Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas saavutada suuremat rahulolu igapäevastest töödest ja tegemistest?

Koolitus ettevõtetele või gruppidele kuni 20 inimest
Koolituse tulemusel oskab koolitusel osaleja ära tunda, leevendada, lahendada ja analüüsida stressoreid, mis võivad viia pingete tekkimiseni igapäeva elu käigus. Ta oskab kasutada igapäevatöös isiklikku läbipõlemist ennetavat kava. Õppimine tugineb positiivsele kogemusele ja iseenda tugevuste avastamisele.

Positiivne psühholoogia, kõige uuem teadusliku psühholoogia suund, on tõestanud, et inimeste tulemuslikkus korreleerub sellega, kuivõrd õnnelikuna nad end tunnevad. Head tulemused saavad sündida ainult meie endi mõtestatud tegevuse läbi, kindlat retsepti või valemit, mis sobib igaühele (tee-nii-ja-kõik-õnnestub) paraku olemas ei ole. Koolitusel käsitletakse kõige uuemaid lähenemisi vaimse tervise hoidmiseks ning sisemise jõu leidmiseks.

Üks osa koolitusest keskendub aja planeerimise teemadele, kus vaadeldakse aja planeerimise põhitõdesid, aja efektiivset kasutamist individuaalses ja meeskondlikus töös, toimetulekut ajanappusest tingitud stressiga ning eesmärkide seadmist ja tasakaalu nende vahel.

Õppimisel lähtutakse positiivse psühholoogia põhimõtetest ning kaasaegsetest uuringutest neuropsühholoogia vallast.

Koolituse sisu:

 • Tänase maailma väljakutsed inimese vaimsele tervisele
 • Stress ja selle tagajärjed, tekkemehhanismid, maandamise meetmed
 • Eneseanalüüsi ja -regulatsiooni tehnikad, emotsionaalne intelligentsus
 • Vaimne enesejuhtimine, vaimse intelligentsuse arendamine
 • Positiivne enesehinnang ja selle saavutamine
 • Hästi toimetulevate inimeste harjumused ja töövõtted
 • Ajakasutuse analüüs, aja planeerimine

Koolituse tulemusena osalejad:

 • teavad, kuidas hoida oma elus paremat tasakaalu ja olla enda ja oma tegemistega rohkem rahul
 • oskavad ära tunda ja leevendada pingeid tekitavaid stressoreid.
 • mõistavad tasakaalu vajalikkust ja saavutamise võimalusi elu eri valdkondade vahel
 • on analüüsinud iseennast ja oma stressoreid ja tunnevad iseennast seetõttu paremini
 • tulevad endaga paremini toime muutuste ja ebakindla keskkonna tingimustes
 • oskavad leida endas rohkem enesemotivatsiooni, teotahet ja elurõõmu
 • oskavad paremini planeerida oma aega
 • oskavad kasutada igapäevatöös isiklikku läbipõlemist ennetavat kava

Koolitusmeetodid:
Vaatamate koolituse praktilisele iseloomule tuginetakse metoodikas teaduslikele alustele. Koolitus toimub aktiivõppe vormis, mis tähendab seda, et teoreetilised teadmised vahelduvad praktiliste harjutustega, mis loob võimaluse teadmiste paremaks talletumiseks osaleja mällu ja edasisse tegevusse. Metoodikate täpne kirjeldus on eraldi tabelis koos detailse koolituspäeva kavaga.

Koolitaja:
Piia Berting
on nõustaja, terapeut ja koolitaja. Ta on omandanud magistrikraadi Estonian Business School’is (2003) ja täiendanud ennast Tartu Ülikoolis psühholoogia valdkonnas ning Holistilise Teraapia Instituudis.
Alates 2005.a. on Piia olnud lektoriks Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses (koolijuhid ja õpetajad), õppejõuks Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja Euroakadeemias ning külalisõpetajaks üldhariduskoolides, samuti läbi viinud koolitusi erinevatele organisatsioonidele (Ida-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Leivaliit, Töötukassa, Rahvusraamatukogu, Saku Vallavalitsus, Sisekaitseakadeemia, mitmed üldhariduskoolid) ning esinenud seminaridel ja konverentsidel. Piia teemadeks on stressijuhtimine, enesemotivatsioon ja motiveerimine, suhtlemisoskused, emotsionaalne intelligentsus, personalijuhtimine, psühholoogia ja eneseareng, samuti ka organisatsiooni kultuur ja mikrokliima ning organisatsioonikäitumine.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Valge Välja Maagia. Loo rohkem selgust oma ellu läbi teadliku enese ja suhete juhtimise. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas saavutada suuremat rahulolu igapäevastest töödest ja tegemistest?