Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas vältida konkurentsiõiguse rikkumisi ja mida teha õigusliku riski ilmnemisel?

Konkurentsiõigusega seotud riskid ohustavad kõiki ettevõtteid ning reeglite rikkumine võib tuua kaasa tõsiseid tagajärgi. Peamiselt on põhjustatud rikkumised teadmatusest, mistõttu on väga oluline olla põhjalikult kursis konkurentsireeglite ja võimalike riskidega.

Koolituse eesmärk on anda praktilised juhised selle kohta, millal võib mingis igapäevases äritegevuse olukorras konkurentsiõiguslik risk üldse esineda ja mida sel puhul teha tuleks. Selliselt aitab koolitus ennetada mh teadmatusest tuleneda võivaid konkurentsirikkumisi.

Sihtrühm:
Ettevõtete juhatuse liikmed ja töötajad, kes igapäevaselt tegelevad sisseostu ja müügi teemadega või kes peavad lepingupartneritega läbirääkimisi (sh ostu- ja müügijuhid, osakonnajuhid, kaupluste juhatajad, juristid) ja kõik teised, kes soovivad saada teadmisi konkurentsireeglite jälgimise kohta.

Programm:

 • 09:20 – 09:30 Kogunemine veebikeskkonda
 • 09:30 – 13:00 Kuidas vältida konkurentsiõiguse rikkumisi ja mida teha õigusliku riski ilmnemisel?
  • Konkurentide vahelised konkurentsivastased kokkulepped (sh tarnija või ostja vahendusel sõlmitavad kokkulepped konkurentide vahel);
  • Edasimüügisuhetele kehtivad konkurentsireeglid (sh edasimüügihinna reguleerimine, mittekonkureerimise kokkulepe, ainuõiguslik edasimüük, tasud hea paigutuskoha eest, tasud juurdepääsu eest reklaamikampaaniatele, tasud sortimenti võtmise eest, lojaalsusboonused ja -allahindlused jne);
  • Kampaaniate läbiviimine (sh edasimüügihinna reguleerimine kampaaniate ajal, kampaaniate koordineerimine konkurentidega, tasud kampaaniasse pääsemise eest);
  • Infovahetuse reeglid konkurentide vahel ja edasimüügisuhetes (sh konkurendi tegevusele viitamine suhetes tarnijaga, tarnijalt või ostjalt info saamine/küsimine konkurendi kohta, info kogumine konkurendi kohta avalikest allikatest);
  • Tegutsemine erialaliitudes;
  • Turgu valitseva seisundi kuritarvitamise põhimõtted (sh kuidas turgu valitsevat ettevõtjat ära tunda; milliseid reegleid tuleb järgida suheldes ja lepinguid sõlmides võimaliku turgu valitseva ettevõtjaga; kuidas oma õigusi kaitsta).

Koolituse läbinu mõistab konkurentsiõiguse põhimõtteid, oskab vältida konkurentsiõiguse rikkumisi ja teab, kuidas konkurentsiõigusliku riski ilmnemisel käituda.

Koolitaja:
Triinu Järviste
on vandeadvokaat, assotsieerunud partner ja konkurentsiõiguse meeskonna juht TGS Baltic advokaadibüroos. Ta on kogemustega konkurentsiõiguse spetsialist, kes on nõustanud ja esindanud kliente kõikides konkurentsiõiguse valdkondades. Tal on pikaajaline klientide esindamise kogemus konkurentsivastaste tegevustega seotud kriminaalmenetlustes, konkurentsirikkumistega seotud menetlustes Konkurentsiametis ja kohtutes, nii ühinemise kontrolli menetlustes kui ka konkurentsiõigusest tulenevate nõuete menetlustes tsiviilkohtutes. Lisaks on Triinu Järvistel laialdased kogemused, et abistada äriühinguid nende igapäevase majandustegevuse konkurentsiõiguse nõuetega vastavusse viimisel. Triinu Järviste on ka Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige ja konkurentsiõiguse lektor Tartu Ülikoolis.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas vältida konkurentsiõiguse rikkumisi ja mida teha õigusliku riski ilmnemisel?