Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitori põhiõpe

Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused organisatsioonides kvaliteedijuhtimissüsteemi hindamisi läbi viivatele töötajatele (siseaudiitoritele).

Koolitus toimub otseülekandena veebis!
Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi.
Veebiosaleja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest Addenda e-akadeemias. Koolituse salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on e-akadeemas salvestise vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.

Paljudel erasektori ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel on kvaliteedijuhtimissüsteem, mille sertifitseerimise eelduseks on regulaarsete siseauditite läbiviimine. Tavapäraselt on antud auditite läbiviijateks organisatsiooni enda, kuid mõne teise valdkonna töötajad, kes on valmis panustama ka organisatsiooni kvaliteedijuhtimise valdkonnas. Audiitortegevuse seadus sätestab, kes ja millal võib tegeleda siseauditi kutsetegevusega. Tegemist on keerulise elukutsega, mis eeldab lisaks haridus ja töökogemuse nõuetele ka häid tehnilisi ja ka psühholoogilisi teadmisi. Organisatsioonides kvaliteedijuhtimissüsteemi auditeid läbi viivaid töötajaid nimetatakse samuti sageli siseaudiitoriteks, kuigi oma sisult ei ole tegemist audiitortegevuse seadusele vastava kutsetegevusega. Kuid sellegipoolest on ka kvaliteedijuhtimise sisehindamiste läbiviijatel oluline omandada osa samadest oskustest ja teadmistest, mida kasutavad professionaalsed siseaudiitorid, et oma organisatsioonis vajalike sisehindamisi läbi viia.

Oluliseks muudatuseks 2018 oli ka ISO 9001 üleminek protsessi- ja riskipõhiseks, mis eeldab kõigils oma kvaliteedikäsiraamatute täiendamist ning vastavate muudatuste sisse viimist protsessidesse. Kuidas korraldada riskihindamist ettevõttes ja mida tähendab protsessipõhisus? Kuidas seda siseauditi raames hinnata? Koolituse käigus räägimegi lahti need küsimused.

Sihtrühm:
Kvaliteedijuhtimise süsteemi siseauditeid tegevad töötajad, kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimise eest vastutavad isikud.

Koolituse sisu:

 • riskijuhtimine ja protsessipõhisus
 • auditi planeerimine ja läbiviimine
  • nõuded auditi planeerimisele
  • avakoosoleku läbiviimine
  • tööpaberite koostamine
  • tõendusmaterjali liigid
  • tähelepanekute kirjutamine
  • tähelepanekute olulisuse astmed
 • kvaliteedijuhtimissüsteemi kriteeriumid ehk mida peab hindama
 • auditi läbiviimise meetodid,  protseduurid, andmeallikad  ja tõendusmaterjalid
 • auditi toimik, aruanne ja seire
  • auditi toimiku koostamine
  • aruande koostamine ja aruande vorm
  • seire läbiviimine
  • aruande koostamise ja kommunikatsiooni vead
 • erinevad auditite liigid kvaliteedijuhtimissüsteemis (eelaudit, sertifitseerimisaudit, vaheaudit, siseaudit)
 • audiitortegevuse seadusest tulenevad nõuded siseauditite läbiviimisele

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • mõistab riski- ja protsessijuhtimise põhimõtteid ja eesmärke
 • teab, millised on audiitortegevuse seadusest tulenevad nõuded siseaudiitorina töötamiseks
 • oskab koostada siseauditi tööplaani lähtudes riskide hindamise tulemustest
 • teab siseauditi planeerimise etappe ja oskab koostada vajalikke dokumente
 • oskab luua vastavuse hindamiseks kriteeriume ning oskab määrata auditi läbiviimiseks sobilikke meetodeid ja protseduure
 • mõistab erinevaid tõendusmaterjalide liike ja auditi toimiku koostamise nõudeid

Koolitaja:
Siiri Antsmäe
, atesteeritud siseaudiitor
Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta kaitseväe, siseministeeriumi valitsemisala ning kultuuriministeeriumi siseauditi juhina. Erasektori kogemuse omandas Siiri Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Siiri tegutseb aktiivselt koolitajana. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana teeb ta koostööd Addenda, Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega ning on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri aktiivselt muusikateraapiaga.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitori põhiõpe

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.