Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Maksekäsu kiirmenetlus praktikas. Euroopa maksekäsk

Koolitusel tuuakse praktilisi näiteid ja antakse nõuandeid vigade vältimiseks. Mh käsitletakse ka 01.01. jõustunud uut tsiviilkohtumenetluse sätet, mis seab krediidikulukuse määra ülempiiri ja viivise määra, mille puhul ei kohaldata maksekäsu kiirmenetlust tarbijalepingutele.

Eesmärk:
käsitleda maksekäsu kiirmenetluse praktilist rakendamist hilinenud maksete sissenõudmisel. Samuti Euroopa maksekäsu rakendamisvõimalusi piiriüleste võlgade sissenõudmisel ja selle täidetavust.

Sihtgrupp:
Juristid, advokaadid, nõustajad, esindajad jt, kes algatavad maksekäsu kiirmenetluse või saavad makseettepaneku. Samuti kohtutäiturid ja nende abid, inkassofirmad, korteriühistud, ettevõtete juhid, finantsjuhid, krediidijuhid, raamatupidajad jt, kes tegelevad ettevõtetes/asutustes võlgade sissenõudmisega.

Teemad:

 • Lektor Heli Sirelbu
  • Maksekäsu kiirmenetluse eeldused, nõuded. Alates 01.01.2018 kehtiv TsMS § 481 lg 23
  • Maksekäsu kiirmenetluse avaldus, avalduse nõuetekohane täitmine.
  • Maksekäsu kiirmenetluse avalduse rahuldamata jätmine
  • Avalduse lahendamine. Sissenõudekulud
  • Makseettepanek ja selle kätte toimetamine
  • Maksekäsu kiirmenetluse muutumine hagimenetluseks
  • Lõpetamine võla tasumise tõttu. Võla tasumisest teavitamine
  • Rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimine
  • Maksekäsk, maksegraafiku kinnitamine maksekäsuga
  • Määruskaebus. Vastuväite esitamine peale maksekäsu koostamist
  • Maksekäsu täitmine välisriigis. Euroopa täitekorraldus, sertifikaat
  • Elatisnõue
 • Lektor Haldi Koit
  • Milliste asjade puhul saab taotleda Euroopa maksekäsku?
  • Euroopa maksekäsu taotlemine ja asjakohase taotluse täitmine
  • Kohtualluvus Euroopa maksekäsu menetluse puhul
  • Kuidas leida infot pädevatest asutustest, riigilõivudest ning siseriiklikest menetlustest
  • Vaidlustamise tulemused
  • Euroopa maksekäsk, selle täidetavus erinevates liikmesriikides
  • Siseriiklik maksekäsumenetlus vs Euroopa maksekäsk
  • Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlus vs Euroopa maksekäsk
  • Lühidalt sellest, kuidas Eesti kohtulahendit muuta täidetavaks mujal EL liikmesriigis
  • Lühidalt Euroopa pangakontode arestimise määrusest
 • Küsimusi-vastuseid

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Ajakava:

 • 9.40 – 10.00 registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00 -15.30 koolitus
  • 11.30-11.45 kohvipaus
  • 13.00-14.00 lõunavaheaeg

Koolitajad:
Heli Sirelbu, kohtunikuabi, Pärnu Maakohtu maksekäsu osakonna  juhataja.

Haldi Koit, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik.

Lisainfo:
Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Preismann Koolitus OÜ on pikaajalise kogemusega koolitusfirma, mille tegevuse eesmärk on pakkuda sisukat ja kvaliteetset õigusalast täienduskoolitust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Maksekäsu kiirmenetlus praktikas. Euroopa maksekäsk

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.