Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Meditsiiniõiguse koolitus

Meditsiiniõigus puudutab tervishoiutöötajaid igapäevaselt, olenemata sellest, kas osutatakse patsiendile ravi, plaanitakse ravitööd või tegeletakse dokumenteerimisega. Mida hõlmab endas meditsiiniõigus? Millised on tervishoiutöötaja õigused ning kohustused tervishoiuteenuse osutamisel? Mida peab teadma teavitatud nõusolekust ning tervishoiuteenuse osutamise lepingust?

Koolituse eesmärk on jagada teadmisi meditsiiniõiguse ning meditsiinieetika põhimõtetest ning tervishoiuvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest, millest osaleja saab igapäevatöös lähtuda.

Koolitusel osalenu mõistab meditsiiniõiguse sisu ning oskab orienteeruda meditsiiniõigust reguleerivas õigusruumis; tunneb tervishoiuteenuse osutamise lepingu põhimõtteid, teab patsientide ja tervishoiutöötajate õigusi ning kohustusi tervishoiuteenuse osutamisel ning tunneb olulisemaid tööõiguse nüansse igapäevatöö korraldamisel.

Sihtrühm:
Meditsiinivaldkonna töötajad, sh arstid, perearstid, õed ning polikliinikute ja teiste terviseasutuste töötajad, juhiabid, assistendid, büroojuhid, sekretärid ja kõik teemast huvitatud.

Kuidas online-koolitus toimub?

 • Mõni päev enne koolituse toimumist saadame registreerunutele lingi, mille kaudu saab toimumispäeval siseneda online-koolituse keskkonda. Vajalik arvuti ja hea interneti olemasolu.
 • Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada koolitajale küsimusi.
 • Lisaks saadame peale online-koolitust järelvaatamise lingi, mis on aktiivne seitse päeva.

Programm:

 • 09:50 – 10:00 Veebikeskkonda kogunemine
 • 10:00 – 11:45 Meditsiiniõigusest
  • Sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonna seadusandluse põhimõtted
  • Tervishoiuteenuse osutamise leping – kes ja kuna peab/saab selle sõlmida; kes on lepingu osapooled?
  • Teavitatud nõusolek ja teenuse osutamise kohustus – kuna ja millest tuleb patsient informeerida; kas ravimisest saab keelduda?
 • 11:45 – 12:15 Paus
 • 12:15 – 14:00 Koolitus jätkub
  • Vastutus tervishoiuteenuse osutamisel – kes vastutab ravivea eest; mis on karistused?
  • Tööõiguse olulisemad punktid igapäeva töö korraldamisel

Koolitaja:
Mari Asser
Eesti Ravimite Ehtsuse Kontrolli SA, protsessi- ja kvaliteedijuht
Mari Asseril on Tartu Ülikoolist omandatud õigusteaduste magister ning tema uurimisvaldkond on keskendunud meditsiiniõigusele. 2010 aastal asus Mari Asser tööle Sotsiaalministeeriumi toonasesse E-tervis osakonda ning ta on osalenud mitmete digitaalse tervishoiu ja registrite seaduste välja töötamisel. Hiljem on ta töötanud konkreetsemalt tervishoiu andmete kogumise ülesehitamisega tervise infosüsteemi vaatest Eesti E-tervise SA-s (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuses) ning hetkel on seotud ravimite ehtsuse kontrollisüsteemi käivitamisega.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Meditsiiniõiguse koolitus