Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Liitkursus: Windows 10 paigaldamine, seadistamine ja tõrkeotsing ettevõttes (MOC#10982 ja MOC#20698 baasil)

5-päevase liitkursuse eesmärgiks on anda nii esmasesed teadmised, kui ka edasijõudnutel värskemaid juhendid Windows 10 paigaldamiseks, seadistamiseks ja tõrkeotsinguks.

Sihtgrupp:
Windows 10 liitkursus sobib suurepäraselt esimese leveli kasutajatoe töötajale või ettevõtte tööjaamade probleemidega tegelevale IT tehnikule.

Koolituse eelteadmised:
Kokkupuude arvutivõrkude, operatsioonisüsteemi installeerimise ja seadistamise ning Active Directory teenusega.

Programm:

  • Installing Windows 10
  • Performing post-installation configuration
  • Implementing networking
  • Managing Windows 10 with Group Policy
  • Implementing remote management
  • Securing Windows 10
  • Troubleshooting Startup Issues
  • Troubleshooting Hardware and Device Drivers
  • Resolving Issues with Network Connectivity Issues
  • Troubleshooting Group Policy
  • Maintaining Windows 10
  • Recovering Data and Operating System

Õppemeetod: Praktilised harjutused, iseseisev töö.
Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.
Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu oskab:

  • paigaldada ja seadistada Windows 10 operatsioonisüsteemi
  • rakendada tööks vajalikud võrguseadistused
  • planeerida, rakendada ja hallata konfiguratsiooni Group Policy abil
  • kavandada kaughaldust ja kindlustada jätkusuutlik töökeskkond
  • tuvastada tõrkeid Windows 10 käivitamisel
  • leida vigu riist- ja tarkvaraliste probleemide korral
  • teha tõrkeotsinguid Group Policy rakendamisel
  • hoida Windows 10 süsteemiprofülaktikat
  • taastada andmeid või tervet operatsioonisüsteemi

Koolitaja:
Allan Ild
spetsialistivaldkonna lektor/konsultant

Lisainfo:
Hind sisaldab:

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

BCS Koolitus on Eesti juhtiv IKT valdkonna koolitus-, projektijuhtimis- ja konsultatsiooniettevõte. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Liitkursus: Windows 10 paigaldamine, seadistamine ja tõrkeotsing ettevõttes (MOC#10982 ja MOC#20698 baasil)