Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas kaardistada oma ettevõtte ambitsioone ja seada eesmärke?

Ettevõtte diagnostika on oma igapäevase tegevuse põhjalik läbimõtlemine ja faktidel põhineva kirjelduse koostamine oma tugevatest külgedest ja parendusvaldkondadest. Seejuures kirjeldatakse täpselt hetkeseisu, mis võimaldab järgnevatel aastatel organisatsiooni arengut võrrelda. Enesehindamine kõikides organisatsiooni eduks vajalikes valdkondades tagab ettevõtte tasakaalustatud arengu ning aitab juhtimisel toetuda olulisele informatsioonile.

Koolituse käigus simuleeritakse kogu diagnostika läbiviimise protsessi. Osalejad saavad koolituselt kaasa teadmised ja oskused, mille abil koolitusel alustatud diagnostikat oma ettevõttes pärast koolitust viimistleda ning täiendada.

Koolituse eesmärk on anda osalejale teadmised ja oskused ning praktiline kogemus, kuidas ettevõtte diagnostikat läbi viia.

Sihtgrupp: Koolitusele on oodatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtte võtmeisikud, kellest kasv eelkõige sõltub: tegevjuhid, tootmisjuhid, arendusjuhid, osakondade juhid jne.

Olete oodatud osalema, kui teie meeskonna jaoks on oluline:

 • kõrge valmidus reageerida muudatustele;
 • julgus mõelda suurelt;
 • identifitseerida oma organisatsiooni tugevad ja nõrgad küljed;
 • mõelda raamist välja ja teha asju lihtsalt;
 • olla efektiivne ja loov kulusid kärpimata.

Koolituse sisu:
Diagnostika jaguneb seitsmesse rühma, mis sisaldavad vähemalt 2 küsimust ja kus vaadeldakse olenevalt vajadusest 2-8 alateemat.

 • Ambitsioon
  • Eesmärk
  • Eestvedamine
  • Juhtimiskvaliteet
  • Töötajad
 • Konkurentsivõime
  • Kliendi ootus
  • Meie pakkumine
  • Konkurendid
  • Toode/teenus
 • Toote/teenuse arendus
  • Teadlik tootearendus
  • Oskused
  • Turg
 • Müük ja turundus
  • Turundusplaan
  • Meeskond
  • Kliendirahulolu
 • Ressursid, tootmine ja tarneahel
  • Tootmisvõimsus
  • Tootmine ja turg
  • Partnerid
  • Logistika
 • Protsessid ja digitaliseerimine
  • Struktuur
  • Protsessid
 • Finantsvõimekus
  • Likviidsus
  • Kapitaliseeritus

Koolituse edukal lõpetamisel osaleja:

 • oskab oma ettevõtet näha konkurendi silmade läbi;
 • suudab mõtestada tulevikuvisiooni tänasesse päeva ning teab, kuidas seda viia meeskonnaliikmeteni;
 • on omandanud diagnostika läbiviimise meetodi.
 • omab selget ülevaadet oma ettevõtte tugevustest ja arengukohtadest, mille tulemusel saavutada konkurentsieelis.

Koolitaja:
Siiri Sänn
Koolitaja, konsultant ja mentor
Siiri on töötanud 12 aastat EAS´is, kus tema töö sisuks on olnud ettevõtete hetkeolukorra kaardistamine ja eesmärkide seadmine läbi konsultatsioonide ja mentorluse. Siiri on aidanud väga paljudel ettevõtetel ette valmistada ja läbi mõelda ekspordiplaane ja ärimudeleid ning olnud toeks erinevate plaanide elluviimisel. Samuti on ta aidanud leida lahendusi ning suunata ettevõtte juhtkonda mõtlema äritegevuse arengule pikemas perspektiivis.

Lisainfo:

 • Koolitushind sisaldab: õppematerjale; tunnistust.
 • Lisaks pakume: vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama; sooje jooke koos küpsistega; lõunasööki igal koolituspäeval.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Praktilised IT- ja juhtimiskoolitused Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas kaardistada oma ettevõtte ambitsioone ja seada eesmärke?

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.