Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas töösuhet juriidiliselt korrektselt alustada ja lõpetada?

Koolitusel saab ülevaate erinevate töölepingu vormide sõlmimisest ja nende lõpetamisest ning sellega kaasnevatest tegevustest, käsitlust leiavad ka aktuaalsed küsimused erinevatest kohtulahenditest.

Personalijuht puutub kokku igapäevaselt oma töös erinevate juhtumitega, kus on oluline teada tööseadusandlust ning vastavalt olukorrale nende järgi ka tööd planeerida. Töösuhet reguleerib vastav tööleping oma õiguste ja kohustustega ning piirangute ja võimalustega. Selleks et käituda töösuhtes juriidiliselt korrektselt ja eetiliselt on oluline teada, millised õigused on töötajal ning tööandjal vastava lepingu sõlmimisel ja lõpetamisel.

Eesmärk:
Omandada teadmisi ja oskusi juriidiliselt korrektsete töölepingute sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks.

Sihtgrupp:
Personalispetsialisti, -partnerid ja -juhid, juhid, büroojuhid, sekretär-personalitöötajad jt, kes soovivad omandada või värskendada teadmisi töölepingute sõlmimisest, muutmisest ja lõpetamisest.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Töölepingu sõlmimisel on oluline teada
  • Kas sõlmida tööleping või võlaõiguslik töövõtu- või käsundusleping? Mis neid eristab?
  • Lepingueelsed läbirääkimised: mida küsida töölesoovijalt?
  • Millised kokkulepped tuleb saavutada ja millised andmed töötajale esitada? Olulisemad märksõnad: tähtajaline leping, katseaeg, töötamise koht, tööaeg, sh summeeritud tööaja kokkulepe, maksud ja maksed, ületunnitöö, lepingu
  • ülesütlemise reeglid. Olulisemad täiendused teavituses 01.08.2022.
  • Kellele kohaldada uut valveaja regulatsiooni ja kellega sõlmida iseseisva otsustuspädevuse kokkulepe?
  • Millal loetakse leping sõlmituks?
  • Kuidas toimida, kui leping on sõlmitud, kuid töötaja ei tule tööle või kui soovite tema asemel siiski teist töötajat?
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Töölepingu täitmine ja muutmine
  • Millised on poolte üldised kohustused töösuhtes?
  • Kuidas muuta töölepingus kokkulepitut?
  • Kas suulised kokkulepped on lubatud?
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 Kuidas korrektselt töösuhet lõpetada?
  • Poolte kokkulepe, tähtaja möödumine, korraline ülesütlemine
   • kumb pool algatab
   • kas ja kui palju peab ette teatama või hüvitist maksma
   • kas töötuskindlustus “tuleb appi”?
  • Erakorraline ülesütlemine: tööandja algatus
   • Majanduslikud põhjused: millised on koondamise peamised reeglid?
   • Millised on töötajast tulenevad põhjused?
   • Kui põhjalik peab olema ülesütlemisavaldus?
   • Kas hoiatus on alati vajalik?
   • Kas, millal ja kui palju peab ülesütlemisest ette teatama? Milline on vastutus, kui ette ei teata/teatada vähem kui näeb ette seadus?
  • Erakorraline ülesütlemine: töötaja algatus
   • Milliste tööandjapoolsete rikkumiste korral on võimalik?
   • Tööandja õigused/kohustused lepingu lõppemisel
 • Töölepingu lõpetamise vaidlustamine
  • Millised on võimalikud nõuded?
  • Töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise tagajärjed: kes saab küsida töösuhte jätkumist, kes hüvitist?
  • Hüvitiste suurus, uus regulatsioon hüvitiste suuruse kaalutlemisel?

Koolituse tulemusena osaleja oskab:

 • vormistada juriidiliselt korrektselt töölepinguid;
 • valida õige töölepingu lõpetamise aluse ja selle korrektselt vormistada;
 • nõustada juhte ja töötajaid töölepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamise teemadel.

Koolitaja:
Thea Rohtla

On hariduselt Tartu Ülikooli lõpetanud jurist ja tööõigusega tegelenud 1996.aastast, kui moodustati töövaidluskomisjonid. Tal on kogemused Töövaidluskomisjoni juhatajana 10 aastat ning on kliente nõustanud just tööõiguse vallas, viimased 10 aastat enda büroos. Tööõiguse lektorina ja koolitajana tegutsenud 25 aastat.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas töösuhet juriidiliselt korrektselt alustada ja lõpetada?

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.