Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kõrgustes töötamise ohutuskoolitus

Õppe eesmärk: saada teadmisi, kuidas korraldada ja teostada tööd kõrgustes vastavalt ohutusnõuetele ja seadusandlikele aktidele.

Õppekava on koostatud vastavalt järgmistele õigusaktidele: määrus nr 377 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses; määrus nr 13 Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, Töötervishoiu ja -ohutuse seadus

Sihtrühm:
isikud, kes viibivad nii kõrgustes ja lamedatel pindadel (katused, tellingud, käiguteed) kui ka redelitel; kõrgtööid korraldatavad spetsialistid, töökeskkonnaspetsialistid.

Koolituse sisu:

 • Õigusaktid kõrgustes töötamisel
 • Töötervishoiu ja tööohutuse tähtsus kõrgustes töötamisel
 • Kõrgtööde korraldamine
 • Kukkumiskaitsevahendite ja turvarakmete õige valik ning ohutu kasutamine
 • Tööohutus tellingute, korvtõstuki ja teisaldatava redeli kasutamisel
 • Tööohutus lastide (materjalide ja abivahendite) teisaldamisel
 • Kukkumiskaitsevahendite ülevaatus ja hooldus. Isikukaitsevahendid: vajalik varustus ja turvavarustus (ohutusrakmed)
 • Riskianalüüs ja sisekontroll
 • Kukkumisriskide hindamine

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

 • Teab kõrgtöid reguleerivat seadusandlust;
 • oskab õigesti valida ja hooldada kukkumiskaitsevahendeid;
 • saab ülevaate nõudmistest, mida tuleb täita kõrgustest töötaval töötajal.

Hindamine: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine kõigis auditoorsetes tundides ja teadmiste kontrollimisel (suuline test) – anda vähemalt 75% õiget vastust. Hindamine on mitteeristav

Väljastatavad dokumendid

 • Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded – suuline test on hindamiskriteeriumitele vastavalt (õigeid vastuseid vähemalt 75%) täidetud.
 • Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud ja testi tulemus on vähem kui 75%.

Koolitajad:
Vene keeles – Natalja Andreitšenko (töökeskkonnaspetsialist, konsultant ja koolitaja tööohutuse ja tervishoiu teemadel).
Eesti keeles – Aleksander Andre (töökeskkonnaspetsialist, konsultant ja koolitaja töötervishoiu ja tööohutuse alal).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldib koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kõrgustes töötamise ohutuskoolitus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.