Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Läbirääkimiste psühholoogia

Läbirääkimiste käivitajaks on erimeelsused. Läbirääkimiste suhe sisaldab konfliktseid huvisid, kuid see ei tähenda alati veel põhimõttelist vastasseisu, vaid võib olla ka alus üksteise tundma õppimiseks ja vastastikku kasulikuks koostööks. Iga vastastikku rahuldav lahendus on osaks kestvate suhete vundamendis. Kõige üldisemalt jagatakse läbirääkimiste pidamise viisid võistlevateks ja koostööläbirääkimisteks.
Koolituse eesmärk on lisada osalejate senistele läbirääkimiste kogemustele uusi tahke.

Sihtgrupp
Varasematel koolitustel on osalenud peamiselt:

 • erinevate valdkondade tipp- ja keskastmejuhid
 • ostu- ja müügijuhid ning spetsialistid
 • projektijuhid

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena on osaleja:

 • saanud ülevaate läbirääkimiste psühholoogilisest käsitlusest;
 • täiendanud oma läbirääkimisteks valmistumise oskusi;
 • omandanud oskuse teha oma valikuid läbirääkimistel teadlikult;
 • harjutanud läbirääkimisteks valmistumist, läbirääkimiste pidamist ja tulemuse mõtestamist;
 • täiendanud oma oskusi info ja ka probleemolukorra visualiseerimise osas;
 • analüüsinud oma pädevusi läbirääkijana.

Koolituse sisu:

 • Läbirääkimiste olemus – läbirääkimistest psühholoogi pilguga
  • Läbirääkimised pooltevahelise suhtena
  • Sõltuvussuhe – vastastikune sõltuvus teabe ja tulemuse osas
  • Pigem võimalus kui sundus
  • Nii materiaalsed kui mittemateriaalsed küsimused
  • Kaalutletud suhtlus – teave kui kaup; usalda ja kontrolli
 • Liitvad läbirääkimised
  • Viie valiku mudel (võit-võit, võit-kaotus, kaotus-võit, kaotus-kaotus, kompromiss)
 • Osapoole valikud – suund, tempo, vahendid
  • Põimitud motiividega olukord – võitluse ja koostöö vahel
  • Mõjutamine ja probleemide lahendamine
  • Initsiatiiv, kontroll ja minnalaskmine
 • Läbirääkija pädevused – millele toetuda, võrdlus edukate läbirääkijatega
  • Kuulamisoskus – kuulamine, küsimine ja ümbersõnastamine
  • Kehtestamisoskus
  • Eneseväljendusoskus
  • Vaatlemine – tähelepanu „siin ja praegu“ toimuval
  • Lahushoidmine – käegakatsutav ja käegakatsumatu, inimene ja probleem, tundmine ja mõtlemine
 • Läbirääkimiste kulg – sammud ettevalmistusest tulemuse mõtestamiseni
  • Valmistumine – teabe korrastamine, valikute tegemine
  • Suhtlus – teabevahetus ja vastastikune mõju
  • Tulemuse ja käigu mõtestamine, valmistumine

Koolituse meetodid ja põhimõtted:
Koolituse käigus kasutatav lühiloeng toetab teabe omandamist. Paaris- ja rühmatööd ei lase end koolitusel üksildasena tunda, arutelud võimaldavad kogeda seisukohtade mitmekesisust, rollimäng on nii läbirääkimisteks valmistumise meetod kui tõhus käed-külge- õppimise viis. Eneseanalüüs toob jalad maa peale. Visualiseerimine – vahel ütleb pilt enam kui sõnad. Koolituse eeltööks on kodulugemine (3 artiklit) ja kahe küsimustiku täitmine.

Koolituse ajakava:

 • 10:00 – 11:30 Koolitus
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Koolitus
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Koolitus
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17.00 Koolitus

Koolitaja:
Arno Baltin
on TÜ diplomeeritud psühholoog, käesoleval ajal on ta pühendunud akadeemilisele karjäärile Tallinna Ülikoolis, kus peab läbirääkimiste psühholoogia lektori ametit, ja täiendkoolituste läbiviimisele. Arnol on 30 aastat koolitajakogemust. Ta on teinud koostööd koolitus- ja arendusfirmadega Ariko, Fontes PMP, Invicta, Meeskonnakoolitus ja Arendus. Lisaks 20 aastat õppejõukogemust: TÜ, Praktilise Psühholoogia Erakool, EBS, TLÜ-s. Läbi aegade on Arno lemmikteema olnud läbirääkimised ja tänaseks on ta selle valdkonna üks tunnustatumaid eksperte ja koolitajaid Eestis. Läbirääkimiste temaatikaga seonduvalt on tema käe all inimesed õppinud kuulamisoskusi, lepitamist, intervjueerimist, rühmatöö meetodeid ja visualiseerimisvahendite kasutamist.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Läbirääkimiste psühholoogia