Kõik koolitused ühest kohast!

tk

Liider – olla eeskujuks ja vedada

Avaldatud: 15.05.2009 | Autor: Koolitusportaal | Kommentaare: 0

Terav mõistus aitab meil elus läbi lüüa lühiajalises perspektiivis, sinnamaani, kuhu inimene maailma oma ettekujutuses näeb. Kui ta teeb midagi, siis ta teab kindlalt, et juhtub midagi konkreetset selle tegevuse tulemusena ehk teisisõnu – ta kontrollib täielikult olukorda. Sellega me üritame saada oma kontrolli alla järjest rohkem oma maailmast. Kui me aga ükskord enam ei suuda juhtida kõike ja kõiki, tekib kartus, et asjad võivad minna meile sobimatus suunas. Taolise jäiga sideme katkemine meie ja meid ümbritseva maailma vahel lõpeb tavaliselt suure stressiga. Seda juhul, kui me ei usalda kasutusele võtta pehmemad sidemed, mis on omased rohkem liidrile kui juhile. Need kaks – liider ja juht ei pruugi alati olla üks ja seesama isik.

Niikaua, kui asi on mõistusega kontrolli all, pole liidrit vaja, sest olukord on juhitav. Liider tuleb mängu siis, kui asi väljub mõistuse jäiga kontrolli alt ja tulevad mängu pehmemad sidemed, milleks on inimestevahelised tunded, emotsioonid jne.  Liidri tunnuseks on usk, lootus, visioon, eristumine, kõrged standardid ning selle juures eeskujuliku iseloomuga tulemuste saavutamine.

Oma endise ülemuse lahkudes võtsin mina tema koha üle. Vahetuse tegi raskeks just see, et ta oli olnud paljudele eeskujuks. Minu tegevust hinnati võrdluses temaga ja nõuti kinnitust, miks mina teen nii, kui tema tegi seda teisiti. Ta oli tiimile tõeliseks liidriks, kellelt paljud eeskuju võtsid.

Liider peab olema omal määral autentne, tegema vabal tahtel valikuid ning võtma vastutuse tagajärgede eest. Autentsus tuleneb sinu võimest oma oskusi kasutada. Oskusi, teadmisi ja kogemusi on palju. Sinu valik neid kasutada on ainulaadne muutes sind autentseks, tuues välja oma loovuse, mis sinus on. Olles autentne pead sa suutma teha tegusid, mida teised hindavad ja järgi proovivad teha – alles siis oled sa liider. Liider on andja, liider on eeskuju, liider on looja.

Kui sa vaatad ümbritsevale maailmale vastu, siis küsi endalt, kas sa lood seda või alistud  ja lased ümbritseval ennast kujundada. Arutle sellegi üle, mida maailm ootab sinult ja mida ootad sina maailmalt? Kumb pool domineerib, see ütleb kas inimene annab energiat välisele maailmale või neelab seda. Kui oled energiat välja andev, siis oled liider ja kui vastupidi, siis järgija ehk juhitav. Kui sul puudub energia sind ümbritseva maailma kujundamiseks, siis kulub see ära sinu siseelu korrastamiseks. Sa vajad veel lisaenergiat väljast, et oma sisemiste vastuoludega toime tulla. Kui Sinu siseelu on korrastatud, siis jääb sul energiat ka teistele, kes seda vajavad ja sulle järgnevad. Sinu energiat saavad järgijad aktsepteerivad sind liidrina. Sama kehtib ka organisatsioonide kontekstis.

Ühes heas organisatsioonis peab olema kriitiline mass liidreid, et kogu organisatsioon tuleks esile, oleks teistele eeskujuks. Üheks suurepäraseks näiteks võib siin tuua HP kasutades oma sees nn „HP Way” kontseptsiooni. Väikeste organisatsioonirakukeste pühendumine ja innustatus tekitab kõrvaltvaatajaile ainult kadedust. Põhimõte on selles, et organisatsiooni rakukestel lastakse oma energiat suhteliselt vabalt kasutada. See motiveerib ja loob pühendumuse. Selleks, et kõik panustaksid oma energia ettevõttele vajalikus suunas, luuakse neile soodne keskkond, mis eelkõige informeerib ettevõtte eesmärkidest, mille täitmisel kasvab töötajate heaolu. Sama meetodiga sai edukakas ka Motorola. Need on iseorganiseeruvad organisatsioonid, kus alusrakukestele ei pea ütlema mida teha, vaid nad jõuavad iseseisvalt äratundmisele, mida on vaja väärtusahelas teha, et lõppeesmärgini jõuda.

Minu üks juhtidest ja õpetajatest on öelnud, et kui sa soovid vilja, siis istuta taim. See on hea näide sellest, et esialgu tuleb endast midagi välja anda, et hiljem vastu saada. Nii tuleb ise eelkõige naeratada ja maailm naeratab sulle vastu, tuleb ise ennem tunnustada teisi ja teised tunnustavad sind ka vastu, tuleb ise eelkõige armastada ja siis teised armastavad ka sind ja selleks, et olla äris edukas tuleb aidata teistel edukas olla ja sa suudad koos nendega edukas olla. Üksi pole võimalik kaua edukas olla. Eestlasele tüüpiline hoiak, et parem naabri lehm surnud kui minu oma elus ja hea tervise juures ei vii edasi. Kui sinu „lehm” ei ole piisavalt hea, siis selle üle kaeblemine ei ole ka liidri tunnus. Liider tunneb probleemi ära ja saab aru, et see on tema probleem või küsib endalt mil määral on see tema probleem. Kui sul on probleem, siis see on sinu probleem.

Peter Köstenbaumi järgi saab liidri meelsus areneda kõige efektiivsemalt, kasutades lihtsat mudelit, mis organiseerib selle, mida inimesed juba teavad ühiseks keeleks ja tegevuste kogumiks. Peeter Köstenbaum peab liidri eelduseks tasakaalu kolme polaarsuse vahel, milleks on eetika ja vaprus, reaalsus ja visioon ning teadmised ja autentsus. Kui Sinu üks suund tundub nõrk, siis arenda seda ja sa jõuad oluliste läbimurreteni.

Too välja oma loovus ja usu sellesse ning Sulle järgitakse!

Peeter Klanberg

Loe intervjuud Peeter Klanbergiga.

Kirjuta kommentaar