Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kõrgustes töötamine (kuni 30 meetrit)

Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses1 , määrus nr 377. Määrus kehtestatakse «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» paragrahvi 4 lõike 5 alusel.

Õppe eesmärk: Anda osalejatele teadmised ohutuks kõrgustes kuni 15 m töö tegemiseks

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, ehitusobjekti koordinaatorid, teised kõrgustes töötamisega kokkupuutuvad inimesed

Õppe alustamise tingimus(ed): Põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat, koolituse läbiviidava keele oskus. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Koolituse sisu:

 • Seadusandlus, mis reguleerib kõrgustes töötamist
 • Isikukaitsevahendid, kus-mida ja kuidas kasutada
 • Isikukaitsevahend versus ohutusvarustus
 • Redelitel töötamise ohutus ning kasutamine
 • Erinevad korvtõstukid ja nendel töötamine
 • Töölavad, tellingud ja nendel töötamine.

Koolitus lõpeb valikvastuste testiga. Test on positiivselt läbitud, kui õigeid vastuseid on 75%

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

 • Tunneb kõiki kõrgustes töötamise ohutusvarustust. Kiivrid, kindad, erinevad traksid, saapad jne;
 • Saab ülevaate, kuidas kontrollida üle oma varustus enne kõrgustesse tööle asumist;
 • Teab kuidas liikuda ohutult üles ja tulla ohutult maapeale tagasi;
 • Teab kui palju ja milliseid tööriistu tohib kõrgustesse kaasa võtta ja kui palju kaaluliselt;
 • Tunneb kõrgustes töötamise seadusandlust;

Koolitaja:
Mehis Jaagura

Pikaajalise kogemusega tõsteseadmete ja töökeskonna spetsialist. Tõstukikogemust 35. a, kraanade operaatoriõigused 33. a, kraanade järelvalve ja töö korraldamine aastast 2003. On täiskasvanuid koolitanud aastaid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kõrgustes töötamine (kuni 30 meetrit)