Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

Lugemis- ja kirjutamisoskus on paljude teiste õpioskuste kujunemise aluseks. Lugemis- ja kirjutamisvalmiduse olemasolu on koolivalmiduse tähtis komponent. Seetõttu ei alahinda keegi alushariduse pedagoogidest vajadust arendada pädevalt neid oskusi.

Sihtgrupp
Koolitus sobib täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele, laste- ja asenduskodude personalile ning lapsevanematele

Koolituse sisu
Koolitusel käsitletakse:

  • lugema ja kirjutama õppimise eelduste (eakohane suuline kõne, käe peenmotoorika, silma ja käe koostöö, rütmitaju ning foneemikuulmine jm) kujundamist;
  • osaoskuste (häälikanalüüsi- ja sünteesioskus jm) kujundamist;
  • lugemis- ja kirjutamisoskuste kujundamist.

Õpiväljundid:
Kursuse läbinu:

  • mõistab lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujunemise seaduspärasusi;
  • oskab pädevalt luua tingimusi lugemis- ja kirjutamiseelduste ja oskuste tekkeks, muutes protsessi lastele huvitavaks ja kaasahaaravaks.

Koolitaja:
Valli Vilu on koolieelikute kõne korrektsiooniga tegelenud juba üle kolme aastakümne ning seega kokku puutunud väga erinevate erivajadustega lastega. Logopeedi eriala omandas ta Tartu Ülikoolis ning oma koduülikooliga on seotud olnud aastakümneid (üliõpilaste juhendamine jm). Koolitajana on Valli tegutsenud üle kümne aasta.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas