Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

TJO Konsultatsioonid

TJO Konsultatsioonid on juhtimissüsteemide arendamisega ja organisatsioonide efektiivsuse tõstmisega tegelev juhtimiskonsultatsiooni- ja koolitusfirma.

TJO Konsultatsioonid on Eesti erakapitalil põhinev ettevõte, mis alustas tegevust 1997. aastal. Tänaseks on ettevõttest saanud Eesti üks juhtivatest konsultatsioonifirmadest juhtimissüsteemide arendamise, strateegilise juhtimise ja tootmise efektiivsuse tõstmise alal.

TJO Konsultatsioonid missiooniks on aidata kaasa organisatsioonide tulemuslikkuse suurenemisele.

Meie mõtteviisi aluseks on tervikliku juhtimise põhimõtted ning veendumus, et mistahes muudatust organisatsioonis ja selle juhtimises tuleb teostada läbi seal töötavate inimeste mõtlemisviisi muutumise kaudu.

Käsitleme iga organisatsiooni tervikliku süsteemina.

Meie põhitegevuseks on:

 • organisatsiooni efektiivsuse tõstmise projektide elluviimine
 • juhtimissüsteemide arendamine, arvestades erinevate standardite nõudeid
 • strateegiate ja strateegiliste arengukavade väljatöötamine ning tugi elluviimisel
 • tugi erinevate EL (Euroopa Liidu) abirahade taotlemisel
 • juhtimissüsteemide ja juhtimise tulemuslikkuse tõstmise alaste koolituste läbiviimine

Konsultatsioonid:
Valdav osa meie tegevusest on seotud konsultatsiooniprojektide läbiviimisega. Selliste projektide tegevus toimub reeglina organisatsioonisisese arendustööna. Loomulikult hõlmab see nõustamise, koolitamise, juhendamise, modereerimise jpt metoodikate rakendamist. Parimad lahendused tekivad reeglina konsultandi ning kliendi tihedast ja sisulisest koostööst.

Koolitused:

 • Korraldatavate koolituste läbiviimise läbivaks põhimõtteks on pakkuda klientidele vahetult praktikas rakendatavaid teadmisi oma ala juhtivate ekspertide poolt.
 • Viime läbi ka spetsiaalselt sihtrühmade vajadustele kohandatud arenguprogramme (nt tootmisjuhi arenguprogramm, kvaliteedijuhi arenguprogramm, juhi juhtimisoskuste arenguprogramm, lean-põhimõtete rakendamine, Six Sigma Green Belt).

Organisatsioonisiseseid koolitusi oleme valmis vastavalt kokkulepetele läbi viima Teie poolt soovitud paigas ning kohandama ja muutma kursuse sisu nii, et investeering tooks Teile maksimaalset kasu.

TJO Konsultatsioonid on Eesti Töötukassa koostööpartner, st soovi korral on võimalik meie koolitustel osaleda Töötukassa poolse toetusega.

Firma nimi: TJO Konsultatsioonid OÜ
Aadress: Väike-Paala 1, 11415 Tallinn
Koduleht: www.tjo.ee
Telefon: 665 9525
E-post: info@tjo.ee

Koolitused

 • Training for internal auditors of Quailty Management System

  As a result of the training, participants are able to prepare, conduct and evaluate the audit and document the results.

  • 06.09.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Vaike-Paala street, house 1
  Hind: 350€ (+km)
 • ISO 50001le vastav energiajuhtimissüsteem

  Koolituse eesmärgiks on suurendada osaleja teadlikkust energiasäsätmise ja -juhtimisalaste tegevuste elluviimiseks, andes praktilised juhised energiajuhtimissüsteemi kavandamise ja väljaarendamise kohta ISO 50001 standardi nõuetest lähtuvalt.

  • 05.09.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 250€ (+km)
 • Quality management system in accordance with ISO 9001:2015

  ISO 9001 is the most commonly used quality management system (QMS) in the world. The standard sets out the basic requirements for a modern management system. Therefore, complying with the requirements of the ISO 9001 standard is a prerequisite for co-operation for many procurement tenders and multinational companies.

  • 31.08.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Vaike-Paala street, house 1
  Hind: 190€ (+km)
 • Бережливое производство. Используемые методы

  Цель обучения – дать представление участникам о бережливом производстве через обзор принципов и примеров.

  • 28.08.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 250€ (+km)
 • Управленческий тренинг руководителя низшего звена

  Цель тренинга – помочь руководителям нижнего звена осознать свою роль руководителя и проработать управленческие навыки.

  • 22.08.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 500€ (+km)
 • Riskide mõjus juhtimine

  Koolitusel on kavas näidata, kuidas riskijuhtimist süsteemselt käsitleda ja erinevates valdkondades tulemuslikult rakendada.

  • 11.12.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 290€ (+km)
 • ISO 45001le vastav TTO-juhtimissüsteem

  Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele praktilised juhised töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi kavandamise ja väljaarendamise kohta ISO 45001 standardi nõuetest lähtuvalt.

  • 02.10.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 190€ (+km)
 • Tootmise planeerimine

  Koolituse käigus vaadeldakse lihtsaid planeerimise põhimõtteid ja tööriistu, mis võivad nii mõneski olukorras probleeme ennetada.

  • 12.12.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 290€ (+km)
 • Kuidas panna inimesed tootmises tööle ja hoida motiveerituna

  Vaheldusrikas ülesehitus võimaldab osalejatel korrastada ja täiendada oma teadmisi ning arendada oma võimeid praktiliste ülesannete lahendamisel. Koolitusel on võimalik teiste tootmisjuhtidega mõtteid vahetada ja leida lahendusi, kuidas alluvaid motiveerida ja tagada meeskonna eesmärkide saavutamine.

  • 22.11.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 290€ (+km)
 • Meistri (esmatasandi juhi) juhtimisoskuste treening

  Koolitusprogrammi eesmärgiks on aidata esmatasandi juhtidel teadvustada nende kui juhtide rolle ja treenida juhtimisoskusi. Kokkuvõttes aidata meistritel (ja teistel esmatasandi juhtidel) oma ülesandeid ja rolli paremini täita.

  • 26.09.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 14.11.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • vaata veel ...
  Hind: 500€ (+km)
 • Обучение внутренних аудиторов системы управления качеством

  Целью семинара является предоставление его участникам нужных знаний и навыков для подготовки и проведения внутренних аудитов систем управления качеством.

  • 29.08.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 350€ (+km)
 • Lean Six Sigma Yellow Belt koolitusprogramm

  Lean 6 sigma kollase vöö koolitusprogrammi eesmärgiks on anda osalejatele teadmised ja oskused 6 sigma metoodikast kollase vöö tasemel.

  • 19.09.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 500€ (+km)
 • Koosolekute tulemuslikkuse suurendamine

  Koolitusel osalejad saavad ülevaate erinevatest koosolekutüüpidest ning õpivad koosolekuid ette valmistama, läbi viima, tulemusi kokku võtma ja edukalt võimalikke konflikte lahendama/ennetama.

  • 09.10.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 190€ (+km)
 • Tulemuslike arenguvestluste läbiviimine

  Koolituse eesmärgiks on anda juhtidele ülevaade, kuidas arenguvestlusi tulemuslikult ette valmistada ja läbi viia ning millega tagada kokkulepitud arenguprogrammide elluviimine.

  • 07.11.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 190€ (+km)
 • ISO 14001-le vastav keskkonnajuhtimissüsteem

  Alates 15. septembrist 2015 kehtib ISO 14001:2015 – keskkonnajuhtimissüsteemi standardi uus versioon. Selles on mitmeid muudatusi, võrreldes ISO 14001:2004 versiooniga. Eestikeelse tõlke koostas Eesti Standardikeskuse tellimusel TJO Konsultatsioonid. Standardi ametlik tõlge avaldatakse küll alles detsembris, kuid klientide soovide kohaselt korraldame koolituse standardi uute nõuete baasil.

  • 11.10.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 190€ (+km)
 • Tootmise efektiivsuse suurendamine

  Koolitus tutvustab tootmise efektiivsuse erinevaid võimalusi. Koolitus on 2-päevane, praktilise kogemuse saamiseks kasutatakse Eestis reaalselt tegutseva ettevõtte põhjal koostatud situatsioonikirjeldust.

  • 03.10.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 580€ (+km)
 • Kvaliteedijuhi arenguprogramm

  Kvaliteedijuhi arenguprogrammi koolituspäevade sisu kirjeldus.

  Hind: 1750€ (+km)
 • Lean 6 sigma Green Belt koolitusprogramm

  Käesolev koolitusprogramm on mõeldud juhtidele ja spetsialistidele, kes puutuvad kokku keerukate ja komplektsete probleemidega ning soovivad omada efektiivset tööriista selliste probleemide lahendamiseks. Varasem Six Sigma metoodika tundmise kogemus ei ole eelduseks.

  • 06.11.2018 (10 korda)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 3500€ (+km)
 • Tootmisjuhi arenguprogramm

  Tootmisjuhi arenguprogramm on mõeldud ettevõtete ja organisatsioonide tootmisjuhtidele ning tootmisjuhi rolli täitvatele juhtidele (tänapäevastes ettevõtetes kasutatakse vägagi erinevaid ametinimetusi).

  • 03.10.2018 (7 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  Hind: 1750€ (+km)
 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

  Koolituse eesmärk on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused kvaliteedijuhtimissüsteemi sisemiste auditite ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

  • 12.09.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 05.12.2018 (2 päeva)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • vaata veel ...
  Hind: 350€ (+km)
 • ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem

  ISO 9001 on levinuim kvaliteedijuhtimissüsteemi standard maailmas. Standard sätestab baasnõuded kaasaegsele juhtimissüsteemile. Seetõttu on ISO 9001 standardi nõuete täitmine paljude hankekonkursside ja rahvusvaheliste firmade puhul koostöö tegemise eelduseks.

  • 21.08.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 11.09.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • 29.11.2018 (1 päev)    /    Tallinn, Väike-Paala 1
  • vaata veel ...
  Hind: 190€ (+km)

Meie sõbrad