Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Koostame aastaaruande õigesti Eesti finantsaruandluse standardi alusel

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel tuleb inventeerida ja hinnata vara ja kohustiste koostisosade väärtuse vastavust Eesti finantsaruandluse standardis sätestatud arvestuspõhimõtetega ning teostada ridamisi (süsteemseid ja hinnangutest tulenevaid) reguleerimiskandeid.

Videopraktikumi käigus koostame näidisettevõtte raamatupidamise aastaaruande ja lisad. Aluseks on raamatupidamise registrites kirjendatud majandusaasta majandustehingud ja reguleerimiskanded. Rida-realt käsitleme bilansikontodel kirjendatud varade ja kohustiste arvelevõtmist, edaspidist kajastamist, selgitame RTJ-ides toodud alternatiivkäsitluste mõju bilansimahule ja kasumile ning lisade nõudeid.

Videopraktikumi kestel keskendume aastaaruande koostamise ja avaldamise eesmärgile, mis on anda aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised, raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi, -tulemuse ja rahavoogude kohta asjakohast ning tõepäraselt esitatud informatsiooni, mida aruande kasutaja saaks oma majandusotsuste tegemisel rakendada (vt raamatupidamise seaduse § 15).

Koolitaja:
Rita Ilisson
on New Yorgis sündinud majandusteadlane (MA Economics), finantsanalüütik, õppejõud ja autor, kes on töötanud USA-s, Kanadas, Rootsis, Norras, Poolas, Balti riikides, jt riikides. Aastatel 1993-2001 oli ta EV Raamatupidamise Toimkonna esimees ja aastatel 2001-2005 Rahvusvaheliste Raamatupidamise Standardite Nõukogu (IASB) liige. Käesoleval ajal annab ta majandusarvestuse ja rahandusalaseid konsultatsioone ning viib läbi täiendõppe programme.

Millest koosneb videoseminar?

  • Juurdepääs videoseminarile
  • Materjalid (slaidid jms)
  • Võimalus esitada lektorile küsimusi

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Litau Büroo OÜ Raamatupidamisuudised - Koolitused ja videokoolitused juhtidele, finantsjuhtidele ja raamatupidajatele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Koostame aastaaruande õigesti Eesti finantsaruandluse standardi alusel