Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kriisis laps – mida märgata ja kuidas toetada?

Õppe eesmärk on anda lastega töötavatele inimestele esmased teadmised psühholoogilisest traumast lastel ning toe pakkumise võimalustest.

Koolituse sisu:

  • Traumakriisi olemus ning selle mõju käitumisele.
  • Psühholoogilised, kognitiivsed, emotsionaalsed ja füüsilised muutused traumakogemuse järgselt.
  • Arengust ja vanusest tulenevad erisused eelkooliealisest noorukini.
  • Oskuslik psühholoogiline esmaabi ja läbimõeldud psühhosotsiaalne toetus kriisist väljumiseni.

Koolituse lõpuks õppija:

  • teab, mis on traumakriis ja kuidas see mõjutab inimese käitumist;
  • oskab märgata esmaseid traumakriisi tunnuseid;
  • teab, millised on peamised erisused töötades traumakogemusega laste ja noorukitega;
  • teab psühholoogilise esmaabi ja pikemaajalise toetuse põhimõtteid.

Õppemeetodid: Loeng, praktilised harjutused ja situatsioonülesannete lahendamine, rühmatööd

Koolitaja:
Mari Kolga

Kriisinõustaja-psühholoogina on Mari Kolga tegutsenud 2007. aastast, mil läbis esimese kriisipsühholoogia kursuse. 2010-2011 ja 2019-2020 täiendas Mari ennast kriisinõustamise kvalifikatsioonitõstmise kursustel, sealhulgas ka Peterburi Riiklikus Ülikoolis. Maril on ka 9-aastane töökogemus haridusasutuste tugisüsteemis. Tänaseks päevaks tegutseb Mari ennekõike kriisinõustaja-psühholoogina, töötades sageli just laste ja noortega, aga ka kriisikoolituste läbiviijana. Mari on akadeemilise hariduse omandanud Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal ja Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku õppekava kriisireguleerimise suunal.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kriisis laps – mida märgata ja kuidas toetada?

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.