Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas tippjuhina reageerida väljakutsetele?

Koolituse käigus võetakse lahti ning analüüsitakse juhi suhtlemusharjumusi ja reaktsioone. Juht ise otsustab, milliseid harjumusi hoida, milliseid täiustada või millest loobuda. Koolitusel osaleja saab ja arendab oskusi, mis tagavad empaatilise, fokusseeritud ja tulemusliku reageerimise nii tavapärastes kui ka keerulistes olukordades.

Hea juht! Ettevõtte või organisatsiooni juhina ilmselt tead, et edu ei taga ainult suurepärased otsused. Juhi tõsiseltvõetavus sõltub sellest, kuidas ta reageerib takistustele, toetusele, tunnustusele, kriitikale, edule ja läbikukkumistele. Hea juht oskab ka negatiivsest tagasisidest võtta välja olulise iva ning muuta edasiviivaks jõuks ka vaenulikult meelestatud inimesed. Edukuse aluseks on see, kuidas juht suhtleb inimestega nii igapäevastes kui ka kriitilistes olukordades.

Kuidas säilitada külma närvi stressirohketes situatsioonides ja näha jätkuvalt suurt pilti? Sellele küsimusele aitab koolitusel vastuseid leida tunnustatud koolitaja Thomas  Bothe. Tegemist ei ole kindlasti hariliku klassiruumikoolitusega, sest Thomas Bothe soovib osalejad oma mugavustsoonist välja viia.  Nagu autoga liiklemist ei ole võimalik selgeks õppida vaid liikluseeskirja lugedes, ei saa ka heaks juhiks ainult teooriat teades.

Koolituse fookus on praktiliste juhtimisoskuste arendamisel. Oluline roll on grupis õppimisel ja üksteiselt õppimisel, mis teeb selle kogemuse väga isiklikuks ja tähenduslikuks. Koolitusel harjutatakse edastama  keerulisi sõnumeid ning andma tagasisidet, sh teravat, karmi tagasisidet, mis on suunatud progressile. Thomas Bothe suunab juhte muutuma sisemiselt enesekindlaks, julgeks, leidlikuks ja avatuks.

Koolitusel saavad vastuse järgnevad küsimused:

 • Kuidas luua ja säilitada tõeliselt toetavat töökeskkonda?
 • Kuidas sõnastada ja selgitada oma soovi nii, et kõik sellest ühtemoodi aru saavad?
 • Kuidas suhelda arusaadavalt ja veenvalt?
 • Kuidas delegeerida nii, et seda ei peaks kahetsema?
 • Kuidas teisi kuulates teha kindlaks, et kõik näevad sama põhieesmärki?
 • Kuidas esitada küsimusi, mis lahendavad probleeme, mitte ei tekita neid juurde?
 • Kuidas muuta negatiivsus ja agressiivsus positiivseks panuseks?


Koolituselt saadav kasu:

 • kiirem ettevõtte ees seisvate probleemide ja lahenduste tuvastamine;
 • adekvaatsem juhikäitumine nii tava- kui ka keerulistes olukordades;
 • suurem suutlikkus lasta töötajatel kanda vastutust;
 • harmoonilisem tasakaal sinu arvamuse, väljaütlemise ja eesmärgi vahel;
 • suurem selgus ja usaldus erinevate juhirollide osas;
 • tõhusam meeskonnatöö ja konkureerimise/koostöö tasakaal.

Koolituse sisu:

 • 1. päev
  • Mis teeb töötajatest meeskonna ja mis mitte?
  • Olla või mitte olla, tulevikuvaade ja tunnetamine
  • Müra vs kommunikatsioon
  • Arenda oma tähelepanu- ja tähele panemise võimet
  • Juhtimisstiili kohandamine vastavalt olukorrale
  • Mugavustsoon, eskalatsioonipunktid, koolitusel osalejate enesekindlus
  • Hea ja halb tagasiside vs positiivne ja negatiivne tagasiside
  • Eesmärgipärase suhtluskeskkonna loomine
  • Isiklike koolituseesmärkide seadmine
   • Mõjuala loomine
   • Kuidas edastada sõnumit nii, et saavutada oma eesmärki
   • Kuidas kuulata sõnumit nii, nagu see on mõeldud
   • Prioriteetide määramine rühmakaoses ja kuidas jääda ka surve all endale kindlaks
 • 2. päev
  • Sõnumile eesmärgi andmise, sõnastamise ja kirjutamise kunst
   • Selged ja eesmärgipärased sõnumid, mis käivitavad kohese sihipärase tegevuse
  • Sõnumi edastamine grupile
   • Kommunikatsiooni haldamine: küsimused, vastuväited, rünnakud, kommentaarid, ettepanekud
  • Teise koolituspäeva kokkuvõte, tagasiside ja kasulikud õppetunnid
 • 3. päev
  • Allasurutud emotsioonide/kehakeele mõju
   • Emotsionaalse töövahendite valiku laiendamine, et loomulikumalt reageerida keerulistele juhtimisolukordadele
  • Hea koostöösuhte loomine eri isiksustega (LuminaSpark Portrait)
  • Kokkuvõte tagasisidest, õppetundidest ning töötubadest
   • Koolituse kokkuvõte, isiklike koolituseesmärkide saavutamine
   • Koolituse kokkuvõte, üldiste koolituseesmärkide saavutamine
   • Koolituse üldine tulemus, küsitlus, tagasiside
    Kokkulepe jätkutegevuse kohta

Koolitaja:
Thomas Bothe
on endine tegevjuht ja füüsilisest isikust koolitusdisainer. Ta on rohkem kui 18 aastat keskendunud neljale valdkonnale: juhtimine (leadership), kommunikatsioon, meeskonnavaim ja hooliv suhtumine (mindfulness). Ta oskab suurepäraselt lahendada juhi igapäevaseid kommunikatsiooniprobleeme läbi koolitusharjutuste. Tehes koostööd konsultatsioonifirmade ja üle-euroopaliste võrgustikega on tema tüüpilised kliendid tippjuhid ja juhtkonnad, kes tahavad tõsta meeskonna sidusust ja arendada oma mõjutamisoskusi.

Tagasiside:

Kristina Zarina
Latvijas Loto finantsdirektor
Thomase juhtimis-ja suhtlemiskoolitus erineb täielikult kõikidest koolitustest, kus olen varem osalenud. Sellel ei ole igava teooriaga mitte mingisugust pistmist. See on huvitav, praktiline ja kasulik, raputab sind igapäeva rutiinist täielikult välja. Thomas arvestab osalejate isikuomaduste ja kompetentsidega ning ehitab kogu koolitusprotsessi osalejate personaalsete arenguvõimaluste ümber, tagamaks selle, et igaühe suhtlemis- ning juhtimisoskused paranevad. Kui sa endiselt mõtled, millist koolitust valida, et oma kompetentsid uuele tasemele viia, siis peaksid kindlasti seda koolitust kaaluma.

Kristaps Silins
McCANN Riga tegevjuht
See on ideaalne koolitus neile, kes vihkavad koolitusi. Koolituse läbimine võttis 3 päeva ja igavust tundsin ainult umbes 20 minutit. Mis on hämmastav, võttes arvesse seda, et tänapäeval on inimeste keskendumisvõime nagu kuldkalal. Teoreetiline osa annab vähemalt 5 väga kasulikku tööriista, mida tegevjuhina igapäeva elus kasutada. Thomasel on suurepärane anne panna sind õpitut päriselt omastama.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas tippjuhina reageerida väljakutsetele?