Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Küsimine hõbe, kuulamine kuld – Arenguvestluste töötuba

Töötuba on mõeldud kõigile, kellel on vajadus või soov läbi viia arenguvestlusi oma alluvatega. Eduka arenguvestluse eelduseks on mitmed teadmised ja oskused nagu näiteks kuulamine, küsimine, tagasiside andmine ning eesmärkide sõnastamine. Olulised on ka teadmised vestluse protsessist, mis hõlmab endas eeltööd, läbiviimist ning järeltegevusi. Praktilises töötoas saab näpunäiteid ning soovitusi, kuidas viia läbi tulemuslikku arenguvestlust või mida arenguvestlusel osalejana tähele panna.

Sihtgrupp:
Arenguvestluste läbiviijad (otsesed juhid) ning arenguvestlustel osalejad.

Tulemus:
Töötoas osalejad mõistavad ning saavad ühtmoodi aru, mis on arenguvestlus, mis on selle eesmärgid ja vajalikkus nii ettevõttele tervikuna, vahetule juhile kui ka töötajale. Töötoa käigus omandatakse vajalikke oskusi ja teadmisi, kuidas vestlusi nii läbi viia kui ka nendes osaleda.

Maht:
Töötoa kestvus arenguvestluste läbiviijatele  on 8 akadeemilist tundi ning 2 akadeemilist tundi vestlustel osalejatele.

Teemad:

  • Arenguvestluste olemus, vajalikkus ja eesmärgid
  • Arenguvestluste protsess ja nende läbi viimine
  • Praktilised oskused arenguvestluste läbiviimiseks (kuulamine, küsimine, tagasiside andmine ja vastuvõtmine, eesmärkide seadmine)
  • Ettevalmistus arenguvestluseks (nii läbiviija kui osaleja poolt)

Töötoas kasutatavad meetodid:
Gruppi kaasavad arutelud ning praktilised harjutused (grupitööd, paaristööd, iseseisvad tööd, eneseanalüüs).

Koolitajad: 
Hanna Jõgi, PersonaliDisain OÜ tegevjuht, organisatsioonide konsultant, koolitaja ja coach.

Hanna JõgiHanna Jõgi on töötanud nii era- kui kolmandasektori organisatsioonide konsultandina alates 2006. aastast. Lisaks on tema kogemustepagasis ka töö kommunikatsioonivaldkonnas, erineva iseloomuga projektide algatamine ja juhtimine, strateegiate väljatöötamine organisatsioonide jaoks ning alates 2013. aastast PersonaliDisain OÜ juhtimine. Paralleelselt tegeleb ta ka koolitamisega organisatsioonide efektiivset toimimist toetavatel teemadel ning lahenduskeskse meeskonna coachinguga.

Hanna on lõpetanud Tartu Ülikoolis turunduse ja juhtimise ning suhtekorralduse erialad, magistrikraadi omandanud Tallinna Tehnikaülikooli personalitöö ja -arenduse erialal ning täiendanud ennast töö- ja organisatsioonipsühholoogia alal. Ta on läbinud NLP Practitioner (Neurolingvistiline programmeerimine), LAB Profile Practitioner (Language and behavior profile), Lahenduskeskse coachingu (Erickson College) väljaõppeprogrammid.

Marili Lenk, PersonaliDisain OÜ, organisatsioonide konsultant ja koolitaja.

Marili LenkMarili Lenk on varasemalt Eesti Vabaharidusliidu koolituskeskuse juhatajana töötades tegutsenud
täiskasvanute koolituse valdkonnas ning tegelenud mitmete erinevate koolitusprojektidega nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasemel. Veidi üle kolme aasta on ta töötanud ka noorte karjäärinõustajana.  Lisaks on ta jooksvalt koolitanud ka näiteks sotsiaalmeedia ja karjäärinõustamise teemadel ning viinud läbi töötube töötutele ja noortele.

Marili on omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal.

Personalidisaini konsultandina on tema peamisteks tegevusaladeks organisatsioonide nõustamine kogu personalijuhtimise tervikprotsessi ulatuses, olles ettevõttele toeks ja abiks läbi erinevate tegevuste nagu värbamine, koolitamine, uuringud, hindamissüsteemide loomine jne.

Loe arenguvestluste teemal meie blogist!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

PersonaliDisain OÜ klientideks on pigem väiksemad ettevõtted, kellel on aeg-ajalt vajadus strateegilise personalijuhtimise nõustamise ja teenuste järele ning kes soovivad seda saada paindlikult ja täpselt vastavalt oma ootustele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Küsimine hõbe, kuulamine kuld – Arenguvestluste töötuba