Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas juhtida erinevate generatsioonide töötajaid?

Praegu on tööjõuturul esindatud täiesti erinevate väärtustega põlvkonnad: X, Y ja Z. Sõltumata sellest, kas tegutsete näiteks tööstus-, turismi- või müügivaldkonnas, on juhtide mured selle teema raames sarnased. Igal juhil on oma juhtimisstiil, aga see ei pruugi sobida kõikide põlvkondade efektiivseks juhtimiseks. Erinevate põlvkondade esindajate arusaamad ja käitumisviisid võivad põhjustada vääriti mõistmisi ja konflikte.

X-generatsiooniks peetakse inimesi, kes on sündinud vahemikul peale II maailmasõda kuni 1977, Y-generatsiooni kuuluvad inimesed, kelle sünd jääb vahemikku 1977-1994 ning Z-generatsioon hõlmab inimesi, kes on sündinud 1995-2012.

Koolitusel õpitakse, millised on peamised erinevused  erinevate põlvkondade vahel ning kuidas igat põlvkonda tulemuslikumalt juhtida. Kui juht suudab mõista põlvkondade erinevusi ja nende erinevaid ootusi ettevõttele, juhile ja kaastöötajatele, on töötajad rahulolevamad, tulemuslikumad ja pühendunumad.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik juhid, kes tegelevad igapäevaselt inimeste juhtimisega.

Koolituse eesmärk on anda teadmisi selle kohta, kuidas erinevaid põlvkondi oskuslikumalt juhtida ja motiveerida ning tõsta sellega töö tulemuslikkust.

Koolituse sisu:

 • X-, Y- ja Z-generatsioonide olemus
  • Mida tähendab X,Y ja Z generatsioon?
  • Mis eristab X, Y ja Z generatsiooni üksteisest?
   Kasutatavad meetodid: lühike teoreetiline teemakäsitlus, grupitöö, näited, refleksiivsed küsimused ja diskussioon.
 • Erinevad generatsioonid ja väärtused
  • Mis on väärtused ja kuidas need inimest mõjutavad?
  • Erinevate generatsioonide väärtussüsteemid.
  • Kuidas mõjutavad erinevate põlvkondade väärtussüsteemid juhtimist ning millised on põhimõttelised erinevused erinevate generatsioonide juhtimisel?
  • Tolerantsus erinevate väärtushierarhiate suhtes.
   Kasutatavad meetodid: lühike teoreetiline teemakäsitlus, individuaalne töö, näited, refleksiivsed küsimused ja diskussioon.
 • Erinevate generatsioonide motiveerimine ja juhtimine praktikas
  • Milliseid tööriistu kasutada erinevate põlvkondade juhtimiseks ja motiveerimiseks?
  • Millised on õiged küsimused ja sõnavara, et avada diskussiooni juhi ja erinevate generatsioonide esindajate vahel?
  • Kuidas lahendada väärtuskonflikte erinevatest põlvkondadest töötajate vahel?
   Kasutatavad meetodid: grupitöö, juhtumianalüüs, refleksiivsed küsimused ja diskussioon
 • Minu järgmised sammud seoses õpituga
  • Kokkuvõte koolitusest, osaleja individuaalne tegevusplaan õpitu rakendamiseks.
  • Järelülesanne, tagasiside.
   Kasutatavad meetodid: diskussioon ja näited, individuaalne ülesanne

Koolitus on kombineeritud erinevatest aktiivõppe meetoditest – see annab osalejatele kasulikke teadmisi, samas on praktiline ja kaasahaarav. Osalejatele saadetakse enne koolitust eelküsimustik, mis aitab koolitajatel mõista konkreetsete osalejate teemakohaseid probleeme ja küsimusi. Koolituse jooksul saadud teadmisi praktiseeritakse koheselt ka erinevate grupitööde ja harjutuste käigus, et teadmised läheks oskusteks üle.

Koolitust viivad läbi kaks koolitajat tandemina. Sellisel viisil koolituse läbiviimine lisab koolitusele dünaamilisust ja mitmekülgsust ning erinevaid kogemusi ja vaatenurki, mis kummalgi koolitajal on.

Koolituse tulemusi hinnatakse refleksiivsete ülesannete, arutelude ja juhtumianalüüside teel. Koolituse lõpus koostab iga osaleja enda plaani, kuidas kavatseb õpitut praktikasse rakendada. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, mis on väärtused ning kuidas need inimesi mõjutavad.
 • teab X-Y-Z põlvkondade erinevusi läbi väärtuste ehk mis on erinevatele põlvkondadele oluline.
 • teab, millist sõnavara erinevate põlvkondadega kasutada, et saavutada paremaid tulemusi ning avada diskussiooni juhi ja töötaja vahel.
 • oskab suhestuda erinevate põlvkondade väärtussüsteemidega.
 • oskab erinevate generatsioonide esindajaid motiveerida tulemuslikumalt tööd tegema.
 • oskab panna Y- ja Z- generatsioonide esindajaid mõistma, kuidas nende praegune töö aitab kaasa nende unistuste realiseerimisele tulevikus.
 • oskab lahendada väärtuskonflikte erinevate põlvkondade esindajate vahel.

Koolitajad:
Signe Kiisk

Oma esimeste õpingute käigus on Signe tudeerinud ärijuhtimist ja psühholoogiat. Hetkel kirjutab ta Tallinna Ülikooli psühholoogia osakonnas magistritööd. Lisaks on ta aastate jooksul täiendanud ennast mitmetel täiendkoolitustel. Ta on töötanud koolitaja-konsultandina tänaseks kuusteist aastat. Ta on töötanud rahvusvahelises suurettevõttes (Olympic Entertainment Group), kus aastate jooksul läbis erinevaid juhtimistasandeid. Signe on üks Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonide loojatest ja lisaks on tal mahukas kogemus konverentside korraldamisel ja juhtimisel. Pereärina on tal ka toitlustusettevõte. Viimase väljakutsena võttis ta vastu minna gümnaasiumi 10-ndale klassile õpetama ettevõtlust, et inspireerida noori olema julgemad, ettevõtlikumad ja vabamad oma valikutes. Kolleegid ja sõbrad iseloomustavad teda kui ehtsat „ellujääjat“, kes kohaneb märkimisväärselt hästi, oskab strateegiliselt mõelda ning kiiresti reageerida vastavalt olukorrale.

Kati Tikenberg
Kati on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika eriala ning Akadeemias Nord magistriõppes psühholoogia eriala. Et töötada sisekoolitaja/konsultandina, on ta omandanud lisaks selle eriala kõrgharidusele suures mahus praktilisi psühholoogilisi täiendkoolitusi.
Katile meeldib väga teha algust uute projektidega, uued ideed „käivitavad” ja annavad talle palju lisaenergiat. Ta on olnud üks mentorite arenguprogrammi väljatöötajatest ning osalenud mitmetes pikaajalistes juhtimisalastes koolitus- ning supervisiooniprotsessides. Üks viimase aja huvitavamaid projekte, mis on andnud talle mitmekülgset ja teistsugust vaadet juhtimisele, on olnud osalemine Noored Kooli programmis ning seeläbi töötamine õpetajana kaks aastat koolis. Kati usub, et seesugust kogemust oleks vaja kõikidele organisatsiooni tippjuhtidele, kuna see avab täiesti teistsuguse perspektiivi liidriks olekule ning inimeste juhtimisele. Ta on olnud ka toitlustusettevõtte asutaja ja juht ning kanda kinnitanud ka konverentside korraldamisel ja juhtimisel.
Koolituste läbiviimisel peab ta väga oluliseks pakkuda inimestele hästi organiseeritud teadmisi, mis aitavad neil saavutada tulemusi ning tõsta terve organisatsiooni efektiivsust. Samuti on tema jaoks oluline näidata inimestele organisatsiooni süsteemsust, kuidas üks valdkond on teisega seotud ja mille kaudu eelkõige jõuda soovitud muutuste saavutamiseni. Sõbrad iseloomustavad teda alatise positiivse ja särava olekuga.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas juhtida erinevate generatsioonide töötajaid?