Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Korrakaitseline haldusmenetlus praktikas: ettekirjutus ja sunniraha

Eesmärk: käsitleda riikliku järelevalve menetluses tehtavate ettekirjutuste ja hoiatuste sisule ning vormistamisele esitatavaid nõudeid, et tagada nende õiguspärasus ja ettekirjutuste tõhusa sundtäitmise võimalikkus. Selgitatakse haldussunnivahendite rakendamise (eelkõige sunniraha sissenõudmise) tingimusi ja korda ning antakse uuema kohtupraktika põhjal ülevaade praktikas esile kerkinud levinumatest eksimustest.

Eraldi tähelepanu pööratakse COVID-19 piirangute täitmise tagamisega seotud probleemidele!

Sihtgrupp: riigiasutused (sh inspektsioonid, ametid, politseiasutused) ja kohalikud omavalitsused; juristid, nõunikud, järelevalveinspektorid, spetsialistid, advokaadid, konsultandid, kohtutäiturid jpt haldusmenetlusega seotud isikud.

Programm:

 • 9.40-10.00 registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00 – 15.45
  • Ettekirjutus
   • ettekirjutuse määratletus
    • resolutiivosa vormistamine
    • kõrvaltingimuste seadmine
   • ettekirjutuse põhjendamine
    • faktiline alus
    • õiguslik alus
    • kaalutlusõiguse teostamine
   • ettekirjutuse kehtivus
    • teatavaks tegemine
    • muutmine
    • kehtivuse lõppemine
  • Sunniraha
   • sunnivahendi rakendamise eeldused ja lubatavus
    • nõuded hoiatusele
    • üldkorralduse täitmise tagamine (sh COVID-19 piirangud)
    • ettekirjutuse täitmise kontrollimine
   • sunniraha sissenõudmise kord
    • vabatahtlikuks tasumiseks tähtaja andmine
    • sissenõudmine täitemenetluse korras
    • korduv sunniraha
   • sunnivahendi rakendamise vaidlustamine
  • Küsimusi-vastuseid
 • 11.30-11.45 kohvipaus;
 • 13.15-14.15 lõunavaheaeg

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab riikliku järelevalve menetluses tehtavate ettekirjutustele esitatavaid nõudeid; mõistab haldussunnivahendite rakendamise tingimusi ja korda; omab ülevaadet levinumatest eksimustest kohtupraktika põhjal.

Koolitaja:
Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik

Lisainfo:
Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi. Tõendi väljastame veebikoolitusele registreerunud ning oma nimega koolituskeskkonda sisenenud osalejale. Koolituse järelevaatamise eest tõendit ei väljastata.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Korrakaitseline haldusmenetlus praktikas: ettekirjutus ja sunniraha

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.