Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Maksekäsu kiirmenetlus praktikas. Euroopa maksekäsk

Koolitusel tuuakse praktilisi näiteid ja antakse nõuandeid vigade vältimiseks. Mh käsitletakse ka 01.01. jõustunud uut tsiviilkohtumenetluse sätet, mis seab krediidikulukuse määra ülempiiri ja viivise määra, mille puhul ei kohaldata maksekäsu kiirmenetlust tarbijalepingutele.

Eesmärk:
käsitleda maksekäsu kiirmenetluse praktilist rakendamist rahasumma kuni 6400€ sissenõudmisel. Samuti Euroopa maksekäsu rakendamisvõimalusi piiriüleste võlgade sissenõudmisel ja selle täidetavust. Koolitusel tuuakse praktilisi näiteid ja antakse nõuandeid vigade vältimiseks. Mh käsitletakse ka 01.01.18 jõustunud uut tsiviilkohtumenetluse sätet, mis seab krediidikulukuse määra ülempiiri ja viivise määra, mille puhul ei kohaldata maksekäsu kiirmenetlust tarbijalepingutele. Euroopa maksekäsu selgitamisel saab juhiseid jurist, kes ostutab õigusabiteenust oma kliendile seoses Euroopa maksekäsumenetlusega, mh kuidas täita vorme, mis toimub kohtus, toimingute tagajärjed, õiguskaitsevahendid jpm.

Sihtgrupp:
Juristid, advokaadid, nõustajad, esindajad jt, kes algatavad maksekäsu kiirmenetluse või saavad makseettepaneku. Samuti kohtutäiturid ja nende abid, inkassofirmad, korteriühistud, ettevõtete juhid, finantsjuhid, krediidijuhid, raamatupidajad jt, kes tegelevad ettevõtetes/asutustes võlgade sissenõudmisega.

Teemad:

 • Lektor Heli Sirelbu
  • Maksekäsu kiirmenetluse eeldused, nõuded. Alates 01.01.2018 kehtiv TsMS § 481 lg 23
  • Maksekäsu kiirmenetluse avaldus, avalduse nõuetekohane täitmine.
  • Maksekäsu kiirmenetluse avalduse rahuldamata jätmine
  • Avalduse lahendamine. Sissenõudekulud
  • Makseettepanek ja selle kätte toimetamine
  • Maksekäsu kiirmenetluse muutumine hagimenetluseks
  • Lõpetamine võla tasumise tõttu. Võla tasumisest teavitamine
  • Rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimine
  • Maksekäsk, maksegraafiku kinnitamine maksekäsuga
  • Määruskaebus. Vastuväite esitamine peale maksekäsu koostamist
  • Maksekäsu täitmine välisriigis. Euroopa täitekorraldus, sertifikaat
  • Elatisnõue
 • Meeli Kaur, Harju Maakohtu kohtunik
  • Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamisala: millal ja milliste asjade puhul saab taotleda Euroopa maksekäsku?
  • Kohaldamisele kuuluvad menetlusnormid ja kuidas leida infot pädevatest asutustest, riigilõivudest ning siseriiklikest menetlustest
  • Euroopa maksekäsu taotlemine ja vormi A nõuetekohane täitmine
  • Menetluse käik kohtus: avalduse täiendamine, parandamine või tagasilükkamine
  • Euroopa maksekäsu väljastamine ja kättetoimetamine
  • Euroopa maksekäsu vaidlustamine ja vormi F nõuetekohane täitmine. Edasine menetlus
  • Euroopa maksekäsu vaidlustamata jätmise tagajärjed ja võlgniku võimalikud õiguskaitsevahendid
  • Maksekäsu täitmine: täitmisest keeldumine erandjuhtudel
  • Euroopa maksekäsumenetlus vs siseriiklik maksekäsumenetlus
 • Küsimusi-vastuseid

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Ajakava:

 • 9.40 – 10.00 registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00 -15.30 koolitus
  • 11.30-11.45 kohvipaus
  • 13.00-14.00 lõunavaheaeg

Koolitajad:
Heli Sirelbu, kohtunikuabi, Pärnu Maakohtu maksekäsu osakonna  juhataja.

Meeli Kaur, Harju Maakohtu kohtunik.

Lisainfo:
Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.
Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi. Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida. Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Maksekäsu kiirmenetlus praktikas. Euroopa maksekäsk

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.