Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas muuta koosolekud tõhusaks?

Praktilised töövõtted koosolekute ettevalmistamiseks ja juhtimiseks
Kuidas kokku kutsuda ja viia läbi koosolekuid, mis on sisukad, põnevad ja tulemuslikud? Kulutada sellele juhtimisvormile just nii palju aega, kui vaja ja võita tagasi aega, mida on võimalik kasutada hoopis tulusamalt enda ja organisatsiooni jaoks.

Koosolek võiks olla üks väga mõjus juhtimisvahend, kus on võimalik paljude inimestega ühekorraga midagi olulist ära teha või otsustada. Uuringud näitavad ja osalejad väidavad aga, et kolmandik koosolekutel veedetud ajast on raisatud aeg. Põhjuseks on sageli liiga üldine või ebamäärane kokkukutsumise põhjus, ebaselgus rollides, ootustes, kehv ettevalmistus ja struktuur, tehnilise osa läbimõeldus, otstarbekus või koosoleku juhi enda juhtimisvead.

Koolituse eesmärk
on anda juhile teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas sisukalt ja tulemuslikult korraldada ja juhtida erinevaid koosolekuid ning neil osaleda.

Varasematel koolitustel on osalenud
erinevate valdkondade keskastme- ja tippjuhid ning spetsialistid, kes korraldavad ja juhivad koosolekuid ja soovivad muuta tõhusamaks oma igapäevast koostööd meeskonnaga ning kogu organisatsiooniga.

Koolituse tulemusena saab osaleja

 • Ülevaate erinevatest koosoleku tüüpidest, viisidest ja võimalustest
 • Teadlikkuse koosoleku juhi rollist ja vastutusest
 • Vajalikud põhimõtted koosolekute ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja osalemiseks
 • Erinevaid teadmisi ja kogemusi efektiivsuse tõstmiseks, huvitavate nüansside ja elementide lisamiseks, toimetulekuks pingeliste olukordadega
 • Kogemusõppe võimaluse praktiliste harjutuste ja simulatsiooni abil
 • Abimaterjal enese oskuste analüüsimiseks koosoleku juhatajana
 • Sõeluda välja häid ideid ja võtteid innustavate ja tulemuslike koosolekute läbiviimiseks ning enese arendamiseks läbiviija või osalejana

Koolituse sisu:

 • I Koosoleku kui töövormi kasutamise võimalused ja otstarbekus igapäevases koostöös
  • Erinevate koosolekute tüübid, viisid ja võimalused – miks, mida ja millal;
  • Senised kogemused – parim, halvim; mida tähele panna?
 • II Koosolekute kokkukutsumine ja ettevalmistamine
  • Koosoleku juhi roll ja vastutus
  • Eesmärkide püstitamine ja põhimõtteline kava
  • Mida peab planeerimisel ja ettevalmistamisel arvestama
   • Ideede genereerimise ja kaasamise vajadus – miks ja keda
   • Ülesannete jagamine/kokkuleppimine – mida peaks arvestama
   • Osalejate planeerimine; informeeritus ja selgus miks, mida, kuidas +ajakava (s.h.erinevate isiksuste ja suhetga arvestamine)
   • Tehnilised lahendused ja võimaluste mitmekülgsus
   • Kooskõlastamine, koordineerimine
   • Võimalikud probleemkohad; vastuolud – kuidas valmistuda?
  • Grupi simulatsioonide ettevalmistamine ja läbiviimine
  • Analüüs ja õppetunnid
 • III Kuidas olla efektiivne koosoleku juhataja
  • Koosoleku ettevalmistamisel ja avamisel – esitlemised, päevakava; kodukord; töise ja avatud õhkkonna loomine; enese ebamugavustega (hirmud, ärevus, autoriteetsus jne) toimetulek ja sõbralik kindlus
  • Mida peaks esinemisel, sõnavõttudes arvestama, sh suhtlemise ja abivahendite kasutamine, kuulajate kaasamine ja grupi dünaamika – erinevate tehnikate kasutamine
  • Küsimuste esitamine ja vastused; probleemsete situatsioonide käsitlemine
  • Otsuste või järelduste fikseerimine
  • Ajakavast kinnipidamine – kuidas seda teha, kui tekib erinevaid arvamusi, emotsioone, teema on aktuaalne ja „kuum“ jne. Missugused efektiivsuse küsimused on meil aktuaalsed?
  • Otsuste formuleerimine ja fikseerimise head tavad
   • Seostame käsitletavad teemad eelnevate moodulite tehnikatega – visualiseerimine, argumenteerimine, inimeste erinevate tahkude mõistmine.
  • Kokkuvõtted ja Isikliku arengu planeerimine
  • Missuguseid oskuseid, omadusi või hoiakuid, käitumismudeleid või tegevusi peab juht tähtsaks enese juures edasi arendada põhimõttel ALUSTAN, LÕPETAN, JÄTKAN

Koolitusel kasutatavad meetodid:
Koolitusel on rõhuasetus praktilistel kogemustel ja kogemusõppel. Kasutame õppesimulatsiooni koos järgse analüüsi ja õppetundide fikseerimisega. Lühiloengud ja illustratiivsed näited, videoklipid aitavad lisada juurde teadlikkust. Reaalsete oskuste edasiarendamiseks igapäevatöös saavad osalejad abimaterjali. Sisendina kasutada koolituse lõpus tehtud otsuseid; analüüsida ja treenida neid igapäevatöös.

Ajakava:

 • 09:45 -10:00 Kogunemine
 • 10:00 -11:30 Koolitus
 • 11:30 -11:45 Kohvipaus
 • 11:45 -13:15 Koolitus
 • 13:15 -14:00 Lõuna
 • 14:00 -15:30 Koolitus
 • 15:30 -15:45 Kohvipaus
 • 15:45 -17:00 Koolitus

Koolitaja:
Hille Luht-Pihelgas

Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja koolitaja
Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Omab juhina töötamise kogemust erinevatest organisatsioonidest nii tootmises, jaekaubanduses kui teeninduses. On täiendanud end erinevatel kursustel nii kodumaiste kui ka välisspetsialistide käe all. Hille on FranklinCovey Company sertifitseeritud konsultant Eestis; käitumisstiilide uurimise, tõlgendamise ja kohandamisega tegeleva DISC®-metoodika sertifitseeritud treener. Juhtimiskonsultandina on Hille läbi viinud üle 400 arenguprojekti erinevates valdkondades. Kliendid on kõrgelt hinnanud Hille oskust süveneda just nende organisatsiooni eesmärkidesse, vajadustesse ja konkreetsesse tausta ning näha tervikpilti ja olulisi seoseid. Klientidele on hästi sobinud, et metoodiline lähenemine töötatakse välja just nende inimestest ning spetsiifilistest vajadustest lähtuvalt, et leida reaalses elus abiks olevaid lahendusi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas muuta koosolekud tõhusaks?

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.