Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Meeskondade coaching igapäevajuhtimises

Koolituse eesmärk on on anda juhtidele sissevaade coachingusse, coachingu mõtteviisi ning lihtsad ja praktilised coachingu tööriistad juhtimiseks.

Töötajad on muutunud iseseisvamaks ja ettevõtlikumaks ning soovivad rutiinsete käskude täitmise asemel kaasa mõelda, areneda ja ootavad juhilt sellele vastavat koostööd. 26 riigis korraldatud Gallupi uuringud näitasid, et suurima töötajate kaasatusega organisatsioonide tulemused on 5 korda paremad, kui väikseima kaasatusega organisatsioonide omad. Mitmed erinevad uuringud näitavad, et coachingu ROI on 600-1000 %. Soome arendusfirma Prego uuringust selgus, et 91,2 % vastanutest pidas coachingprotsessi kõige mõjuvõimsamaks võrreldes teiste arendusmeetoditega.

Coaching on viimastel aastatel maailmas ja viimastel aastatel ka Eestis tohutult populaarsust kogunud. Coachingu mõiste alla on paigutatud väga erinevaid tegevusi, sealhulgas isegi esoteerikat. Praktiliselt on coaching olnud siiski üks tulemuslikumaid juhtide ( ja laiemalt töötajate) arendamise meetodeid. Igaüks, kes coachingu tööriistu kasutab, ei pea olema õppinud coach. Õigupoolest on suur osa coachingu tööriistu olnud intuitiivselt heade juhtide ja õpetajate käsutuses juba aastatuhandeid. Sokratese vestlusi võiks rahulikult coachinguks pidada.

Kuigi erinevad uuringud näitavad coachingu ROI-ks 500- 5000%, ei maksa arvata, et coaching oleks mingi imerohi kõigi eesmärkide saavutamiseks või probleemide lahendamiseks. Coaching pakub aga häid ja praktilisi töövahendeid igale juhile.

Sihtgrupp:
Koolitus on mõeldud ettevõtjatele ja juhtidele, kes soovivad parandada oma meeskonna motivatsiooni ja vastutuse võtmist. Juhtidele, kes saavad aru, et eesmärke saavad nad saavutada vaid läbi iseenese mõtteviisi ja käitumise muutmise.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus, coachingu tutvustus. Kuulamine ja mittekuulamine, praktilised harjutused.
  • Coachingu alustalad, coachingu kasutusvõimalused.
  • Aktiivne kuulamine ja mittekuulamine kui coachiva juhtimise tööriistad, selle mõju inimestele.
   Kasutatavad meetodid: Harjutused, loeng, arutelu.
 • Peegeldamine ja tagasidestamine
  • Peegeldamine ja tagasisidestamine kui coachiva juhtimise tööriistad
  • Teise inimese positsiooni mõistmine
   Kasutatavad meetodid: Loeng, coachiva vestluse praktiseerimine
 • Küsimuste abil juhtimine
  • Küsimine kui info hankimine, toetamine, vastutuse andmine.
  • Eesmärkide seadmine, vastutuse andmine
   Kasutatavad meetodid: Loeng, arutelu, coachiva vestluse praktiseerimine
 • Harjutamine ja kokkuvõte
  • Plaani koostamine, õpitu peegeldamine, toetuse küsimine.
  • Vastutuse võtmine
   Kasutatavad meetodid: coachiva vestluse praktiseerimine, arutelu, iseseisev töö, tagasisidestamine.

Koolituse tulemusena osaleja

 • Mõistab coachingu mõtteviisi ja selle praktilist kasu endale ja meeskonnale
 • Teab coachingu rakendamisvõimalustesi
 • Teab peamistesi coachingutööriistadest
 • Mõistab aktiivset kuulamist ja mittekuulamist
 • Oskab peegeldamist ja tagasidestamist
 • Oskab küsimuste abil töötamist

Koolitaja:
Toomas Tamsar
on Eesti üks tuntumaid coache, kes on juhtide arendamise temaatikaga tegelenud üle 20 aasta. Ta on International Coach Federationi (ICF) akrediteeringuga Professional Certified Coach (PCC). Oli ICF Eesti esimene president. Õppinud coachingut peamiselt Suurbritannias (AoEC, ITS) ja Eestis (EBS). Olnud ettevõtja, asutanud ja vedanud Pärnu Juhtimiskonverentse üle 20 aasta. Praktiline tippjuhtimise kogemus on 25 aastat erinevates nii era-kui kolmanda sektori organisatsioonides (Eesti Tööandjate Keskliit, Tallinna Kaubamaja, NG Investeeringud, Eesti kaubandus-Tööstuskoda)

Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Koolituses kasutatakse väga palju arutelu ja harjutamise formaati, selleks, et osaleja ise kogeks õpitut. Selles koolituses antakse koolitatavale enesele väga selge vastutus oma arengu eest. Koolituse järel tööks on koolitusel tehtud plaani elluviimine, selle läbiarutamine kaasõppijaga ja elluviimisel kogetu kohta kokkuvõtte kirjutamine. Koolituspäeva lõpuks on igal osalejal tegevuskava omandatud oskuste/teadmiste rakendamiseks oma ettevõttes.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Meeskondade coaching igapäevajuhtimises