Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas konflikte ennetada ja lahendada?

See koolitus:
– aitab mõista, miks sa käitud nii, nagu sa seda teed;
– tutvustab kasulikke fookusi ja vaatenurki inimlike vastuolude käsitlemiseks;
– annab näpunäiteid, kuidas kasutada „keele väge“;
– pakub sulle praktilisi konflikti lahendamise strateegiaid;
– suurendab sinu eneseusaldust ja enesekindlust konfliktide lahendamisel.

Inimesed on erinevad, ja nii kaua kui eksisteerivad erinevused, tekivad ka konfliktid. Inimestena on meile omane näha probleemide ilmnedes nende põhjust ja süüdlast pigem teistes, mitte endas. Konfliktide lahendamine õnnestub suurima edu ja väikseima vaevaga siis, kui mina ise olen võimeline erimeelsuste lahendamisse suhtuma koostöövalmilt, mitte vaenulikult ja teist osapoolt süüdistavalt.

Et see juhtuks tuleb mul endal võtta vastutus oma osa eest probleemis, isegi kui see moodustab vaid kümnendiku kogu probleemist.

Koolituse sisu:

 1. Sissejuhatus
  Eesmärk: häälestuda koolituse teemale, tutvuda aluspõhimõtetega.

  1. miks on vaja konfliktide lahendamist õppida? 08:54 min
  2. lahenduskeskne lähenemine suhtlemisele ja konfliktidele, „probleemi aken“ 11:10 min
  3. konflikti olemus ja faasid 12:58 min
 2. Mõistmine ja mõjutamine pingelistes olukordades
  Eesmärk: mõista suhtlemisprotsessi olemust ja teadvustada valitud vaatenurga ja hoiaku mõju suhtlemisprotsessi tulemuslikkusele.

  1. kuidas ja kus konflikt saab alguse – „toimimise ring“ 07:44 min
  2. kasulikud fookused suhtlemisel: eesmärk, võimalused-lahendused, areng, toetav tagasiside 13:23 min
  3. inimlikud vajadused ja nendega arvestamine suhtlemisprotsessis 11:10 min
  4. erinevate vaatenurkade (tajupositsioonide) kasutamine suhtlemissituatsioonide hindamisel 11:07 min
  5. oma sisemise tarkuse ellurakendamise võimalused suhete juhtimisel 11:44 min
 3. Keele valitsemine
  Eesmärk: teadvustada keele mõjujõudu ja harjutada eesmärgipärast eneseväljendamist.

  1. levinumad sõnastuskarid ja nendest hoidumine 13:25 min
  2. selged info edastamise viisid 10:15 min
  3. info moonutuste, kustutamiste ja üldistamiste täpsustamine 09:22 min
  4. keele vägi: poolt ja vastu häälestamise levinumad viisid, positiivse ja negatiivse mõjuga sõnad 11:56 min
  5. ennastkehtestava ja teist osapoolt arvestava sõnalise eneseväljenduse „kuldreeglid“ 03:33 min
 4. Konflikti lahendamise protsessi juhtimine
  Eesmärk: suurendada enesekindlust ja eneseusaldust konfliktide lahendamisel ja pingetega toimetulekul.

  1. konfliktide lahendamise 6-astmeline mudel 16:07 min
  2. emotsionaalsest ülekuumenemisest hoidumine 08:52 min
  3. konfliktilahendusprotsessi ohjamise kuldreeglid 03:12 min
  4. kokkuvõte ja isiklike arenguülesannete võtmine 09:17 min
 5. Harjutused

Koolitaja:
Ave EeroAve Eero
Täiskasvanute koolitajana tegutsen aastast 1994. Olen NLP praktiku, meisterpraktiku ja treeneri taseme väljaõppekoolituste üks läbiviijatest. Lisaks koolitan erinevatel enesearengu, suhtlemise, meeskonnatöö ja juhtimise teemadel.
Usun, et inimestena on meil olemas kõik sisemised ressursid, mida vajame soovitud tulemuste saavutamiseks ja innustan inimesi leidma juurdepääsu oma sisemisele tarkusele.
Olen kvalifitseeritud suhtlemistreener ja efektiivsustreeningute (Gordoni Perekooli) instruktor, õppinud kunstiteraapiat, süsteemset pereteraapiat ja erinevaid grupiteraapia meetodeid.
MTÜ Eesti NLP Instituudi (www.nlpinstituut.ee) koolitaja ja juhatuse esimees.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Interneti-põhised koolitused ja kursused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas konflikte ennetada ja lahendada?