Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas rahapesu ja terrorismi tõkestamise riskimudelit praktikas koostada?

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadus sätestab, et alates 27.11.2018 peavad ettevõtetel olema olemas klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi reguleerivad. Seadus rakendub muuhulgas raamatupidamisteenuse osutajatele, audiitoritele, kauplejatele, finantseerimisasutustele, krediidiasutustele jpt.

Seadus sätestab ka piirid, alates millest tuleb ettevõttel rakendada hoolsusmeetmeid (isikusamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine jne) lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust. Ettevõtetel tuleb hoolsuskohustuse nõudeid täita ka ärisuhte loomisel.

Riskihinnangu metoodika peab olema koostatud kirjalikult. Sellega omavahel kooskõlas ja koostoimes peavad olema koostatud ka ettevõtte sisemised protseduurireeglid, mis sätestavad riskihindamise läbiviimise ja hoolsusmeetmete rakendamise ning ka sisekontrolli eeskirja – ehk kuidas ettevõte tagab loodud mudeli toimimise üle kontrolli ja seirab seda. Samal ajal peab kogu metoodika olema ka kooskõlas eriseadustega, mis reguleerivad ettevõtte tegevusvaldkonda.

Riskihinnangu koostamine ja riskiisu määramine on keeruline ning selle koostamise sisseostmine sageli kallis ning saadav tulem ei ole rakendatav, kuna juristide koostatavate juhendite sisu ja ülesehitus ning praktika on tihti erinevad. Seetõttu teeme koolituse käigus läbi riskihinnangu mudeli koostamise portsessi ja kaardistame erinevate valdkondade riske, mida organisatsiooni enda riskimudelis arvesse võtta.

Tegemist on reaalajas toimuva veebiseminariga, mis tähendab, et kõik osalejad on koos koolitajaga ühises veebiruumis, toimub interaktiivne arutelu ja küsimuste-vastuste voor.

Koolituse eesmärk:
Omandada teadmisi ja oskusi riskimudeli praktiliseks koostamisest lähtuvalt oma organisatsiooni tegevusest ja riskiisu määramiseks.

Sihtgrupp:
Audiitorid ja finantseerimis-, krediidi- ning raamatupidamisteenuseid osutavate asutuste ja kaubandusettevõtete juhid ning spetsialistid, kes oma töös rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusega kokku puutuvad.

Programm:

 • 09.55–10.00 Kogunemine veebikeskkonnas
 • 10.00–11.30 Millised on rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse nõuded riskimudelile?
  • Milline peaks olema riskihindamise mudel ja metoodika?
  • Millised komponendid tuleb kindlasti kaasata?
  • Kuidas tõlgendada enda organisatsioonist lähtuvalt geograafilist, kliendi, teenuste ja suhtlemiskanali riski – mis see on ja kuidas neid hinnata?
 • 11.30–11.45 paus
 • 11.45–13.15 Millised on nõuded sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale?
  • Millal ja kuidas tuleb täita teavitamiskohustust?
  • Kuidas teavitamissüsteem üles ehitada oma organisatsioonis?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, mis on rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse põhimõtted ja eesmärk;
 • teab, mis on erinevate riskikategooriate sisu ja kuidas neid tõlgendada;
 • mõistab riskimudeli koostamise erisusi lähtudes oma organisatsiooni kultuurist ja kontrollikeskkonnast;
 • teab riskimudeli koostamiseks vajalikke elemente ja meetodeid.

Koolitaja:
Siiri Antsmäel on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 15 aasta Kaitseväe, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Erasektoris siseauditi juhina tegutsedes on ta tegelenud nii pettuste uurimise, erinevate vastavusauditite, isikuandmete töötlemise, riskijuhtimise ja paljude muude teemadega, s.h hetkel olulise teemana kõigi ettevõtete tähelepanu köitev rahapesu ja terrorismi tõkestamise ettevõttesisesed protsessid ja riskide juhtimise mudelid.
Siiri on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi ning alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid, ettevõtete juhte kui valdkondade juhte ja spetsialiste. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb aktiivselt muusikateraapiaga.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas rahapesu ja terrorismi tõkestamise riskimudelit praktikas koostada?

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.