Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

LEAN mõtlemine tervishoius

LEAN mõtlemisega tervishoius ühildatakse efektiivsus ja patsiendikesksus. Uusi haiglaid, kliinikuid ja vastuvõttusid disainitakse juba praegu ja tulevikus lähtudes LEAN filosoofiast. Rahastamissüsteem on muutumas tegevuste rahastamisest ravimise ja ennetamise rahastamiseks. See koolitus annab Eesti meditsiinis töötavale personalile vajalikud teadmised ja oskused, kuidas LEAN mõtlemist on võimalik juba täna oma töös rakendada nii, et kasvab efektiivsus, patsiendikesksus ja töörõõm.

Koolituse sihtgrupp
Meditsiinivaldkonna juhid ja töötajad

Koolituse tulemusena

 • Mõistad, mis on LEAN filosoofia ja miks vooefektiivsuse juhtimisega on võimalik saavutada tegelikku efektiivsust
 • Tead, kuidas LEAN mõtlemist on võimalik tervishoius rakendada
 • Oskad rakendada LEAN tööriistu (väärtusvoo kaardistus, 5S, 3P, meeskonna töö, SMED jt.) enda töökeskkonnas
 • Näed LEAN lahendusi teistes tervishoiuasutustes

Eesmärgid
Koolitusel tutvustatakse LEAN mõtlemist koos praktiliste näidetega tervishoiu valdkonnast. Koolituse käigus tehakse õppekäike tervishoiuasutustesse.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
80% koolitusest on aktiivõppe, mis on tulemuslik ja võimaldab õpitu kiire katsetamise praktikas. Osalejad teevad moodulite vahel harjutustöid oma töökohal, mida järgmises moodulis käsitletakse ja millele teised osalejad ja koolitaja annavad tagasisidet. Osalejad teevad kursuse töö, mida tutvustavad teistele osalejatele viimasel kokkusaamisel. Kodutööde tegemine ja külastused tervishoiuasutustesse võimaldavad õppida ka teiste osalejate kogemusest.
Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, kodutööde ja kursusetöö teostamise käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Soovitatava lugemisena on Niklas Modig’i raamat „See on LEAN.“

Koolituse sisu.

 • 1. päev
  • LEAN mõtlemine tervishoius
   • LEAN mõtlemine, vooefektiivsus
   • 8 klassikalist kadu tervishoius
   • LEAN juhtimise kontseptsioonid, mis aitavad tuvastada raiskamist: MUDA (tegevused, mis ei lisa väärtust), MURA (ebaühtlane tööjaotus), MURI (töö, mis on liiga keeruline).
  • Väärtuse tuvastamine kliendi vaatenurgast
   • Teenuste disain ja LEAN mõtlemine
   • Väärtusvoo kaardistus kui keskne LEAN meetod
   • Liivakoogi teooria – millises järjekorras peaks hakkama protsesse täiustama?
   • Kodutöö: väärtusvoo kaardistus ja teenuse disain
    Esimese koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade, mis on Lean mõtlemine tervishoius ning arusaam, kuidas seda oma töös rakendada. Koolituspäeva tulemusena tekib esmane visand protsessidest, kus oma organisatsioonis LEAN mõtlemist rakendada.
 • 2. päev
  • Kodutööde ülevaatus
   • Kodutööde esitlused ja tagasiside
   • GEMBA jalutus võõrustaja juures. GEMBA tähendab jaapani keeles väärtuse loomise kohta. Selle käigus vaadatakse protsessi teenuse saaja vaatenurgast. Kogetakse klienditeekonda.
   • Meetodid lahendust vajavate probleemide välja sõelumiseks
  • Lahenduste välja töötamine
   • Kodutöö käigus esile kerkinud probleemidele sobivate Lean tööriistade leidmine.
   • LEAN A3 – protsessijuhtimise tööriist, mis aitab arendusprojekti määratleda ja juhtida.
   • Kodutöö: Arendusprojekti (kursuse töö) välja valimine
 • 3. päev
  • Kodutööde ülevaatus
   • LEAN A3 projektikirjeldused. LEAN A3 on protsessijuhtimise tööriist, mis aitab arendusprojekti määratleda ja juhtida.
   • GEMBA jalutus võõrustaja juures. GEMBA tähendab jaapani keeles väärtuse loomise kohta. Selle käigus vaadatakse protsessi teenuse saaja vaatenurgast. Kogetakse klienditeekonda.
   • Pideva täiustamise praktikad – LEAN mõtlemise keerukaim komponent
  • Muudatuste juhtimine
   • Muudatuste juhtimise raamistikud
   • Huvipoolte juhtimine muudatustes
   • Kiirete võitude realiseerimine – Kuidas saada kiiresti tulemusi?
 • 4. päev
  • Kursuse tööde esitlemine ja tagasiside nendele
   • Kursuse töödega tutvumine
   • Tagasiside ja arutelu
  • Võimalikud edasised tegevused ja koolituse kokkuvõte
   • Edasiste arendustegevuste välja valimine
   • Pideva täiustamise praktikad
   • Tunnistuste jagamine

Koolitaja:
Jari Kukkonen
Jari omab üle 20 aasta rahvusvahelist kogemust LEAN mõtlemise nõustamisel ning pika ajalist rahvusvahelist kogemust tervishoiu valdkonna juhtimisalasel nõustamisel. Jari oli juhtiv ekspert Tartu Ülikooli Kliinikumi juhtimismudeli välja töötamisel kliinikumi loomise ajal ning ta on nõustanud Eesti kõiki suurimaid haiglaid arengukavade välja töötamisel. Aastatel 2005 – 2009 vastutas ta Deloitte’s tervishoiusektori nõustamise eest Kesk-Euroopa regioonis. Ta on nõustanud Tallinna linna tervishoiu arengukava loomisel ning oli juhtiv ekspert Tallinna uue haigla loomise määratlemise etapis. Soomes on Jari nõustanud LEAN mõtlemise rakendamisel Helsingi Ülikooli, 20 Helsingi tervisekeskust (terveysasema) ning Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri. Lisaks pikaajalisele kogemusele muudatuste juhtimisel omab Jari värskeid teoreetilisi teadmisi olles lõpetanud aastal 2016 Muudatuste ja Innovatsiooni juhtimise magistriprogrammi Yorkis.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

LEAN mõtlemine tervishoius