Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas pidada motiveerivaid ja tulemuslikke arenguvestlusi?

Koolituse eesmärk on anda mudel arenguvestluste läbiviimiseks ja oskus seda oma töökontekstis kasutada.

Arenguvestlused on organisatsioonides levinud praktika, kuid Gallupi andmetel (2017) ainult 20% töötajatest tunnevad, et arenguvestlused on motiveerivad. Mis kasu nendest vestlustest võiks olla ja kuidas neid edasi arendada, et ajale mitte jalgu jääda?

Selleks, et arenguvestluste tulemusena paraneks töötaja tulemus ja tõuseks tema motivatsioon, on vaja, et juhtide vestlused oleksid samal ajal süsteemsed ja ka inimlikud. Ilma inimlikkuse mõõtmeta ei pääse juht mõjule ja tulemus on näiline. Ilma süsteemi ja struktuurita ei parane tulemus ega motivatsioon.

See koolitus annab:

 1. süsteemse mudeli vestluse läbiviimiseks, mida iga juht saab kohandada iseendale sobivaks ja
 2. sotsiaalsed mõjutamisoskused, mis võimaldavad juhil mõjule pääseda ning
 3. neuroteadusliku põhjenduse, miks need vestlused kipuvad ebaõnnestuma ja mida teha, et seda ei juhtuks

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatudkõik juhid, projektijuhid ja spetsialistid, kelle tööalane roll sisaldab arenguvestlusi, tagasisidevestlusi ja motiveerivaid vestlusi.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Sinu ülesanne on pidada arenguvestlusi ja Sa soovid oma inimesi toetada ja motiveerida
 • Sa oled projektijuht ja soovid olla tulemuslikum nii inimeste kui ka projekti juhtimisel
 • Sa soovid, et Su vestlused oleksid  süsteemsemad ja et Sinu kohtumised omaksid suuremat mõju
 • Sa tahad teha arendavaid kokkuvõtteid oma inimestega, mis annaksid inimestele energiat ja motivatsiooni

Koolituse sisu:

 • Ülevaade juhile vajalikest vestlustest
  • Sissejuhatus – Teemale häälestavad harjutused – Ülevaade juhi vestluste aastaringist – Mis on kasu arenguvestlustest erinevatele osapooltele
  • Hea vestluse tunnused
   Kasutatavad meetodid: lühiloengud, rühmaarutelud, rollimäng, eneseanalüüs
 • Arendava vestluse mudel
  • Arenguvestluse mudeli osad ja põhimõtted
  • Juhtimine ja neuroteadus. Kuidas anda tagasisidet arvestades inimaju psühholoogilist loomust
  • Alustamised. Vestluse protsessi juhtimine. Usalduse roll.
   Kasutatavad meetodid: lühiteooria, rühmaarutelud, harjutused, rollimängud, eneseanalüüs
 • Vestluse pidamiseks vajalikud kommunikatsioonioskused
  • Aktiivne kuulamine kui vestluse juhtimise vahend
  • Küsimine
  • Selge eneseväljendus
   Kasutatavad meetodid: lühiloengud, harjutused ja arutelud
 • Vestluse mudeli kasutamine töökontekstis
  • Mudeli harjutumine
  • Vestluste lõpetamine
  • Isiklik tegevusplaan
  • Kokkuvõte koolitusest
   Kasutatavad meetodid: arutelud ja rollimäng, isikliku kontekstiga sobitamine, arenguplaan

Koolitus on intensiivne, tempokas ja vaheldusrikas. Lühikesed teoorialoengud vahelduvad aruteludega ja erinevate harjutustega. Kogu teooria seostatakse isikliku kogemuse ja praktikaga ja kõik uus saab koolituse jooksul läbiproovitud. Koolitaja kasutab inspiratsiooniks erinevaid näiteid oma tööst juhina suurtes organisatsioonides. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, rollimängude, rühmatööde ja harjutuste arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse tulemusena osaleja

 • Teab neuroteaduslikku konteksti, miks vestlused võivad ebaõnnestuda ja mida teha
 • Mõistab, kuidas toimib arenguvestluse mudel ja oskab seda vajadusel kasutada
 • Mõistab kuulamise olulisust teise osapoole avamisel ja usalduse loomisel
 • Mõistab ootuste selge väljenduse vajadust
 • Oskab küsimuste ja kuulamise kaudu vestlust juhtida

Koolitaja: 
Ruti Einpalu
Ruti on juhtide coach ja juhtimiskoolitaja. Ruti on läbi viinud koolitusi ja arenguprogram me, mis on suunatud tulemuslikumale inimeste ja muutuste juhtimisele 13 aasta vältel.
Ruti on sertifitseeritud ‘Professional Coach’ ja team coach (Erickson College International). Antud väljaõpped omavad rahvusvahelist ICF-i akrediteeringut. Rutile on omistatud International Coach Federation Associate Certified Coach (ACC) sertifikaat. Samuti on Ruti suhtlemistreener (Gordon Training International).
Rutil on tippjuhi kogemus jaepanganduse direktorina Hansapangas, Draamateatri direktorina ja Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse rajajana. Ruti on käivitanud Perekeskuse Sina ja Mina ning on Arvamusfestivali üks algatajaid.

Vaata videotutvustust koolitaja kohta:

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas pidada motiveerivaid ja tulemuslikke arenguvestlusi?