Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

Inimesed organisatsioonis on kõige olulisemad ning vajavad suurepäraste tulemuste saavutamiseks pidevat arengu toetamist. Vaid tänu motiveeritud ja koolitatud töötajatele on võimalik saavutada ettevõtte strateegilised eesmärgid ning seeläbi edu. Selleks et personali arengut kõige tulemuslikumal viisil toetada, peavad koolitus- ja arendustegevused olema süsteemsed.

Eesmärk:
jagada organisatsioonis koolitus- ja arendustegevuste planeerijatele ning elluviijatele teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi süsteemse koolitustegevuse kavandamiseks.

Sihtgrupp:
Personali- ja koolitusjuhid, personali- ja koolitusspetsialistid, -koordinaatorid, keskastme ja esmatasandi juhid, tegevjuhid, kes tegelevad koolitus- ja arendustegevuste planeerimise ja elluviimisega.

Programm:

I koolitupäev

 • 9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00-11.30 Koolitusprotsessi juhtimine, Helina Kibar
  • Mõisted: Organisatsiooni õppimine, personaliarendus, koolitus
  • Personaliarenduse lähtekohad
  • Koolituse liigid ja vormid
  • Koolitusturu trendid
  • Koolitusprotsessi mõjutavad tegurid
  • Koolitusprotsessi juhtimine
 • 11.30-11.45 Kohvipaus
 • 11.45-13.15  Koolitusvaldkonna strateegilised dokumendid, Helina Kibar
  • Koolituspõhimõtted ja korrad
  • Koolitusstrateegia koostamine

II koolituspäev

 • 9.45-10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00-11.30 Koolitusvajaduse väljaselgitamine, Kadri Kütimaa
  • Millistest osadest koosneb koolitusvajaduse väljaselgitamise protsess?
  • Meetodid koolitusvajaduse väljaselgitamiseks
  • Koolitusvajaduse hindamine ja analüüsimine
  • Põhilised ohud koolitusvajaduse väljaselgitamisel
 • 11.30-11.45 Kohvipaus
 • 11.45-13.15 Koolituse läbiviimine, hindamine ja aruandlus, Kadri Kütimaa
  • Mida pidada meeles koolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel?
  • Koolitusaruande koostamine
  • Koolituse tulemuslikkuse hindamine
 • 13.15-14.00 Lõuna
 • 14.00-15.30 Järeltegevused,  Kadri Kütimaa
  • Koolitustegevuse korrigeerimine ja parandamine
  • Meetodid õpitu juurutamiseks – kuidas saavutada koolituste püsivat mõju?
  • Järeltegevuste juurutamine

Õpiväljundid:
Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb mõisteid: organisatsiooni õppimine, personaliarendus ja koolitus ning oskab mõisteid seletada;
 • teab, millised on personaliarendamise lähtekohad ning kuidas need mõjutavad personaliprotsessi;
 • oskab nimetada koolituse liike ja vorme;
 • omab ülevaadet koolitusturu trendidest ning koolitusprotsessi mõjutavatest teguritest;
 • teab, millised dokumendid on vajalikud koolitusprotsessi juhtimisel;
 • teab, mis on koolitusstrateegia ja omab ülevaadet, kuidas seda koostada;
 • teab, kuidas koostada koolitusplaani ja eelarvet ning koolituslepinguid;
 • teab, mida tähendab 70:20:10 mudel;
 • tunneb koolitusprotsessi erinevaid etappe;
 • teab, kuidas selgitada välja koolitusvajadust ning millistele ohtudele tähelepanu pöörata;
 • teab, millele pöörata tähelepanu koolituse planeerimisel ja läbiviimisel;
 • tunneb Kirckpatricku mudelit, kui koolituse tulemuslikkuse hindamise alust;
 • on saanud ülevaate erinevatest järeltegevuste võimalustest peale koolitust.

Meetodid: Interaktiivne loeng, arutelud.

Koolitajad:
Helina Kibar on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal ning omandanud ka magistrikraadi (cum laude) samal erialal. Oma erialast karjääri Välisministeeriumi koolitusnõunikuna jätkas ministeeriumi koolitusbüroo direktorina ning hiljem juhtis personaliarenduse ja rahvusvahelise personalipoliitika bürood. On töötanud Päästeameti personali- ja asjaajamise osakonna juhina.

Kadri Kütimaa, If P&C Insurance AS, koolituskonsultant.
Kadri Kütimaa on töötanud If P&C Insurance AS-is koolituskonsultandina aastast 2007 ning koolitusvaldkonnas tegev olnud aastast 2003. Kadri on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika erialal. Tööalased põhitegevused on seotud kompetentside arendamise valdkonnaga, sh koolituste tellimise ja koordineerimisega.

Lisainfo:
Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Koolitusprotsessi süsteemne juhtimine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.