Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Korteriühistu raamatupidamine ja maksud

Eesmärgiks on anda ülevaade korteriühistuid puudutavast seadusandlusest, maksustamisest ja raamatupidamise korraldamisest uue korteriühistu seaduse valguses.

Sihtrühm:
Ootame koolitusele korteriühistu raamatupidajaid, juhatuse liikmed ja teisi raamatupidamise kogemusega huvilisi.

Teemad:

 • Raamatupidamise korraldamise üldised põhimõtted korteriühistutes ja kasutatav seadusandlus. Juhatuse liikmete vastutus;
 • KÜ näidiskontoplaan ja KÜ sise-eeskirjade näidis;
 • Arvestuspõhimõtted spetsiifilistes valdkondades: tasud ühistu liikmetelt, annetuste ja toetuste kajastamine, sihtfinantseerimise kajastamine, teenuste ja maksete vahendamine;Laenude kajastamine;
 • Põhivara arvestus. Rahavoogude kajastamine kaudsel ja otsesel meetodil. Töötasu arvestus ja maksud sh tööleping, juhatuse liikme leping või töövõtuleping, puhkustasu ja haigushüvitise arvestus, deklaratsioon TSD;
 • Isikliku sõiduauto kompensatsioon, INF 14 ja lähetused;
 • Majandusaasta elektrooniline aruanne, praktilised näited

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:

 • tunneb korteriühistu finantstegevust reguleerivat seadusandlust;
 • teab, mille eest vastutavad KÜ juhatuse liikmed;
 • arvestab tasusid ühistu liikmetelt, annetusi ja toetusi, laenusid, põhivara;
 • arvestab töötasu;
 • teab, kuidas esitada majandusaasta aruanne elektrooniliselt

Koolitaja:
Pille Kaarlõp
on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli Ärirahanduse ja arvestuse eriala (MA) ja omab pikaaegset praktilist kogemust äriettevõtete ja korteriühistute raamatupidajana, olles ühtlasi ka juhatuse liige osaühingutes KÜ Arvepidamise OÜ ja Alivre OÜ-s. Lisaks annab ta majandusarvestusalaseid loenguid TTÜ-s ning on viinud läbi erialaseid koolitusi alustavatele ettevõtjatele ning korteriühistute raamatupidajatele, halduritele ja ühistu esimeestele.

Lisainfo:
Hind sisaldab materjale, kohvipausi ja tunnistust!

Tagasiside Pille Kaarlõp läbiviidud koolitusele:

“Minu jaoks oli see väga hea koolitus. Mitte raamatupidajana sain väga hea ja arusaadava ülevaate asjast. See oli ka minu eesmärk koolitusele registreerimisel.”

“Meeldis see, et ta ise teeb seda tööd igapäevaselt. Seega praktikuna ta teab, millele tähelepanu tuleb pöörata ning millised probleemid/küsimused võivad tekkida. Lisaks praktilistele oskustele on tal suurepärased esinemis-/õpetamisoskused.”

“Väga kompetentne, põhjalikud vastused küsimustele, palju näiteid elust, koolitusel paras tempo.”

“Suur tänu väga hariva ja pōhjaliku koolituse eest! Taas kord veendusin, et Pille Kaarlõp on väga hea koolitaja.”

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Korteriühistu raamatupidamine ja maksud