Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas kirjutada reklaamtekste?

Koolituse eesmärk on anda teadmised, kuidas väga hõlpsasti luua töötavaid ja üheselt mõistetavaid reklaamitekste.

Järjest rohkem ettevõtteid lahendab reklaamivajaduse majasiseselt. Seda enamasti turundusosakonna töötajate abiga.

See lihtsustab tunduvalt reklaamiloome protsessi ja mõjub ka eelarvele hästi. Elementaarne reklaamiloomise oskus on vajalik ka reklaami agentuuridest tellides, et oodatav tulemus vastaks võimalikult palju tellija ootustele.

Sihtgrupp
Koolitusele on oodatud turundusinimesed ja kõik need, kelle tööülesannete hulka kuulub reklaamitekstide kirjutamine või tellimine.

Koolituse sisu:

 1. päev
  • Brändimaailm ja brändi hääle järgimine
   • Brändiväärtustele vastavate tekstide kirjutamine
   • Brändi hääl – kuidas see kõlab reklaamitekstides?
   • Iseseisev töö – ülesande lahendamine
   • Tagasiside kirjutatud lahendustele
  • Reklaamivajaduse lähteülesande lahendamine
   • Reklaamitekstide fookuse paikapanek
   • Lähteülesandest kinnipidamine
   • Iseseisev töö – ülesande lahendamine
   • Tagasiside kirjutatud lahendustele
  • Kampaaniaterviku lahtikirjutamine ja body copy
   • Reklaamikampaania kui tervik
   • Sõnumite ühtsus ja body copy
   • Iseseisev töö – ülesande lahendamine
   • Tagasiside kirjutatud lahendustele
  • Ideede esitlemine ja esitluse koostamine
   • Ideede esitlemise oskus kui kommunikatsiooni põhialus
   • Idee fookuse väljatoomine
   • Iseseisev töö – ülesande lahendamine
   • Tagasiside kirjutatud lahendustele
 2. päev
  • Teleklipi tekstide kirjutamine
   • Teleklipi idee ja süžee
   • Teleklipi formaat
   • Iseseisev töö – ülesande lahendamine
   • Tagasiside kirjutatud lahendustele
  • Raadioklipi tekstide kirjutamine
   • Raadioklipp kui ajaline formaat
   • Väljendusrikkus kui märkamise põhialus
   • Iseseisev töö – ülesande lahendamine
   • Tagasiside kirjutatud lahendustele
  • Välimeedia tekstide kirjutamine
   • Lühikeste ja töötavate välimeedia lausete kirjutamine
   • Pildi ja teksti ühtsus
   • Iseseisev töö – ülesande lahendamine
   • Tagasiside kirjutatud lahendustele
  • Sotsiaalmeedia tekstide kirjutamine
   • Sotsiaalmeedia kui ajaline meedium
   • Erinevus traditsioonilistest reklaamikanalitest
   • Iseseisev töö – ülesande lahendamine
   • Tagasiside kirjutatud lahendustele

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Kõikide teemade puhul räägib koolitaja ära teoreetilise osa ja seejärel proovitakse ise kirjutada lahendus teema ülesandele. Selle käigus saab koolitaja käest ka koheselt tagasisidet, mis tagab reaalsete oskuste omandamise.
Koolitusel osalemise eelduseks on sülearvuti. Koolitaja loob spetsiaalselt koolituse tarvis alamkeskkonna opime.ee veebilehele. Iga osaleja saab sinna ligipääsu ja hiljem saab seal näha nii koolituse materjale kui ka oma koolitustöid.
Tulemusi hinnatakse arutelude ja ülesannete käigus. Tunnistuse väljastamise eeldus on täismahus koolitusel osalemine.

Koolituse tulemusena õpid kirjutama reklaamitekste, arvestades ettevõtte brändi, valdkonna hoiakuid, varasemat reklaamitegevust ja konkreetset ülesannet. Koolitus annab kätte baasteadmised üldlevinud reklaamivormidesse/kanalitesse reklaamide kirjutamiseks. Koolitusel õpid, kuidas luua töötav ja teistest eristuv reklaam.

Koolitaja:
Uku Nurk
Uku on pikaaegse reklaamiagentuuri töö (20+ aastat) kogemusega loovjuht, kes on oma karjääri jooksul pidanud erinevaid ameteid disainerist kuni loovjuhini. Agentuuri aastatel on ta töötanud selliste brändidega, nagu Leibur, Tallinna Vesi, Maanteeamet, Viru Keemia Grupp, Nõo Lihatööstus, Saaremaa Piimatööstus ja paljud teised. Aastast 2017 töötab Uku vabakutselise koolitaja, loovjuhi ja veebiarendajana. Põhilise aja võtavad Tallinna Ülikoolis loovkirjutamise ning stsenaristika loengute andmine ja brändikonsultatsioonid eraettevõtetele. Tema tegevuste fookuses on alati bränd ja kõik sellega seonduv, kuna kogu kommunkatsioon algab vundamendist ehk brändist.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas kirjutada reklaamtekste?