Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Madalkeeles programmeerimine C-keeles, e-õpe

E-koolituse eesmärgiks on anda osalejatele võimalus omandada teoreetilised teadmised ja praktilised oskused, et iseseisvalt programmeerida madalkeeles kasutades C-keelt.

E-koolitusel käsitletakse madalkeeles programmeerimise eripärasid nagu näiteks mäluhaldus ja katkestused.

E-koolitus koosneb 21 teooriapeatükist, 43 valikvastustega küsimusest, 16 programmeerimisharjutusest ja ühest harjutustööst. Teooria võimaldab õppijal omandada teadmine madalkeeles programmeerimisest, valikvastustega harjutused aitavad kontrollida teooriast arusaamist ning programmeerimisharjutustes saab õppija ka koheselt praktiseerida saadud teadmisi.
E-koolituse alguses käsitletakse ka põhiteadmisi C-keeles programmeerimise kohta, seega sobib kursus ka päris algajale programmeerijale.

NB! E-koolitus on soomekeelne.
Soomekeelne täpsem sisukirjeldus: http://koolitus.ee/files/viope/laitelaheinen-ohjelmointi.pdf

Sihtgrupp:
Programmeerijad, kes vajavad teadmisi madalkeel programmeerimisest.
Kuna tegemist on e-koolitusega, siis on eelduseks ka enesejuhtimisoskused, et õppimine oleks tulemuslik.

Kursuse oodatav tulemus/eesmärk.
E-koolituse edukal lõpetamisel õppija:

 • suudab C-keelt kasutades kirjutada madalkeeles väiksemahulisi programme
 • mõistab, millised on madalkeeles programmeerimise eripärad

Lisainfo:
Programmeerimise õppimine e-koolitusel võimaldab kiiresti ja efektiivselt omandada teemakohased teadmised. E-koolitus keskkonnas on tehnoloogilised võimalused, mis võimaldavad tõhusat iseõppimist. Järgnevalt loetelu tähtsamatest:

 • Programmeerimisülesannete automaatne kontrollimine
  • Ka programmeerimisülesandeid kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Valede lahenduste puhul annab ART-süsteem suunavat tagasisidet: süsteem analüüsib sooritatud ülesannet ja annab selgesõnalist tagasisidet harjutuses tehtud vigadest ning nende iseloomust.
 • Valikvastustega ülesannete automaatne kontrollimine
  • Valikvastustega ülesanded kontrollitakse automaatselt ja koheselt. Kiire tagasiside näitab kas lahendus oli õige või mitte. Õppija saab ülesandeid lahendada temale kõige sobivamal ajal.
 • Vaba harjutamine
  • Vaba harjutamine võimaldab praktiseerida programmeerimist ilma vajaduseta installeerida kasutatavale arvutile tõlke- või muid vastavaid rakendusi.
 • Suhtlemine
  • Sõnumite abil saab vahetada mõtteid kursuse sisu kohta või suhelda juhendajaga. Keskkonnas sõnumite saatmiseks on vaja teada kasutajatunnust.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

IT Koolitus on juhtiv info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning IT projektijuhtimise koolitusteenuse pakkuja Baltikumis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Madalkeeles programmeerimine C-keeles, e-õpe

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.