Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine

Majandusaasta aruande koolitus on abimaterjaliks aruande tegijatele. Räägime millest lähtuda aruande koostamisel. Me ei käsitle selles koolituses konsolideeritud aruandeid.

Aastaaruande koostamine eeldab kõigi bilansi- ja kasumiaruande kirjete analüüsi ning inventuuri. Käime koos läbi olulisemad aruannete kirjed ning selgitame mida nende inventeerimisel ja hindamisel silmas pidada. Teeme näiteid ka rahavoogude aruande kohta.

Lõpuks räägime aruande vormistamist, allkirjastamist ja esitamist ettevõtjaportaalis.

Koolituse sisu:

 1. Majandusaasta koostamise ja esitamise etapid
 2. Ülevaatuse ja auditi kriteeriumid
 3. Raamatupidamise aastaaruande lisad
 4. Eelmiste perioodide parandused, arvestuspõhimõtte ja hinnangute muutused
 5. Välisvaluutatehingud
 6. Korrigeeritud soetusmaksumus ja õiglane väärtus
 7. Raha
 8. Nõuded ja ettemaksed
 9. Varud
 10. Pikaajalised nõuded
 11. Kinnisvarainvesteeringud
 12. Materiaalne põhivara
 13. Immateriaalne põhivara
 14. Kohustused, sh. maksuvõlad
 15. Eraldised
 16. Omakapital
 17. Müügitulu
 18. Kulud ning tulude-kulude saldeerimine
 19. Kohustuslikud lisad
 20. Rahavoogude aruanne
 21. Aastaaruande vormistamisest
 22. Aruande lõpetamise kuupäev ja allkirjastamine

Peale ostmist on kursusele juurdepääs 90 päeva.

Koolitaja:Reidi Strandberg
Reidi Strandberg

Juhtisin 15 aastat rahvusvahelist raamatupidamis- ja audiitorteenuste firmat Rödl@Partner. Töö käigus puutusin kokku väga erinevate ettevõtete finantsarvestusalaste probleemidega ning aitasin neid lahendada. Olen nõustanud ettevõtjaid nii raamatupidamise sisseseadmisel, korraldamisel kui ka lõpetamisel, teostanud ettevõtete hindamisi ja osalenud auditites. Lemmikteemaks on aruandlus, mis on võimaldanud tutvuda mitmete suuremate kontsernide finantsaruandluse mudelitega.

Koolitustega hakkasin tegelema umbes 10 aastat tagasi esilagu firmasiseste õppepäevade kujul ning hiljem olen esinenud mitmetel konverentsidel ja koolitustel. Alates 2010 aastast töötan iseseisva ettevõtjana. Osutan finantsteenuseid ning tegelen järjest enam koolitustega.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Interneti-põhised koolitused ja kursused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Majandusaasta aruande koostamine ja esitamine