Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas ärimudelit muuta ja uuendada?

MEIE ÄRIMUDEL ja ORGANISATSIOON MUUTUSTES – kas visata kõik üle parda ja alustada uuesti nullist või piisab, kui muudame ühte-kahte ehituskivi?

Võta kaasa oma äri, MTÜ, avalik-õigusliku organisatsiooni mudel ja saad tegelda selle ehituskivide ümbermängimisega. Kasu sellest võib olla kui mitte praeguses, siis mõnes tulevases kriisis, mis vajab kiiret muutustega kohanemist. Kasu on ka selguses, mida ja miks me teeme – et vältida raiskamist või “nii on alati tehtud” mugavustsooni.

Sihtrühm: Ettevõtete, organisatsioonide, sh MTÜ-de ja avalik-õiguslike organisatsioonide ja riigistruktuuride juhid

Eesmärgid:

 • Näha võimalusi oma ärimudelit muuta ja keskkonna muutustega kiiresti kohaneda
 • Vältida kahjusid kriisides, aga ka igapäevasest tegevuses
 • Osata muutusi kommunikeerida oma meeskonnale ja klientidele

Koolituse sisu:
Töötame Osterwalderi ärimudeli genereerimise töövahenditega (www.businessmodelgeneration.com).
Igas ärimudelis on 9 ehituskivi:

 1. klient, kellel on vajadus,
 2. meie väärtuspakkumine,
 3. kanalid,
 4. kliendisuhete lähedus/kaugus,
 5. tuluvoog,
 6. võtmeressursid,
 7. võtmetegevused,
 8. võtmepartnerid ja
 9. kulude struktuur.

Kui muudame ühte neist, saame täiesti uue ärimudeli.

Näiteks praeguses kriisis pidid pea kõik organisatsioonid muutma oma kanaleid, kus klient nendega suhtleb ja pakutava väärtuse kätte saab. 3-4 päevaga kolisid internetti mitte ainult ärid, vaid ka koolid ja arstiabi. Poodides ostlemise asemel juhatati klient kiiresti pakiautomaadi juurde.
Oli neid, kes tabasid kiiresti ära kliendi vajaduste muutumise ja kohandasid vastava väärtuspakkumise: kokteili-tootja hakkas pakkuma desinfektante ja madratsitootja kaitsemaske.
Majanduses näeme pidevalt, kuidas turule tulevad uued ärimudelid, mis tõrjuvad välja vanad, kunagi väga hästi toiminud mudelid transpordis, tehnoloogias, toitlustuses, majutuses, kaubanduses jne. Ja tihti on nad muutnud vaid 1-2 ehituskivi. Näiteks võtmeressursside omamise ja võtmetegevuste ise tegemise asemel ollakse platvorm, kus kohtuvad kliendid ja pakkujad.
Iga osaleja saab tegelda oma organisatsiooni ehituskividega. Millised meie mudeli ehituskivid vajavad praeguses kriisis muutmist? Missuguseid muutusi eeldab tulevikus ellujäämine?

Teeme mõned praktilised harjutused ka muutuste ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks. Kogeme, kuidas ületada mustreid, hirme, frustratsiooni ja vastutöötamist.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab oma ettevõtte või organisatsiooni ärimudeli ehituskive selgelt eristada ja vajadusel ümber kujundada, et muutustes ellu jääda;
 • Teab, kuidas muutusi oma meeskonnaga ette valmistada ja läbi viia.

Koolitaja:
Ene Seidla

Ene on koolitaja ja coach, kel on juhtimiskogemus nii avalikus kui erasektoris. Tema töökogemuste hulgas on ulatuslike muutuste juhtimine Tartu Ülikoolis ja uue ärimudeli käivitamine, teenuse turule toomine ning tootmise juhtimine erasektoris. Ene pagasis on ka mitmete MTÜ-de juhtimise kogemus. Üle 15 aasta on Ene tegelnud interaktiivsete koolitusega, mis on muutnud organisatsioone, kiirendanud protsesse ja osalejaid innustanud.

Ene koolitustes osalejad on välja toonud, et neis on:

Ägedad harjutused, mis toovad teemade olemuse kohe lauale ja annavad kogemuse, millest saab ise lahendusi luua;
Selged ja visuaalsed töövahendid, millega saab koolituses ja ka edaspidi oma protsesse/probleeme läbi mängida ja meeskonnale selgitada;
Kasulikud näited ja seosed;
On öeldud ka, et see oli “elu parim koolitus” ja et “pole kohanud nii kiiresti grupiga kohanevat koolitajat”.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas ärimudelit muuta ja uuendada?