Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kujundamine vabavaraliste vahenditega

Sissejuhatus kujundamisse keskendub baasteadmiste andmisele arvutigraafikas ja kujundamises. Koolitus on sobilik osalejatele, kel on huvi pilditöötluse ja kujundamise vastu, kuid puuduvad esmased baasteadmised. Koolitus viiakse läbi vabavaraliste graafikatöötlusprogrammidega, kõik kasutatavad töövahendid on osalejatele hiljem kättesaadavad allalaadimiseks. Sissejuhatus arvutigraafikasse ja kujundamisse annab hea ettekujutuse, millised on enamlevinud töövõtted ja -vahendid kujundusgraafika loomiseks. Koolitusega tulevad kaasa digitaalsed õppematerjalid www.kera.ee vahendusel.

Koolituse eesmärk on anda osalejale esmased teadmised arvutigraafikast ja kujunduste loomise oskus vabavaraliste graafikatöötlusprogrammidega Gimp ja Inkscape.

Sihtgrupp:
Kõik, kellel pole varasemat kokkupuudet arvutigraafikaga.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel. Windowsi esmane tundmine, veebibrauseri kasutamise oskus.

Koolituse sisu
Esimesel koolituspäeval keskendume rastergraafikale ja fototöötlusele. Õpime korrigeerima pildimaterjali, looma montaaže ja lihtsamaid kujundustöid Gimp abil. Teisel koolituspäeval teeme tööd vektorgraafikaga InkScape abil.

 • Arvutigraafika liigid ja võimalused
 • Failiformaadid
 • Pilditöötlus, Gimp
 • Vektorgraafika, Inkscape
 • Salvestamine trükiks ja veebi

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • teab, mis on vektorgraafika ja rastergraafika ning oskab eesmärgist lähtuvalt valida sobivaima;
 • tunneb esmaseid graafikatöötluse töövõtteid Gimpis;
 • tunneb esmaseid vektorgraafika töövõtteid Inkscapes;
 • oskab salvestada tööd trüki- ja erkaaniformaadi tingimustest lähtuvalt.

Koolitaja:
Andres Jalak
Andresel on üle 15. aasta kogemust graafilise disaineri ja täiskasvanute koolitajana. Ta on läbinud koolitaja/suhtlemistreeneri väljaõppe ja täiendanud ennast erialaselt erinevate lühemate täiendkoolitustega. Omab täiskasvanute koolitaja tase 6 kutsekvalifikatsiooni.
Andrese koolitused on praktilised ja ohtrate näidisülesannetega tema tööst graafilise disainerina. Ta peab oluliseks turvalise õpikeskkonna loomist ja õppijate toetamist läbi positiivse tagasiside.

Koolitushind sisaldab:

 • klassikoolitust;
 • õppematerjale;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
 • tunnistust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke koos küpsistega;
 • lõunasööki igal koolituspäeval.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Praktilised IT- ja juhtimiskoolitused Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kujundamine vabavaraliste vahenditega