Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas tulla toime keeruliste meeskonnaliikmete ja klientidega?

Koolituse eesmärgiks on osalejate enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks. Eelkõige on vaatluse all suhted problemaatiliste isikutega, kes tekitavad ebameeldivaid ja pingelisi olukordi. Koolitusel käsitletakse inimese käitumise varjatud psühholoogilisi aspekte ja praktilisi suhtlemisvõtteid erinevate isikutega.

Sihtrühm:
Kõik huvilised olenemata ametist

Programm Tallinnas: 

 • 9.30 – 10.00 Registreerimine ja tervituskohv
 • 10.00 – 12.00 Meeskonna mitmene mõju ja selle kasulik rakendamine
  • Lektor: Hannes Kulbach
 • 12.00-12.40 Lõunapaus
 • 12.40-14.00 Negatiivse sõnumi oskuslik edastamine ning kuidas mõista keerulise iseloomuga inimesi?
  • Lektor: Jaana Susanna Liigand-Juhkam
 • 14.00-14.15 Kohvipaus
 • 14.15-16.00 Enesekehtestamine organisatsioonis – kuidas ületada suhtlemistõkked?
  • Lektor: Liina Randmann

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi teabepäeva programmis ja ajakavas!

Koolitajad:
Hannes Kulbach kliiniline psühholoog
Hannes on kliiniline psühholoog ja praktiseeriv terapeut. Tegusa elu jooksul on ta olnud erinevates ametites avalikus sektoris, kinnisvaraäris, suhtekorralduses ja panganduses. Kõiges, mida saab nimetada äriks, on sügav inimlik ja isiklik pool ning just see aspekt huvitabki teda oma tänastes tegevustes. Ettevõtted, organisatsioonid, seltsid jne on kõik inimeste koostegutsemist hõlbustamaks loodud virtuaalstruktuurid, kus Inimene läheb pahatihti kaduma. Kui inimene kaldub ise ennast ära kaotama, on hea, kui tal keegi abiks kuulamas, mõtlemas ja mõistmas on. Me kõik vajame kedagi. Me kõik suudame olemas olles aidata. Efektiivse(ma)ks aitamiseks on tarvis ka teadmisi, mille omandamine võikski olla tähendusrikka ja õnneliku elu üks komponent.

Liina Randmann tööpsühholoog
Liina omab doktorikraadi juhtimisteadustes ja hetkel töötab ta Tallinna Tehnikaülikoolis, õpetades erinevaid psühholoogia aineid. Doktorikraadile eelnesid õpingud Tehnikaülikooli magistriõppes, mille lõpetamisel omistati talle sotsiaalteaduste teadusmagistri kraad. Eelnevalt on Liina Randmann lõpetanud Tartu Ülikoolis psühholoogia eriala, ta omab magistrikraadi psühholoogias ja ta on omandanud ka õpetaja kutse Tallinna Pedagoogilises instituudis. Ta on Eesti töö – ja organisatsioonipsühholoogide ühingu asutaja liige ja 2005. aastast ka Euroopa töö – ja organisatsioonipsühholoogide assotsiatsiooni (EAWOP) liige. 2009. aastal omistati talle andragoogi kutsekvalifikatsiooni IV aste. Liina Randmann on oodatud lektor psühholoogiaalastel täienduskoolitustel ja konverentsidel.

Jaana Susanna Liigand-Juhkam koolitaja ja psühholoog
Jaana on koolitaja, coach ja õppejõud, koolitusfirma Arikano juhataja, mitmete raamatute autor ja kaasautor, ärijuhtimise ja psühholoogia magister. Ta on töötanud lepingulise õppejõuna erinevates ülikoolides ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust – kui ka erasektorist. Tema valdkonda kuuluvad teemad on juhtimine, meeskonnatöö, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine jpm.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Ootame teid meie avatud õppepäevadele või küsige sisekoolitusi. Koolitused toimuvad sõbralike hindadega! Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas tulla toime keeruliste meeskonnaliikmete ja klientidega?