Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas emotsioone teadlikult juhtida?

Juhtides teadlikult oma emotsioone ja vastates konstruktiivselt teiste emotsioonidele suurendame nii enda kui ka meeskonna võimekust ja mõjujõudu. Emotsionaalne kirjaoskus on üks tähtsamaid kompetentse töötades inimestega ja juhtides meeskondi. Koolitusel omandatakse teadmisi ja oskusi emotsioonide paremaks juhtmiseks ja haldamiseks.

Koolituse eesmärk:
Omandada teadmised emotsioonide juhtimise alustest ja emotsioonide konstruktiivsemaks haldamiseks.

Sihtrühm:
spetsialistid, meeskonnajuhid

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Mis on emotsioonide roll ja millised on funktsioonid?
  • Emotsioonide olemus
  • Emotsionaalne intelligentsus ja selle rakendamine
  • Baasemotsioonide käsitlusi
  • Isiksuse tüübid
  • Negatiivsete tunnete nõiaring
  • Emotsionaalne kirjaoskus
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Kuidas arendada endas emotsionaalset intelligentsust?
  • Konfliktide lahendamise emotsionaalne dünaamika
  • Teadlikkus emotsioone vallandavatest päästikutsest
  • Uskumuste roll tähenduse loomisel ja emotsioonide vallandumisel
  • Töö oma sisemise meeskonnaga (F. Schulz von Thun)
  • Shawn Anchor: kuidas kogeda rohkem positiivseid tundeid
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 Kuidas tulla toime enda ja teiste emotsioonidega?
  • Emotsioonidest ajendatud käitumismustrid
  • Situatiivne emotsioonide eristamisoskus
  • Konstruktiivne vastamine teise emotsionaalsesele käitumisele
  • Parktilisi võtteid emotsioonide juhtimiseks

Meetodid: Interaktiivne loeng, individuaalsed eneseanalüüsi harjutused, grupiarutelud, loovharjutused oma emotsioonide päästikute paremaks teadvustamiseks ja toimetulekuks

Õpiväljundid.
Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab paremini emotsioonide funktsiooni ning enda ja teiste emotsionaalseid reageeringuid;
 • omab ülevaadet emotsioone vallandavatest eritüüpi päästikutest;
 • mõistab emotsioonide ajalisuse ja subjektiivsuse juhtimise printsiipi;
 • tunneb paremini konstruktiivseid emotioonidele vastamise võtteid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Koolitaja:
Merit Lage omab magistrikraadi kasvatusteadustes. 2014 lõpetas ta kliinilise gestaltpsühhoterapeudi väljaõppe Taanis: International Gestalt Institute of Scandinavia.
2018. a esimesel poolel lõpetab coachi ja superviisori õpingud Rahvusvahelises Supervisiooni ja Coachingu instituudis. On koolitajana tegev alates 2007. aastast. Lisaks töötab
gestaltpsühhoterapeudina ning töönõustaja, coachi ja superviisorina. Merit juhindub töös põhimõttest, et oma potentsiaali avastamine juhina ning meeskonna liikmena tõstab inimeste pühendumise taset ning toob kasu organisatsioonile.

Lisainfo:
Koolituse läbimisel täies mahus väljastatakse osalejale tõend vastavalt täienduskoolituse standardis sätestatud nõuetele.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas emotsioone teadlikult juhtida?

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.