Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Majandusarvestuse valdkonna ingliskeelne oskussõnavara

Koolituse eesmärk on anda osalejate teadmisi majandusarvestuse valdkonnas kasutatavast ingliskeelsest erialasest sõnavarast, võimaldades neil paremini mõista valdkonnaspetsiifilisi ingliskeelseid dokumente ja kirjandust ning edukamalt suhelda valdkonna spetsialistidega rahvusvahelisel tasandil.

Koolitus annab võimaluse saada uusi ning süvendada olemasolevaid teadmisi majandusarvestuse valdkonna ingliskeelsest terminoloogiast. Koolituse läbinu oskab orienteeruda erinevustes briti ja ameerika inglise keele finantsterminite vahel ning kasutada vastavaid termineid õiges kontekstis. Kursusel tehtavad praktilised harjutused ja grupitööd annavad juurde enesekindlust ingliskeelseks finantsalaseks suhtlemiseks nii kõnes kui kirjas. Kursusel omandatud teadmised tulevad kasuks ingliskeelse erialakirjanduse mõistmisel ja ingliskeelsete erialaste tööülesannete täitmisel nii arvestuse alal kui ka finantsvaldkonnas laiemalt.

Sihtgrupp:

 1. Majandusarvestuse valdkonna spetsialistid, kes vajavad oma töös ingliskeelset majandusarvestuse alast terminoloogiat. (näiteks raamatupidajad);
 2. Majandusarvestuse valdkonna spetsialistid või tulevased spetsialistid, kellel on soov laiendada oma tegevusvaldkonda rahvusvahelisemaks;
 3. Juhid, kes peavad igapäevases töös finantstermineid ja finantsvaldkonna inglise keelt kasutama, näiteks rahvusvaheliste partneritega suhtlemisel.

Vastuvõtu tingimused: koolitusel osalemine eeldab inglise keele oskust vähemalt tasemel B1 (madalam kesktase)

Koolituse sisu:

 • Finantsaruannetes kasutatavad ingliskeelsed terminid: bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande terminid.
 • Erinevused Suurbritannias, USAs ja IFRS-ides kasutatavate terminite vahel.
 • Igapäevase raamatupidamistegevusega seotud ingliskeelsed terminid.
 • Maksuarvestusega seotud ingliskeelsed terminid.
 • Juhtimis- ja kuluarvestuse valdkonna ingliskeelsed terminid.

Koolituse läbinu:

 • Orienteerub majandusarvestuse valdkonna ingliskeelses oskussõnavaras.
 • On teadlik erinevustest Suurbritannias, Põhja-Ameerikas ja Rahvusvahelistes Finantsaruandluse Standardites kasutatavas terminoloogias.
 • Suudab osaleda majandusarvestuse teemalistes aruteludes.

Koolituse õppekava on leitav siit

Koolituse programm on leitav siit

Koolitaja:
Aet Toots,
kes on Estonian Business Schooli majandusteooria ja rahanduse õppetooli korraline lektor. Lisaks õpetanud külalisõppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis, viinud läbi täiend- ja firmasiseseid koolitusi nii finantsarvestuse kui inglise ärikeele alal ning õpetanud majandusarvestust Oxford Brookes University’s Suurbritannias ning Aix-en-Provence’i Management School’is Prantsusmaal.
Aedul on Rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraad (MBA) majandusarvestuse ja rahanduse suunal, ta on lõpetanud Estonian Business Schooli (2003) Inglise keele ja kirjanduse alal (magistrikraadiga võrdsustatud haridus) ning Tartu Ülikooli (1991). Aet on välja andnud välja neljakeelse raamatupidamise terminoloogiasõnastiku koostöös professor Jaan Alveriga : Toots, A., Alver, J. Dictionary of Accounting Terms: English, Estonian, franҫais, Deutsch. Tallinn, Deebet 2008

Lisainfo:

 • Hind sisaldab materjale ja koolituse lõpus väljastatavat tõendit!
 • Kursustele registreerimisel palume ettemaksu 10%, mis kursusele mitteilmumise korral tagasimaksmisele ei kuulu!
 • Täiskasvanute Koolituskeskuse majandustegevusteate nr on 214272. Eraisikutele tagastab Maksu-ja Tolliamet tuludeklaratsiooni esitamisel 20% kursuse tasust.
 • NB! Täiskasvanute Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Isikutele, kes tulevad kahekesi lisa-allahindlus 10%!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täiskasvanute Koolituskeskus tegutseb eesmärgiga töötada välja ning viia läbi täiskasvanutele suunatud erinevaid koolitusi, et olla vajaduse korral valmis kas valdkonda vahetama või tõsta juba seniseid olemasolevaid teadmisi ning oskusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Majandusarvestuse valdkonna ingliskeelne oskussõnavara