Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Massaažikursus alustavale massöörile

Antud koolitusel omandatakse praktilised oskused klassikalise massaaživõtetest.

Inimesed järjest rohkem mõistavad, et lisaks hinge eest on vaja ka oma keha eest hoolt kanda. Massaaž on üheks selleks võimaluseks ning see on muutunud väga populaarseks. Paljud inimesed on leidnud tee massööri juurde. Massaaž on ravi- ja mõjutusvahend ning ka arstid soovitavad paljudele patsientidele muude ravivõtete kõrval just massaaži. Eristatakse erinevaid massaažiliike, kuid üldjoontest spetsialiseerutakse kindlale massaažiliigile. Antud koolitusel omandatakase teadmised inimese anatoomiast ja klassikalisest massaažist. Massöör kasutab kliendi füüsilise ja vaimse suutlikkuse tõstmiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamiseks ning hea enesetunde saavutamiseks massaaživõtteid ja massaažitehnikat.

Sihtgrupp: Isikud, kes soovivad omandada massööri ameti teadmisi ja oskusi ning soovi korral asuda tööle massöörina.

Koolituse eesmärk: on anda esmased teadmised alustamaks tööd massöörina.

Koolituse sisu:

 • Skeleti lihassüsteemi anatoomia
 • Massaaž – sissejuhatus, ajalugu
 • Massaaži näidustused, vastunäidustused
 • Massaaži toimed
 • Massaaži ergonoomika
 • Massaaži võtted
 • Erinevad massaažiliigid
 • Rüht
 • Naha diagnostika
 • Sagedamini esinevad haigused
 • Seljalihased
 • Seljamassaaž
 • Õlavöötmemassaaž
 • Kaelalihased
 • Kaelamassaaž
 • Selg+kael+õlavööde
 • Jalalihased
 • Tuharamassaaž
 • Jalgade massaaž
 • Kõhulihased
 • Käelihased
 • Kõhu-ja kätemassaaž
 • Dekoltee, näo ja peamassaaž

Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab klienti teenindada
 • Tunneb inimese anatoomiat
 • Oskab  massaažiteenuseid ja tooteid tutvustada
 • Praktiseerib klassikalist massaaži
 • Arvestab töökeskkonna olulisi aspekte
 • Järgib ohutus- ja hügieeninõudeid​

Koolituse maht: 216 akadeemilist tundi, millest 144 akadeemilist tundi on auditoorne õpe, 32 akadeemilist tundi praktiline töö ja 40 akadeemilist tundi on iseseisev töö

Koolitajad:
Krista Jäger

Krista Jäger on õppinud massööriks ja omab V massööri kutsetaset. Omab 14 aastast kogemust erapraksises. On läbinud erinevaid massaažialaseid täienduskoolitusi. Omab pedagoogikaharidust ning on täiskasvanuid koolitanud alates 2009. aastast.

Ly Kamja on omandanud velskri ameti ning töötanud füsioterapeudina 16 aastat. Kogemused füsioterapeudina on taastusravi ja rehabilitatsiooni vallas. Lisaks on füsioterapeudiks Serviti käsipallimeeskonnale. On läbinud erinevaid erialaseid rahvusvahelisi täienduskoolitusi. Lisaks on kaasautorina välja andnud raamatu Füsioterapeudi käsiraamat.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Massaažikursus alustavale massöörile