Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Küberturvalisus kontoritöötajale

Interaktiivne e-kursus küberturvalisuse tõstmiseks kontoris ja kaugtööl

E-kursus tõstab kontoritöötajate teadlikkust küberohtudest, mis maandab turvariske organisatsioonis. 

Organisatsioonides, mille töötajad on küberturvalisusest teadlikud, tuleb ette vähem ohuolukordi ja vahejuhtumeid, mis võivad põhjustada tõsist kahju nagu andmelekked, küberrünnakud, identiteedivargus vms.

Küberturvalisuse tagamisel on oluline iga töötaja teadlik ja vastutustundlik ümberkäimine isikuandmetega ning küberohtude märkamise oskus. Olulisemad kui kunagi varem, on teadmised turvalisest kaugtööst. See e-kursus kõiki nimetatud teemasid käsitlebki.

E-kursuse eesmärk on aidata tööandjal kindlustada töötajate baasteadmiste tase turvaliseks tegutsemiseks töises digimaailmas nii kontoris kui ka kaugtööl.

E-kursust saab igaüks teha oma äranägemise järgi – vabalt valitud ajal ja vabalt valitud kohas. Vaja on vaid arvutit või nutiseadet. Peale ostu sooritamist saadame ühe tööpäeva jooksul e-postiga info e-kursusele ligipääsu kohta. Seejärel võib õppimine alata. Kursuse läbimiseks kulub umbes 45 minutit.

Vaata kursuse demovideot

E-kursuse sihtgrupp on kõik kontoritöötajad sõltumata tegevusvaldkonnast. E-kursust saavad osta nii individuaalsed õppijad kui ka tööandjad oma mitmele töötajale. E-kursust saab osta aastase litsentsi alusel. Mitmele kasutajale litsentsi ostes on personalijuhil ülevaade õppijate progressist ja tulemustest.

E-kursuse tulemusena osaleja:

 • oskab ära tunda küberohte nagu näiteks pahavara, õngitsemine ja sotsiaalmanipulatsioon;
 • teab, kuidas kübermaailmas olevatest ohtudest hoiduda ja kuidas nende korral õigesti toimida;
 • oskab luua turvalisi salasõnu ja teab, kuidas neid peab hoidma;
 • teab turvalise autentimise meetodeid;
 • oskab valida andmete turvaliseks töötlemiseks sobiva virtuaalse keskkonna;
 • teab võõra seadme ühendamisega kaasnevaid ohte;
 • tunneb virtuaalse kaugtöö tegemisega seotud ohte ja teab, kuidas see muuta ohutuks.

E-kursuse läbiviimise põhimõtted:

 • kursus koosneb kuuest teemast;
 • kursus sisaldab päriselulisi harjutusi õpitu kordamiseks ja kinnistamiseks;
 • iga teema järel on teadmiste kontroll;
 • teadmiste kontroll loetakse sooritatuks, kui vähemalt 75% vastustest on õiged;
 • teadmiste kontrolli katsete arv ei ole piiratud.

E-kursuse teemad:

 1. Mis on küberturvalisus?
 2. Turvaline autentimine
 3. Sotsiaalmanipulatsioon ja õngitsussõnumid
 4. Andmete turvaline käitlemine
 5. Seadmete turvaline käsitsemine
 6. Kaugtöö

E-kursuse autor on Thea Sogenbits, kes on elukutselt kübermaailma äriturvalisuse ekspert. Ta aitab luua turvalisi ärimudeleid ning planeerida jätkusuutlikke protsesse. Thea nõustab organisatsioone toodete planeerimisel, küberturvalisuse kavandamisel, intsidentide lahendamisel ning organisatsiooni turbe planeerimisel.

Hinnad:

 • Aastalitsents ühele kasutajale: 39€(+km)
 • Aastalitsents ettevõttele: 2-30 kasutajat 450€ (+km)
 • Aastalitsents ettevõttele: 31-60 kasutajat 900€ (+km)
 • Aastalitsents ettevõttele: 61-100 kasutajat 1500€ (+km)

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Küberturvalisus kontoritöötajale