Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas muuta oma inimeste käitumisharjumusi

Mis oleks, kui tuleks kätte päev, mil saaksid teha juhina suure sammu ja päriselt muuta oma inimeste käitumisharjumusi?
Üks hetk! Kas siis teist inimest on ikkagi võimalik muuta? Tõde peitub tema tahtmises – see tähendab, et kui ta ise seda ei taha, siis pole teise inimese harjumuste muutmine võimalik. Või vähemasti on see väga raske. Ent samamoodi on tõsiasi ka see, et suurem osa käitumisharjumuste muutustest ei jää tahte, vaid oskuste ja ka teadmiste taha. Koolituse eesmärk on aidata juhil selgete ja lihtsate tegevuste abil muuta oma inimeste käitumisharjumusi, et aidata oma meeskonnaliikmetel teha suurepärast tööd.

Niisiis, mis oleks, kui saaksid endale abiks metoodikad ja töövahendid, mida kasutavad maailma tippjuhid oma inimeste harjumuste muutmisel soovitud suunas. Marshall Goldsmith, Emma Seppälä, Jim Loehr, Dan Ariely, Carol Dweck ja Angela Duckworth on maailmas tunnustatud eksperdid ja coachid, kellelt õppides on võimalik astuda samm edasi ja viia oma inimesed tulemusteni, millest nad ehk ise pole julgenud unistadagi. Seejuures täita juhi üht olulisemat ülesannet – aidata oma meeskonnaliikmeid teha suurepärast tööd.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud juhid, kelle sihiks on aidata oma inimestel teha veel paremat tulemust..

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab
  • kuidas üles ehitada plaani käitumisharjumuste muutmiseks
  • millised on peamised tegurid, mis harjumusi mõjutavad
 • tunneb
  • julgust ja motivatsiooni enda või oma inimeste harjumuste muutmise ettevõtmiseks
  • kindlust, et piisava motivatsiooni korral on muutused võimalikud
 • näeb
  • oma inimestes märke ühest või teisest uskumusest, emotsioonist, tugevusest jne
  • selgemat teekonda läbi harjumuste muutmise meeskonna ja inimeste eesmärkide poole

Koolituse sisu:

 • Tähendus ja eesmärgistamine
  • Kuidas aidata luua käitumisharjumuse muutusele sisuline tähendus?
  • Milline on eduka käitumisharjumuse muutuseks vajalik eesmärk (ja milline on halb ja mittemotiveeriv eesmärk)?
 • Uskumused ja emotsioonid
  • Millised inimesed uskumused aitavad arengule kaasa ja millised takistavad ning kuidas teada saada, millised on inimese uskumused harjumuse muutuse kontekstis?
  • Millised on inimese peamised emotsioonid tööelus, mis neid tekitab ja kuidas aidata tal neid kontrollida?
 • Tugevused ja isiksus
  • Millised on inimese tugevused, mis aitavad eesmärke saavutada, kuidas neid teada saada ning harjumuse muutuses kasutada
  • Milliseid isiksuslikke omadusi (nt visadus) harjumuse muutus eeldab ning kuidas neid ära tunda ja mõõta?
 • Plaan ja motivatsiooni üleval hoidmine
  • Kuidas üles ehitada hea käitumisharjumuse muutmise plaan, kas ja keda protsessi kaasata jne?
  • Kui kaua harjumuse muutus aega võtab ja kuidas muutust ja motivatsiooni elus hoida?
  • Kuidas tähistada edukat käitumisharjumuse muutust?

Õppemeetodid: lühiloengud, personaalne töö, rühmaarutelu.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolituspäev on üles ehitatud enamlevinud praktiliste coachingu põhimõtete ja harjutuste tutvustamisele, mida kasutatakse sihiga muuta inimeste käitumist. Silmas on peetud peamisi inimese käitumist mõjutavaid tegureid nagu eesmärk, tähendus, uskumused, emotsioonid jne.

Lisainfo:
Tulemuste saavutamist hinnatakse grupiülesannete ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel terves mahus osalemine. 
Koolitusel osalejad saavad põhjalikud materjalid, mida tulevikus tööl uuesti kasutada.

Koolituse ajakava:

 • 10:00 – 11:30 Koolitus
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Koolitus
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Koolitus
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17.00 Koolitus

Koolitaja:
Koolitaja ja coach Raimo Ülavere aitab edukatel inimestel teha oma käitumises positiivseid muutusi, mis on püsiv

ad ja mis on ka teiste poolt teadvustatud. Coachinud ja koolitanud on Raimo 2008. aasta algusest ning sellest ajast teeb ta koostööd igal aastal üle 3000 inimestega. Aastate jooksul on Raimo viinud läbi üle saja juhi personaalse coachingu programmi.

Raimo omab nii juhi kui meeskonna coachingu sertifikaati maailma ühelt juhtivalt juhtide coachilt Marshall Goldsmithilt, kasutades coachingutes ka viimase eripärast metoodikat. Metoodika keskendub just eelkõige juhtide käitumisharjumuste muutmisele, mõõtes selle tulemuslikkust juhi ümber olevate inimeste hinnangutena. Lisaks on Raimol meeskonna coachingu sertifikaat Briti ühe tunnustatuimast coachingu koolitusfirmast Academy of Executive Coaching.

 

 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas muuta oma inimeste käitumisharjumusi