Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas pidada motiveerivaid ja tulemuslikke arenguvestlusi?

Interaktiivsel koolitusel õpid arenguvestluste läbiviimiseks kasutama mudelit, mille abil saab inimesi toetada, tõsta nende motivatsiooni ning aidata näha arenguperspektiive. Samuti õpid mõjutamistehnikaid ja seda, kuidas küsimuste ja kuulamise kaudu vestlust juhtida.

Arenguvestluste ajalugu on juba üle 70 aasta pikk, ometigi juhtub liialt sageli see, et vestlused ei tööta, ei arenda ega motiveeri. Sageli on vestlusele tulija lukus (või siis hoopis ründava hoiakuga) ja vestlus võib mõnusa arutelu asemel lõppeda hoopis juhi monoloogiga.

Arenguvestlus on võimsaim juhtimisinstrument juhi käes, kui seda tulemuslikult kasutada. Oluline on arvesse võtta, mida meie aju vajab arenguks ja õppida vestlust läbi viima coachingu põhimõttel. Siis juhtub see, et inimesed hakkavad neid vestlusi ootama. Mis võiks olla veel parem, kui töötaja tunne, et lõpuks ometi on juhil tema jaoks aega ja juhti tõepoolest huvitab, kuidas inimene näeb oma tööd, mida väärtustab ja kuhu tahab välja jõuda.

Selleks, et arenguvestluse tulemusena paraneks töötaja tulemus ja tõuseks tema motivatsioon, on vaja, et juhtide vestlused oleksid samal ajal süsteemsed ja inimlikud. See koolitus annab:

 1. süsteemse mudeli vestluse läbiviimiseks, mida iga juht saab kohendada iseendale sobivaks;
 2. sotsiaalsed mõjutamisoskused, mis võimaldavad juhil mõjule pääseda;
 3. neuroteadusliku põhjenduse, miks need vestlused nii sageli ebaõnnestuvad ja mida siis teha, et seda ei juhtuks.

Koolituse eesmärk on anda mudel arenguvestluste läbiviimiseks ja oskus seda oma töökontekstis kasutada.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud kõik juhid, projektijuhid ja spetsialistid, kelle tööalane roll sisaldab arenguvestlusi, tagasisidevestlusi ja motiveerivaid vestlusi.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Sinu ülesanne on pidada arenguvestlusi ning soovid oma inimesi toetada ja motiveerida?
 • Sa oled projektijuht ja soovid olla tulemuslikum nii inimeste kui ka projekti juhtimisel?
 • Sa soovid, et su vestlused oleksid  süsteemsemad ja et sinu kohtumised omaksid suuremat mõju?
 • Sa tahad teha oma inimestega arendavaid kokkuvõtteid, mis annaksid neile energiat ja motivatsiooni?

Koolituse programm:

 • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja hommikukohv
 • 09:45 – 11:45 Ülevaade juhile vajalikest vestlustest
  • Sissejuhatus – Teemale häälestavad harjutused – Ülevaade juhi vestluste aastaringist – Mis on kasu arenguvestlustest erinevatele osapooltele
  • Hea vestluse tunnused
  • Kasutatavad meetodid: lühiloengud, rühmaarutelud, rollimäng, eneseanalüüs
 • 11:45 – 12:00 Kohvipaus
 • 12:00 – 13:30 Arendava vestluse mudel
  • Arenguvestluse mudeli osad ja põhimõtted
  • Juhtimine ja neuroteadus. Kuidas anda tagasisidet arvestades inimaju psühholoogilist loomust
  • Alustamised. Vestluse protsessi juhtimine. Usalduse roll.
  • Kasutatavad meetodid: lühiteooria, rühmaarutelud, harjutused, rollimängud, eneseanalüüs
 • 13:30 – 14:15 Lõuna
 • 14:15 – 15:30 Vestluse pidamiseks vajalikud kommunikatsioonioskused
  • Aktiivne kuulamine kui vestluse juhtimise vahend
  • Küsimine
  • Selge eneseväljendus
  • Kasutatavad meetodid: lühiloengud, harjutused ja arutelud
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17:00 Vestluse mudeli kasutamine töökontekstis
  • Mudeli harjutumine
  • Vestluste lõpetamine
  • Isiklik tegevusplaan
  • Kokkuvõte koolitusest
  • Kasutatavad meetodid: arutelud ja rollimäng, isikliku kontekstiga sobitamine, arenguplaan

Koolituse tulemusena osaleja

 • teab arenguvestluste neuroteaduslikku konteksti;
 • teadvustab arenguvestluse võimalikku kasu juhile, töötajale ja organisatsioonile;
 • mõistab, kuidas toimib arenguvestluse mudel ja oskab seda endale sobivaks kohandada;
 • mõistab kuulamise olulisust teise osapoole avamisel ja usalduse loomisel;
 • oskab küsimuste ja kuulamise kaudu vestlust juhtida.

Koolitus on intensiivne, tempokas ja vaheldusrikas. Lühikesed teoorialoengud vahelduvad aruteludega ja erinevate harjutustega. Kogu teooria seostatakse isikliku kogemuse ja praktikaga ja kõik uus saab koolituse jooksul läbiproovitud. Koolitaja kasutab inspiratsiooniks erinevaid näiteid oma tööst juhina suurtes organisatsioonides.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitaja: 
Ruti Einpalu
Ruti on juhtide coach ja juhtimiskoolitaja. Ruti on läbi viinud koolitusi ja arenguprogram me, mis on suunatud tulemuslikumale inimeste ja muutuste juhtimisele 13 aasta vältel.
Ruti on sertifitseeritud ‘Professional Coach’ ja team coach (Erickson College International). Antud väljaõpped omavad rahvusvahelist ICF-i akrediteeringut. Rutile on omistatud International Coach Federation Associate Certified Coach (ACC) sertifikaat. Samuti on Ruti suhtlemistreener (Gordon Training International).
Rutil on tippjuhi kogemus jaepanganduse direktorina Hansapangas, Draamateatri direktorina ja Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse rajajana. Ruti on käivitanud Perekeskuse Sina ja Mina ning on Arvamusfestivali üks algatajaid.

Vaata videotutvustust koolitaja kohta:

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas pidada motiveerivaid ja tulemuslikke arenguvestlusi?