Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Korrakaitseõiguse põhimõtted

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised korrakaitseõiguse põhimõistetest ja -mõtetest.

Samuti on eesmärgiks omandada teadmised järgmistel teemadel:

 • Üld- ja erimeetmete kohaldamine korrakaitseorgani poolt (Korrakaitseõigus II).
 • Vahetu sunni kasutamine meetme jõustamiseks (Korrakaitseõigus III).
 • Riiklik järelevalve menetlus eriseaduste alusel (Korrakaitseõigus IV).

Sihtrühm:
Korrakaitseametnikud, kelle ülesandeks on riikliku järelevalve menetluse läbiviimine.

Kasuks tuleb, kui õppijal on eelnevad teadmised õiguseõpetusest ja haldusõigusest.

Koolituse sisu:

 • 2 akadeemilist tundi
  • Avalik kord, kui ühiskonna seisund.
  • Korrakaitse ja riiklik järelevalve, kelle ülesanne.
  • Pädeva korrakaitseorgani tegutsemise alused.
  • Selgitamiskohustuse sisu ja riikliku järelevalve menetluse põhimõtted.
 • 2 akadeemilist tundi
  • Ohu liigid ja ohu astmed. Korrarikkumine. Ohu ennetamine.
 • 2 akadeemilist tundi
  • Riikliku järelevalve meetme kohaldamise põhimõtted. Üldmeetmete kohaldamisega tehtavad toimingud, sh isikuandmete avalikustamise lubatavus.
  • Isikuandmetega seonduvate, joobeseisundi kahtlusega isiku suhtes kohaldatavate ja muude riikliku järelevalve erimeetmete kohaldamise lubatavus.
  • Põhiseaduslike õiguste riived meetmete kohaldamisel.
 • 2 akadeemilist tundi
  • Kaasuste lahendamine individuaalselt ja rühmatööna, tagasiside arutelu.

Õppemeetodid:

 • Kasutatakse aktiivõppemeetodeid, loengud sisaldavad arutelusid, kaasuste lahendamist, tööd dokumendiga.
 • Teadmiste kinnistamiseks kasutatakse interaktiivseid ülesandeid.
 • Slaidid, sh skeemide ja/või linkidega asjakohastele materjalidele.
 • Töölehed kaasuste ja näidetega.
 • Ülesanded ja enesekontrollitestid (paberkandjal kahtlased väited, elektrooniliselt Kahoot küsitlus õigete vastuste märkimisega).
 • Soovi korral peale koolitust iseseisvaks lahendamiseks testid, näit: https://learningapps.org/display?v=psspqw2vj17

Koolituse läbinu:

 • Teab, mida mõeldakse ohuna avalikule korrale.
 • Teab, kuidas hinnatakse võimalikku ohtu avalikule korrale ning milliseid tahke tuleb selle hindamisel arvesse võtta.
 • Teab riikliku järelevalve üld- ja erimeetmete süsteemi ja kohaldamise üldisi aluseid.
 • Oskab lähtuvalt ohu liikidest valida sobivad meetmed avaliku korra kaitsmiseks.

Koolitaja:
Ülle Vanaisak
on Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse õppetooli lektor. Ülle on Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande ja Politsei käsiraamatu autor ja toimetaja ning töötanud õigusainete õppejõuna alates 2005.
Hinnatud õppejõuna on ta pälvinud üliõpilaste tunnustuse politsei- ja piirivalvekolledži hinnatud õppejõuna 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2018 aastal.
Ülle Vanaisak omab kogemusi ka täiendusõppe koolitajana ja ta on pälvinud tagasisides palju kiitvaid hinnanguid nii hea esinemsioskuse kui ka koolitusteemade põhjaliku käsitlemise eest.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Practus OÜ on pühendunud koolitustel osalejate eesmärkide saavutamisele läbi praktilise õppetöö. Meie õpiväljundipõhised koolitused on suunatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikele ning töötajatele, toetades seeläbi Eesti avaliku halduse arengut. Viime läbi kõigile avatud koolitusi, asutusesiseseid tellimuskoolitusi kui ka konsultatsioone. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Korrakaitseõiguse põhimõtted

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.