Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas oskuslikult delegeerida?

Delegeerimine on oluline vahend, mis aitab aega kokku hoida ning võimaldab keskenduda tegevustele, mis on tõeliselt olulised. Ometi on delegeerimine paljude jaoks sageli keeruline. Usutakse, et ise täidetakse ülesandeid kõige paremini või ei osata ülesandeid delegeerida viisil, mis toetab nende korrektset ja tulemuslikku täitmist.

Koolitusel kuuleme, mis on ja mis ei ole delegeerimine ning millised on delegeerimise erinevad viisid ja vormid. Saame teada, kuidas luua delegeerimist toetav õhkkond ning kuidas valida töötajaid, kellele delegeerida. Omandame toimivaks delegeerimiseks vajalikud suhtlemisoskused ja tehnikad. Arutleme, kuidas muuta delegeerimine töötaja õppimist ja arengut toetavaks võimaluseks.

Koolituse eesmärk on omandada teadmisi delegeerimise tähendusest, rollist ja olulisusest juhtimises ning praktilisi oskusi tõhusamaks delegeerimiseks.

Sihtgrupp:
Esmatasandi-, keskastme- ja tippjuhid ning spetsialistid, kes soovivad omandada tulemuslikuks delegeerimiseks vajalikke teadmisi ning oskusi.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Milline on delegeerimise tähendus, roll ja funktsioonid?
  • Milline on delegeerimise roll juhtimises? Mida annab see juhile, mida töötajale ja mida organisatsioonile tervikuna?
  • Mis on ja mis ei ole delegeerimine?
  • Millised on delegeerimise erinevad viisid ja vormid?
  • Millistest etappidest koosneb delegeerimise protsess?
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Kuidas arendada delegeerimisoskusi?
  • Millistes situatsioonides delegeerimist kasutada ja kuidas määratleda vajadust, mida delegeerida?
  • Kuidas valida töötajaid, kellele delegeerida?
  • Kuidas luua delegeerimist toetav õhkkond?
  • Millised on toimivaks delegeerimiseks vajalikud suhtlemisoskused ja tehnikad?
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–16.15 Kuidas tõhustada delegeerimist?
  • Kuidas muuta delegeerimine töötaja õppimist ja arengut toetavaks võimaluseks?
  • Millised on takistused ja motivatsiooni pärssivad tegurid delegeerimisel?
  • Kuidas tõsta delegeerimisel motivatsiooni, suurendada initsiatiivikust ja pühendumist?
  • Milline on tunnustamise roll delegeerimisel ja kuidas mõjusalt tunnustada?
  • Kuidas anda delegeerimisel tagasisidet?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teadvustab delegeerimise olemust, rolli ja olulisust juhtimises;
 • teab, millistes situatsioonides, mida ja kellele delegeerida;
 • teab, kuidas luua delegeerimist toetav õhkkond;
 • teab delegeerimiseks vajalikke suhtlemiskompetentse ja tehnikaid;
 • teab, kuidas delegeerimisel anda tagasisidet ja tunnustada.

Koolitaja:
Kadri Kiigema
on koolitajana tegutsenud alates 2000. aastast. Koolitab ja konsulteerib teemadel täiskasvanute koolitamine ja mentorlus, juhendav juhtimine, meeskonnatöö, bränding (sh tööandja bränding), avalik esinemine ja kõneisikute koolitus (sh kirjalik ja suuline eneseväljendus, suhtlemine meediaga), turundus (sh sündmusturundus, värbamisturundus). Hea meelega räägib ta ka virtuaalreaalsuse kasutamisest turunduses.
Lisaks koolitamisele on ta modereerinud ja ka korraldanud mitmeid konverentse ning teisi suursündmusi (nt filmifestival, kontserdid, aktused, vastuvõtud jm). Hetkel on Tallinna Ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja ning turundusjuht. Eelnevalt on ta juhtinud avatud ülikooli, ülikooli täienduskoolituse valdkonda ja mitmeid rahvusvahelisi projekte. Kadri on omandanud Tallinna Ülikoolis andragoogika bakalaureuse ja hariduse juhtimise magistrikraadi (Cum Laude).
On sertifitseeritud DiSC koolitaja.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas oskuslikult delegeerida?