldakse seadmete süsteemse hoolduse põhimõtteid ja töövõtteid, mis aitavad probleeme ennetada. Programm tugineb rahvusvaheliselt tuntud TPMi (Total Productive Maintenance) põhimõtetel ja töövõtetel.

  • 09.01.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 07.05.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 290€ (+km)
 • ISO 45001le vastav töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem

  Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele praktilised juhised töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi kavandamise ja väljaarendamise kohta ISO 45001 standardi nõuetest lähtuvalt.

  • 21.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 190€ (+km)
 • Tootmise planeerimine

  Koolituse käigus vaadeldakse lihtsaid planeerimise põhimõtteid ja tööriistu, mis võivad nii mõneski olukorras probleeme ennetada.

  • 12.12.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 09.04.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 290€ (+km)
 • Kuidas panna inimesed tootmises tööle ja hoida motiveerituna

  Tootmisjuhi tööks on inimeste, protsesside ja tehnoloogiaga seotud tegevuste planeerimine, elluviimine ning analüüs. Tema pädevus on ettevõtte jaoks kriitilise tähtsusega. Tootmisjuhi arenguprogrammi seminarid aitavad tootmisjuhtidel avardada ja arendada silmaringi, oskusi ja saada uusi kogemusi.

  • 22.11.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 12.03.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 290€ (+km)
 • VSM – väärtusvoo kaardistamine ja analüüsimine

  VSM on lean-tootmise toote või teenuse tarbijani toimetamiseks vajalike materjalide- ja infovoo analüüsimise metoodika.

  • 28.03.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 290€ (+km)
 • Professionaalse tootmisjuhi juhtimisoskuste treening

  Kahepäevasel Koolitusel vaatlemegi seda, milline on juhtimise protsess tootmises ja millisteks väljakutseteks peaks juht valmis olema. Käsitleme nii juhtimise kui ka sellega seonduva suhtlemise ja enesekehtestamise tehnikaid. Koolitus on kahepäevane ja paremate tulemuste saamise ning juhi tegeliku käitumise ja võimekuse analüüsimiseks kasutame ka videotreeningu ja -tagasiside tehnikat.

  • 19.02.2019 (2 päeva (16 akt))    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 580€ (+km)
 • 5S-süsteem ja visuaalne juhtimine

  5S-süsteem on töökohtade ja töökeskkonna kujundamise ning korrashoiu süsteem. Metoodika on nime saanud jaapanikeelsete sõnade esitähtedest (seiri, seiton, seiso, seiketsu ja shitsuke). Eesti keelde ümberpanduna võiksid need kõlada sõelu, säti, sära, standardiseeri ja säilita.

  • 06.03.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 290€ (+km)
 • Meistri (esmatasandi juhi) juhtimisoskuste treening

  Koolituse eesmärgiks on aidata osalejatel teadvustada enda kui juhi rolli, treenida juhtimisoskusi ning aidata olla tulemuslikum oma ülesannete täitmisel juhina.

  • 14.11.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 15.01.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 19.03.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 29.05.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • vaata veel ...
  Hind: 500€ (+km)
 • LEAN-mõtteviis ja levinumad tehnikad, LEAN-mäng

  Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade lean-mõtteviisi ja tehnikate rakendamise kasulikkusest praktiliste ülesannete ja ühiste arutelude kaudu.

  • 13.02.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 250€ (+km)
 • Lean mõtteviis ja tehnikad kontoris

  Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade LEAN-mõtteviisist ja levinumatest tehnikatest ning nende rakendamise võimalustest kontoris.

  • 13.03.2019 (1 päev)    /    Tallinn, TJO Konsultatsioonide koolituskeskus, Väike-Paala 1
  Hind: 190€ (+km)
 • Efektiivse tootmise edulood

  Tootmisettevõtete tegev- ja tootmisjuhtidele suunatud koolitusprogramm “Efektiivse tootmise edulood” põhineb Eesti tootmisettevõtete praktiliste kogemuste ning edulugude tutvustamisel.

  • 07.03.2019 (40 akadeemilist tundi)    /    Tallinn,
  Hind: 1750€ (+km)
 • ISO 14001:2015le vastav keskkonnajuhtimissüsteem

  Alates 15. septembrist 2015 kehtib ISO 14001:2015 – keskkonnajuhtimissüsteemi standardi uus versioon, milles on mitmeid muudatusi võrreldes 2004 versiooniga. Eestikeelse tõlke koostas Eesti Standardikeskuse tellimusel TJO Konsultatsioonid.

  • 14.05.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 190€ (+km)
 • Protsessi koormuse tasakaalustamine, tõmbe- ja kanban süsteemid

  Koolitusel tutvustatakse põhimõtteid ja mooduseid infosignaalide andmiseks, mis tõmbavad toote protsessist läbi. Selliseid süsteeme lean-tootmises nimetatakse kanban-süsteemideks.

  • 17.04.2019 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 290€ (+km)
 • Tootmise efektiivsuse suurendamine

  Koolitus tutvustab tootmise efektiivsuse erinevaid võimalusi. Koolitus on 2-päevane, praktilise kogemuse saamiseks kasutatakse Eestis reaalselt tegutseva ettevõtte põhjal koostatud situatsioonikirjeldust.

  • 29.01.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 580€ (+km)
 • Kvaliteedijuhi arenguprogramm

  ISO 9001 standardi osas on 2018. aasta sügisel lõppemas üleminekuperiood. Seetõttu on mõistlik aeg hinnata olemasoleva kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimist. Arenguprogrammis osaledes on võimalik saada vajalik impulss, teadmised ja oskused. sest iga programmi koolitus analüüsib juhtimissüsteemi parendamist erineva nurga alt. Programmi juhtivkoolitaja on ühtlasi ka uuendatud standardi tõlkijaks.

  • 22.01.2019 (6 päeva (56 akadeemilist tundi))    /    Tallinn, Väike-Paala 1, V korrus
  Hind: 1750€ (+km)
 • LEAN-spetsialisti arenguprogramm

  Lean-septsialisti arenguprogramm toob lean-põhimõtted ja peamised tehnikad lihtsal ning praktilisel moel osalejateni.

  • 13.02.2019 (56 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 2030€ (+km)
  Soodus: 1750€ (+km)
 • Lean Six Sigma Green Belt koolitusprogramm

  Koolitusprogramm on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes puutuvad kokku keerukate ja komplekssete probleemidega ning soovivad omada efektiivset tööriista selliste probleemide lahendamiseks. Varasem Six Sigma metoodika tundmise kogemus ei ole vajalik.

  • 17.01.2019 (80 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 3500€ (+km)
 • Tootmisjuhi arenguprogramm

  Tootmisjuhi arenguprogramm on mõeldud suuremate ja keskmiste ettevõtete ja organisatsioonide tootmisjuhtidele ning tootmisjuhi rolli täitvatele juhtidele (tänapäevastes ettevõtetes kasutatakse vägagi erinevaid ametinimetusi).

  • 29.01.2019 (7 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 1750€ (+km)
 • ISO 22000-le vastav toiduohutuse juhtimissüsteem

  Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ja praktiline ülevaade, mida tuleb teha ISO 22000le vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi väljaarendamiseks oma organisatsioonis ning jagada kogemusi parimate rakendustehnikate kohta.

  • 14.12.2018 (1 päev (8 akt))    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 190€ (+km)
 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

  Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused kvaliteedijuhtimissüsteemi sisemiste auditite ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

  • 05.12.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 06.02.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 03.04.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 05.06.2019 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • vaata veel ...
  Hind: 350€ (+km)
 • ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem

  Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade ISO 9001:2015 kõikidest nõuetest ning anda juhised kvaliteedijuhtimissüsteemi tulemusliku arendamise ja rakendamise kohta. ISO 9001:2015 on kvaliteedijuhtimissüsteemi enimkasutatud alusstandard, mille järgimine tagab organisatsiooni süsteemse toimimise esmase taseme.

  • 29.11.2018 (1 päev (8 akt))    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 05.02.2019 (1 päev (8 akt))    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 02.04.2019 (1 päev (8 akt))    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 04.06.2019 (1 päev (8 akt))    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • vaata veel ...
  Hind: 190€ (+km)

Meie sõbrad