Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Liitkursus: Windows 10 paigaldamine, seadistamine ja tõrkeotsing ettevõttes (MOC#10982 ja MOC#20698 baasil)

5-päevase liitkursuse eesmärgiks on anda nii esmasesed teadmised, kui ka edasijõudnutel värskemaid juhendid Windows 10 paigaldamiseks, seadistamiseks ja tõrkeotsinguks.

Sihtgrupp:
Windows 10 liitkursus sobib suurepäraselt esimese leveli kasutajatoe töötajale või ettevõtte tööjaamade probleemidega tegelevale IT tehnikule.

Koolituse eelteadmised:
Kokkupuude arvutivõrkude, operatsioonisüsteemi installeerimise ja seadistamise ning Active Directory teenusega.

Programm:

 • Installing Windows 10
 • Performing post-installation configuration
 • Implementing networking
 • Managing Windows 10 with Group Policy
 • Implementing remote management
 • Securing Windows 10
 • Troubleshooting Startup Issues
 • Troubleshooting Hardware and Device Drivers
 • Resolving Issues with Network Connectivity Issues
 • Troubleshooting Group Policy
 • Maintaining Windows 10
 • Recovering Data and Operating System

Õppemeetod: Praktilised harjutused, iseseisev töö.
Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.
Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab:

 • paigaldada ja seadistada Windows 10 operatsioonisüsteemi
 • rakendada tööks vajalikud võrguseadistused
 • planeerida, rakendada ja hallata konfiguratsiooni Group Policy abil
 • kavandada kaughaldust ja kindlustada jätkusuutlik töökeskkond
 • tuvastada tõrkeid Windows 10 käivitamisel
 • leida vigu riist- ja tarkvaraliste probleemide korral
 • teha tõrkeotsinguid Group Policy rakendamisel
 • hoida Windows 10 süsteemiprofülaktikat
 • taastada andmeid või tervet operatsioonisüsteemi

Koolitaja:
Allan Ild
spetsialistivaldkonna lektor/konsultant

Lisainfo:
Hind sisaldab:

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

BCS Koolitus on Eesti juhtiv IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Liitkursus: Windows 10 paigaldamine, seadistamine ja tõrkeotsing ettevõttes (MOC#10982 ja MOC#20698 baasil)